Commissie grondgebiedzaken 22 oktober 2018

De raadstafel van de gemeenteraad in het gemeentehuis
Foto: Ons Son en Breugel

Op 22 oktober is er een commissievergadering grondgebiedzaken in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen met spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Grondgebiedzaken

  • Datum en tijdstip: maandag 22 oktober 2018, 20:00 uur

Agenda:

  • Meerjarenbegroting 2019-2022

De volgende onderdelen worden behandeld:

  • De thema’s Duurzaamheid, Mobiliteit, Centrum / Dorpshuis uit het collegeprogramma.
  • De programma’s 4 Verkeer en vervoer, 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie, 9 Duurzaamheid, 10 Ruimtelijke inrichting, van de begroting.

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. Je kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heb je spreekrecht. Dit houdt in dat je aan het begin van de vergadering jouw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u jouw mening wilt laten horen, moet je dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. Je krijgt 5 minuten het woord. Je kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.


Meer informatie

Datum: 22 oktober 2018
Tijd: van 20:00 tot 23:00
Locatie: het gemeentehuis

Kaart wordt geladen...