Zoek
Sluit dit zoekvak.

Politieke avond – 7 september 2023

Logo van de politieke avond van de gemeente Son en Breugel
Foto: Gemeente Son en Breugel

De Politieke Avond van 7 september 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.

Sessies 1 en 3 vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl. Sessies 2 en 4 vinden plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via onze website te beluisteren is. Er is géén besluitvormende raadsvergadering

19:30 – 19:55 Sessie: actualiteiten en vragen

20:00 – 20:30 Sessie 1 – Oordeelsvormend: Dienst Dommelvallei, 1e bestuursrapportage en 2e begrotingswijzing

De gemeente Son en Breugel neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei. Deze dienst stelt een begrotingswijziging voor en de raad heeft nu de gelegenheid om daar een zienswijze op in te dienen.

20:45 – 22:30 Sessie 3 – Adviserend: Participatiebeleid, plan van aanpak

We werken aan participatiebeleid. Daarbij gaat het om regels en richtlijnen voor het betrekken van inwoners en organisaties bij uiteenlopende ontwikkelingen. De raad moet nu de vraag beantwoorden op welke wijze hij bij dit totstandkomingsproces betrokken wil worden.

20:00 – 20:45 Sessie 2 – Oordeelsvormend: Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit

Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024, gaat de werkwijze met aparte Monumentencommissie en Ruimtelijke kwaliteitsteam wijzigen. Er komt 1 geïntegreerde Commissie Omgevingskwaliteit. De raad moet de verordening voor die commissie vaststellen.

21:00 – 21:45 Sessie 4 – Oordeelsvormend: Kostenbesparing afvalinzameling

We hebben enkele scenario’s opgesteld om op de kosten van afvalinzameling te besparen. Op verzoek van de raad zijn ook enkele alternatieven berekend. Tijdens deze sessie gaan de raadsleden met elkaar in debat over dit voorstel. Het is een vervolg van het debat dat op 6 juli 2023 heeft plaatsgevonden

Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij een adviserende sessie. Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven. Wilt u inspreken? Meld u dan uiterlijk 6 september 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.

De volgende Politieke Avond is op donderdag 21 september 2023.


Meer informatie

Wanneer: 7 september 2023
Tijd: 20:00 tot 22:30 uur
Waar: het gemeentehuis
Kaart wordt geladen...