Zoek
Sluit dit zoekvak.

Politieke avond 2 februari 2023

De raadzaal in het gerenoveerde gemeentehuis
Foto: Ons Son en Breugel

De politieke avond van 2 februari 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.

Sessies 1 en de raadsvergadering vinden plaats in de raadzaal en worden live uitgezonden op sonenbreugel.notubiz.nl. Sessies 2 vindt plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via de website van de gemeente te beluisteren is.

Agenda beeldvormende- en oordeelsvormende sessies

 • Sessie 1 19:30 – Beeldvormend: Pumptrackbaan
  • De Jeugdgemeenteraad heeft gevraagd een Pumptrackbaan in de gemeente aan te leggen. Het college heeft uitgezocht op welke plekken zo’n baan kan komen, wat er dan nog geregeld moet worden en wat het gaat kosten. De resultaten van deze studie worden nu met de raad besproken.
 • Sessie 2 19:30 – Oordeelsvormend: Rapport rekenkamercommissie CMD
  • De onafhankelijke rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de werkwijze van het Centrum voor maatschappelijke deelname (CMD). Het rapport is nu beschikbaar en bevat enkele aanbevelingen waar de raad over moet besluiten.

Agenda raadsvergadering

 • Opening
 • Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 19 januari 2022
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Hamerstukken
  • Concept-Samenwerkingsakkoord 2023-2026 van de Metropoolregio Eindhoven
  • Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen project BijenHof
 • Stukken die eventueel nader besproken zullen worden
  • Initiatiefvoorstel Kaders voor een fietsvriendelijker Son en Breugel
 • Sluiting

Bij de raadsvergadering kun je als toehoorder aanwezig zijn. Tijdens een beeldvormende sessie heeft je de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek. Bij een oordeelsvormende sessie kun je gebruik maken van het spreekrecht. Je krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om jouw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.

Wil je deelnemen of inspreken? Meld je dan uiterlijk 1 februari 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl. De volgende Politieke Avond is op donderdag 16 februari 2023.


Meer informatie

Wanneer: 2 februari 2023
Tijd: 19:00 tot 23:00 uur
Waar: het gemeentehuis
Kaart wordt geladen...