Zoek
Sluit dit zoekvak.

Politieke avond 19 januari 2023

De raadzaal in het gerenoveerde gemeentehuis
Foto: Ons Son en Breugel

De politieke avond van 19 januari 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.

Sessies 1 en 3 en de raadsvergaderingen vinden plaats in de raadzaal en worden live uitgezonden op sonenbreugel.notubiz.nl. Sessies 2 vindt plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via de website van de gemeente te beluisteren is.

Agenda beeldvormende- en oordeelsvormende sessies

 • Sessie 1 19:30 – Oordeelsvormend: Bijenhof, verklaring van geen bedenkingen
  • Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van tijdelijke mini-woningen aan de Bijenlaan. Deze vergunning kan alleen verleend worden als de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.
 • Sessie 2 19:30 – Beeldvormend: Pumptrack
  • De Jeugdgemeenteraad heeft gevraagd een Pumptrackbaan in de gemeente aan te leggen. Het college heeft uitgezocht op welke plekken zo’n baan kan komen, wat er dan nog geregeld moet worden en wat het gaat kosten. De resultaten van deze studie worden nu met de raad besproken.
 • Sessie 3 20:30 – Beeldvormend: Rapport rekenkamercommissie CMD
  • De onafhankelijke rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de werkwijze van het Centrum voor maatschappelijke deelname (CMD). Het rapport is nu beschikbaar en bevat enkele aanbevelingen waar de raad over moet besluiten.
 • Sessie 4 20:30 – Oordeelsvormend: Samenwerkingsakkoord MRE
  • Er wordt gewerkt aan een nieuw samenwerkingsakkoord voor de metropoolregio Eindhoven (MRE). Het concept hiervan is af. Alle 21 deelnemende gemeenten hebben nu de mogelijkheid om hier op te reageren. Het college stelt voor om onder andere meer aandacht te vragen voor Brede Welvaart.

Agenda raadsvergadering

 • Opening
 • Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 22 december 2022
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Hamerstukken
  • Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Breugel, Akkerpad
  • Accountantscontrole 2022
  • Uitvoerings- en handhavingsstrategie 2023-2026
  • Integraal veiligheidsplan Son en Breugel 2023-2026
 • Stukken die eventueel nader besproken zullen worden
  • Integraal beleidskader armoedebestrijding en schuldhulpverlening
 • Sluiting

Meer informatie

Wanneer: 19 januari 2023
Tijd: 19:00 tot 23:00 uur
Waar: het gemeentehuis
Kaart wordt geladen...