Zoek
Sluit dit zoekvak.

Brainstormavond verkeersveiligheid Voor U

Buurtbewoners van de Hendrik Veenemanstraat in gesprek
Foto: Ons Son en Breugel

In oktober organiseerde de politieke beweging Voor U een brainstormavond voor bewoners van de Hendrik Veenemanstraat met als thema de verkeersoverlast die men ondervindt. De vraag die Voor U aan de bewoners stelde was wat voor een overlast wordt ervaren en welke oplossing zij zelf zien om de hinder te beperken.

Voor U wil met hetgeen de bewoners hebben ingebracht het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen met als doel een oplossing te creëren voor de verkeershinder. De avond had een hoge opkomst en kan volgens de partij daarmee nu al een succes worden genoemd.

In de aanloop naar de avond voor de Hendrik Veenemanstraat evenals na diverse publicaties in de media, kwam van bewoners van andere straten in Son en Breugel de vraag om ook voor hun straat een brainstormavond te organiseren. Ook op andere plekken in ons dorp is de nood blijkbaar erg hoog.

Brainstormavond voor Son en Breugel op 29 november

Voor U heeft gezien de vele vragen vanuit ons dorp, besloten om opnieuw een avond te organiseren en wel op 29 november in het Vestzaktheater. Omdat Voor de brainstormsessie werkbaar wil houden en de richtlijnen van de overheid wil opvolgen, is gevraagd om per straat slechts één persoon af te vaardigen om de avond bij te wonen. Zij vragen bij toegang om de corona pas en legitimatiebewijs.

De politieke beweging Voor U

Voor U is een nieuwe, groeiende politieke beweging voor iedereen in Son en Breugel en heeft op dit moment twee raadszetels en vier burgerraadsleden. Vuur U wil op een haalbare en open manier samenwerken met en voor inwoners. Louter met als doel het verbeteren van het woon- werk- en leefklimaat in ons dorp. Voor meer informatie kijk je op vooru-sonenbreugel.nl.


Meer informatie

Wanneer: 29 november 2021
Tijd: 19:30 tot 21:30 uur
Waar: het Vestzak
Kaart wordt geladen...