Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samenspraakavond over de fiets

Persoon op een fiets langs een hek
Foto: Pexels CC0

De fiets, zeker ook elektrisch en sportief, wordt steeds belangrijker. We willen met zijn allen blijven bewegen, en ook een steentje bijdragen aan een duurzame samenleving.

In vele gemeenten om ons heen is de afgelopen jaren veel aandacht gegeven aan hoe je veilig door het dorp of de stad kunt komen. Dat wil VVD Son en Breugel ook in Son en Breugel gaan doen. Daarom hebben zij het voortouw genomen om, samen met Dorpsbelang, D66 en Voor U, een visie te ontwikkelen waaraan ze met de inwoners van Son en Breugel bepalen wat de kaders zijn om te komen tot een veilig fietsdorp.

Wat vindt Son en Breugel?

Om te kunnen bepalen waar we heen gaan, moeten we eerst weten waar we staan. Daarom heeft VVD in juni/juli 2022 een enquête uitgevoerd, die veel input heeft opgeleverd. Tijdens de avond wordt eerst een samenvatting van de uitkomst als eerste met aanwezigen gedeeld. Dit duurt ongeveer 25 minuten.

Als dat gedaan is, nemen ze even de tijd om te reflecteren of de aanwezigen nog aanvullende inbreng hebben, of belangrijke punten willen inbrengen. Dit duurt ongeveer 20 minuten.

In welk kader verder?

Als laatste willen ze komen tot een gedragen kader, waarmee ze naar de gemeenteraad van Son en Breugel kunnen, om Son en Breugel nog vriendelijker en beter geschikt te maken voor de fiets. Soms zal dat met specifieke projecten gaan, maar vaak als een beleidslijn bij verder te ontwikkelen delen van het dorp. Dit duurt ongeveer 45 minuten.

De avond is op 21 september en start om 19:00 uur met koffie. Om 19:30 vangt de inhoudelijke bijeenkomst aan en sluiting om 22:00 in het dorpshuis. Ze streven om 22:00 uur klaar te zijn, en zullen ook van deze sessie een verslag maken en met de aanwezigen delen. Aanmelden kan via aanmeldensonenbreugel@gmail.com.


Meer informatie

Wanneer: 21 september 2022
Tijd: 19:00 tot 22:00 uur
Waar: Dorpshuis
Kaart wordt geladen...