Commissie algemene zaken 24 oktober 2018

Gemeenteraad commissie grondgebiedzaken commissie algemene zaken commissie burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Op 24 oktober is er een commissievergadering algemene zaken in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen met spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Algemene Zaken

  • Datum en tijdstip: woensdag 24 oktober 2018, 20.00 uur

Agenda:

  • Meerjarenbegroting 2019-2022

De volgende onderdelen worden behandeld:

  • De thema’s Burgerparticipatie / Bestuursstijl / Werkwijze raad, Veiligheid, Regionale samenwerking uit het collegeprogramma;
  • De programma’s 1 Bestuurlijke zaken, 2 Publieke dienstverlening, 3 Veiligheid en handhaving, 11 Economie en 12 Algemene dekkingsmiddelen van de begroting;
  • De financiële paragrafen en hoofdstukken van de begroting.

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. Je kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heb je spreekrecht. Dit houdt in dat je aan het begin van de vergadering jouw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u jouw mening wilt laten horen, moet je dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. Je krijgt 5 minuten het woord. Je kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.


Meer informatie

Datum: 24 oktober 2018
Tijd: van 20:00 tot 23:00
Locatie: Gemeentehuis

Kaart wordt geladen...