Gemeenteraadsvergadering 20 september 2018

Ons Son en Breugel doet gemeentelijke communicatie in de ban
Foto: Ons Son en Breugel

Op donderdag 20 september is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis.

Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Agenda

  • Beëdiging burgerleden raadscommissies
  • Vervanging kunstgrasvelden sportpark Schuttersheide.
  • Beoordeling uitgaven 2017 raadsfracties.
  • Aanpassing Verordening op het burgerinitiatief.
  • Eerste bestuursrapportage 2018 Dienst Dommelvallei en de daarbij behorende derde begrotingswijzing 2018

Mogelijk wijzigt deze agenda nog ten gevolge van de commissiebesprekingen deze week.

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt vijf minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.


Meer informatie

Datum: 20 september 2018
Tijd: van 20:00 tot 23:00
Locatie: het gemeentehuis

Kaart wordt geladen...