Commissie grondgebiedzaken 8 oktober 2018

De raadstafel van de gemeenteraad in het gemeentehuis
Foto: Ons Son en Breugel

Op 8 oktober 2018 is er een vergadering van de commissie grondgebiedzaken het gemeentehuis.

  • Datum en tijdstip: maandag 8 oktober 2018, 20.00 uur

Agenda:

  • Aanpassen ruimtelijk kwaliteitsbeleid
  • Samenwerkingsovereenkomst bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017 – 2030

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. Je kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heb je spreekrecht. Dit houdt in dat je aan het begin van de vergadering jouw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u jouw mening wilt laten horen, moet je dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. Je krijgt vijf minuten het woord. Je kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.


Meer informatie

Datum: 8 oktober 2018
Tijd: van 20:00 tot 23:00
Locatie: het gemeentehuis

Kaart wordt geladen...