Zoek
Sluit dit zoekvak.

Politieke avond – 22 juni 2023

Logo van de politieke avond van de gemeente Son en Breugel
Foto: Gemeente Son en Breugel

De Politieke Avond van 22 juni 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.

Sessies 1 en de raadsvergadering vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl. Sessie 2 vindt plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via onze website te beluisteren is.

19:00 – 19:25: Vragenhalfuurtje in raadzaal

19:30 – 20:15 Sessie 1 – Beeldvormend: Kostenbesparing afvalinzameling

We hebben enkele scenario’s opgesteld om op de kosten van afvalinzameling te besparen. Tijdens deze sessie wordt een duidelijk beeld geschetst van de omvang, de kosten en de voor- en nadelen van de besparingsmogelijkheden.

19:30 – 20:15 Sessie 2 – Informeren: Organisatieontwikkeling

In de Kadernota is opgenomen dat het personeelsbudget opgehoogd moet worden. De wethouder informeert de raad over de stand van zaken van de organisatieontwikkeling.

20:30 Raadsvergadering

Hamerstukken:

  • Verordening Rekenkamer
  • Toekomstbestendige milieustraat
  • Programma Water en Riolering 2023-2027

Bij de raadsvergadering kunt u als toehoorder aanwezig zijn. Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij een informerende sessie. Tijdens een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek. Wilt u meepraten? Meld u dan uiterlijk 21 juni 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl. De volgende Politieke Avond is op donderdag 6 juli 2023.


Meer informatie

Wanneer: 22 juni 2023
Tijd: 19:00 tot 23:00 uur
Waar: het gemeentehuis
Kaart wordt geladen...