Zoek
Sluit dit zoekvak.

Politieke Avond – 20 april 2023

Logo van de politieke avond van de gemeente Son en Breugel
Foto: Gemeente Son en Breugel

De Politieke Avond van 20 april 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.

Sessies 1 en 3 en de raadsvergadering vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl. Sessie 2 vindt plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via onze website te beluisteren is.

19:00 – 19:45 Sessie 1 – Adviserend – Grondstoffenbeleid (herijking afvalbeleid)

We hebben onlangs een enquête uitgezet over afvalinzameling. De raad wordt nu geïnformeerd over de resultaten hiervan en welke keuzemogelijkheden er zijn.

19:00 – 20:00 Sessie 2 – Beeldvormend – Beleidskader Sociaal Domein

Er komt een nieuw beleidskader Sociaal Domein. De raad heeft hier eerder op 22 september 2022 al over gesproken. Nu ligt er een versie waar de Adviesraad Sociaal Domein over heeft geadviseerd en kan de raad dit onderwerp beeldvormend bespreken.

20:00 – 21:15 Sessie 3 – Oordeelsvormend – Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet treedt in 2024 in werking. Voor die tijd moet de raad over 4 onderdelen besluiten nemen. De raad moet onder andere besluiten over de vraag welke bevoegdheden bij het college komen te liggen en welke bevoegdheden de raad zelf houdt. En de raad moet ook besluiten in welke gevallen er een participatieverplichting gaat gelden en in welke gevallen een uitgebreide procedure gevolgd moet worden. Er ligt nu een concreet voorstel, dat de raad oordeelsvormend kan bespreken.

21:30 Raadsvergadering – Besluitvormend

Hamerstukken

  • Benoeming commissielid Commissie lokaal sociaal bemiddeling
  • Samenwerkingsagenda 2023 Stedelijk Gebied Eindhoven
  • Addendum integraal beheerplan Bos- en natuurterreinen
  • Wegsleepverordening 2023
  • Benoeming lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven

Bespreekstukken

  • Wet voorkeursrecht gemeenten, Breeakker

Bij de adviserende sessie en de raadsvergadering kunt u als toehoorder aanwezig zijn. Bij de beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek. Bij de oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven. Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk 19 april 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl. De volgende Politieke Avond is op dinsdag 16 mei 2023.


Meer informatie

Wanneer: 20 april 2023
Tijd: 19:00 tot 23:00 uur
Waar: het gemeentehuis
Kaart wordt geladen...