Gemeenteraadsvergadering 28 juni 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Op donderdag 28 juni is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis.

Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Agenda

 • Bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan”
 • Bestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord”.
 • Bestemmingsplan “Son Zuid; Molenstraat”.
 • Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Archiefverordening van de gemeente Son en Breugel 2018
 • Beschikbaarstelling krediet voorbereiding fase-2 Gemeentehuis; renovatie Hoofdgebouw.
 • Coalitieakkoord fracties DorpsVISIE, CDA en PvdA/GroenLinks raadsperiode 2018–2022.
 • Benoeming geloofsbrievencommissie
 • Kandidaatstelling wethouders, onderzoek (tijdens schorsing) en rapportage geloofsbrievencommissie, benoeming en beëdiging wethouders.
 • Onder voorbehoud: Schorsing van de vergadering in verband met benoeming opvolging in de raad door Voorzitter Centraal Stembureau, aanvaarding benoeming en overleggen vereiste stukken, onderzoek door geloofsbrievencommissie.
 • Onderzoek geloofsbrief, toelating en beëdiging nieuw raadslid.
 • Benoeming plaatsvervangend voorzitter raad.
 • Benoeming lid en plaatsvervangend lid Auditcommissie.
 • Overige benoemingen in verband met samenstelling nieuw college.
 • Zienswijze herindelingsontwerp Gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.


Meer informatie

Datum: 28 juni 2018
Tijd: van 20:00 tot 23:00
Locatie: het gemeentehuis

Kaart wordt geladen...