Commissievergadering algemene zaken 7 juni 2018

Ons Son en Breugel doet gemeentelijke communicatie in de ban
Foto: Ons Son en Breugel

Op 7 juni is er een commissievergadering algemene zaken in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen met spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

  • Datum en tijdstip: donderdag 7 juni 2018, 20:00 uur

Agenda:

  • Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
  • Archiefverordening van de gemeente Son en Breugel 2018
  • Update Metropoolregio Eindhoven – aangepast proces fase 2

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. Je kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heb je spreekrecht. Dit houdt in dat je aan het begin van de vergadering jouw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u jouw mening wilt laten horen, moet je dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. Je krijgt 5 minuten het woord. Je kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.


Meer informatie

Datum: 7 juni 2018
Tijd: van 20:00 tot 23:00
Locatie: het gemeentehuis

Kaart wordt geladen...