Zoek
Sluit dit zoekvak.

Politieke avond – 16 mei 2023

Logo van de politieke avond van de gemeente Son en Breugel
Foto: Gemeente Son en Breugel

De Politieke Avond van 16 mei 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.

Sessies 1 en 3 vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl. Sessie 2 vindt plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via onze website te beluisteren is. Er is géén besluitvormende raadsvergadering.

19:00 – 19:25 Vragenhalfuurtje in raadzaal

19:30 – 20:15 Sessie 1 – Adviserend – Plan van aanpak Centrumvisie

We werken aan een nieuwe centrumvisie. Het college heeft hiervoor een stedenbouwkundig bureau ingeschakeld en er is een projectteam samengesteld. Dat projectteam heeft een aanpak voor ogen waarbij nadrukkelijk ook aandacht voor participatie is. Het college bespreekt deze aanpak met de gemeenteraad.

19:30 – 21:30 Sessie 2 – 1x Beeldvormend 7x Oordeelsvormend – Begrotingen 7 gemeenschappelijke regelingen + Deelname waarborgfonds

We nemen deel aan 7 gemeenschappelijke regelingen: WSD, GGD, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, Dienst Dommelvallei, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Blink. Elk van deze samenwerkingsverbanden heeft een eigen begroting voor 2024 opgesteld. De raad kan daar zienswijzen op indienen. De Veiligheidsregio heeft aanvullend een voorstel aangereikt om deel te nemen aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. De raad heeft de gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

20:30 – 21:15 Sessie 2 – Informerend Plan van aanpak CMD

Het college heeft een plan van aanpak opgesteld waarin het aangeeft op welke wijze het uitvoering geeft aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Tijdens deze sessie informeert het college de gemeenteraad over de aanpak

Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij een adviserende of informerende sessie. Tijdens een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek. Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven. Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk 15 mei 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl. De volgende Politieke Avond is op donderdag 25 mei 2023.


Meer informatie

Wanneer: 16 mei 2023
Tijd: 19:00 tot 21:30 uur
Waar: het gemeentehuis
Kaart wordt geladen...