Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Winnaar duurzaamheidsprijs verloot egelpoortjes

Foto: Wil Feijen

De winnaar van de duurzaamheidsprijs, Aafke Reker, verloot egelpoortjes. Zij won de duurzaamheidsprijs 2023 en mocht zelf haar – uiteraard duurzame – cadeau kiezen. Zij heeft gekozen voor een informatieve serie artikelen over ecologisch waardevolle tuinen bij project ‘Van tegel naar Egel’ in de Mooi Son enBreugel krant. Ook koos ze voor een aantal acties: een pluktuin aan de Piet Heinlaan, zaadmengsels die de biodiversiteit bevorderen, biologische bloembollen en ze verloot 10 egelpoortjes.

Egelpoortjes zijn openingen voor egels in schuttingen zodat de egels van tuin naar tuin kunnen lopen op zoek naar voedsel. Door de hoeveelheid verharding te verminderen en zowel tuinen als openbaar groen ecologisch te beheren, wordt het leefgebied voor de egel een stuk aangenamer. En daarmee ook voor de mens. Stuur voor 20 maart 2024 een mail met uw gegevens naar ecologischsonenbreugel@hotmail.com en maak kans op een egelpoortje.

Mogelijke opvanglocatie asielzoekers in beeld

Door oorlogen en andere incidenten vluchten mensen van over heel de wereld naar veilige landen. Ook naar Nederland. De vluchtelingenstroom naar ons land is erg groot. Alle gemeenten in Nederland moeten zorgen voor opvang van asielzoekers.

Het afgelopen jaar zijn diverse locaties in Son en Breugel onderzocht. De locatie die daaruit gekomen is, is het perceel van de voormalige Boerenbond aan de Van den Elsenstraat 36.Deze locatie is gekocht met de intentie om er een opvanglocatie te realiseren voor maximaal 70 asielzoekers. De koop is rond en de akte is op 29 februari 2024 gepasseerd.

Na de mondelinge overeenkomst met de verkoper, heeft het college de locatie aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).Het is aan het COA om het initiatief te nemen een opvanglocatie te realiseren. Het COA moet hiervoor een concreet voorstel bij de gemeente indienen. De gemeente wacht nu op dat voorstel.

Omdat er nog geen concreet plan van het COA bij de gemeente is binnengekomen, kan degemeente op dit moment niet verder informeren. Het college benadrukt dat wanneer het COA een voorstel indient om deze locatie in te zetten, de gemeente een zorgvuldig proces zal ingaan, waarbij omwonenden, andere inwoners en organisaties geïnformeerd en betrokken worden bij het vervolgproces. De direct omwonenden zijn geïnformeerd over het besluit van het college.

Politieke Avond Donderdag 7 maart 2024

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

Informerend

 • Ontwikkeling Breeakkerstraat 1a, financieel haalbaarheidsonderzoek – sessie 1
 • Voortgang CMD – sessie 4

Adviserend

 • Mobiliteitsplan – sessie 3

Beeldvormend

 • Kredietverhoging herinrichting Milieustraat – sessie 2
 • Variantenonderzoek ontsluiting Jansen – sessie 5

Oordeelsvormend

 • Aanvullende criteria Lokale Omroep – sessie 6

Praktische informatie:

 • De agenda kan veranderen. Kijk voor de actuele agenda op sonenbreugel.notubiz.nl
 • Bij een adviserende of informerende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Bij een beeldvormende sessie kunt u deelnemen aan het gesprek (meespreken).
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht (inspreken). U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk 6 maart 2024 aan via
  griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 21 maart 2024

24/7 zaken doen met de gemeente

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen met de gemeente? Check sonenbreugel.nl en zoek een product of dienst.

Gaat u op reis in 2024?

Gaat u dit jaar op reis en wilt u zeker weten dat u ook zonder problemen op reis kunt? Kijk dan eens op uw paspoort of identiteitskaart hoe lang die nog geldig is. De kans dat u dit jaar een nieuwe pas moet aanvragen is heel groot.

Waarom is dat dit jaar extra belangrijk?
Vanaf maart 2024 verlopen heel veel paspoorten en identiteitskaarten. Dat komt doordat precies tien jaar geleden de langere geldigheidsduur van reisdocumenten is ingegaan.

Houd rekening met langere wachttijden en maak geen extra kosten
Bij de balie in het gemeentehuis gaat het erg druk worden met aanvragen van reisdocumenten.

 • Houd rekening met langere wachttijden en wacht niet met uw aanvraag tot vlak voor uw reis. Een spoedaanvraag is duurder.
 • U kunt soms niet direct een online afspraak maken. Probeer het later nog eens. Meestal lukt het dan wel. Er komen ook plekken vrij omdat mensen hun afspraak afzeggen.

Zorg dat u alles bij u heeft tijdens uw afspraak
Voorkom een extra afspraak en zorg dat u alles bij u heeft als u naar het gemeentehuis komt. Kijk op www.sonenbreugel.nl/paspoort of www.sonenbreugel.nl/identiteitskaart wat u mee moet nemen.

Afvalinzameling

In de week van maandag 11 maart 2024 t/m vrijdag 15 maart 2024 worden de volgende afvalstroom ingezameld:

Restafval

PMD

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Blink zet de afvalhelden in het zonnetje! Doet u mee?

Van 4 t/m 10 maart 2024 zet Blink de AfvalHelden in het zonnetje. Afvalhelden halen dagelijks het vuilnis op, houden straten schoon en helpen u op de milieustraat. En dan zijn er nog alle onzichtbare helden, vrijwilligers die zwerfvuil oprapen en alle bewoners die thuis het afval op de juiste manier scheiden. Stuk-voor-stuk zijn ze onmisbaar.

Tijdens de Week van de Afvalhelden heeft Blink een goed gevuld programma samengesteld om iedereen in het zonnetje te zetten. Samen met gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Son en Breugel, het uitzendbureau Actief Werkt en alle medewerkers.

In Son en Breugel gaat wethouder Jan Boersma een dagje mee op de wagen die het GFT-afval ophaalt om te ervaren hoe het is om een afvalheld te zijn!

Blink laat weten dat ze blij met hen zijn! Laat u de AfvalHelden ook weten dat u blij met ze bent? Steek uw duim op, hang een kleurplaat voor uw raam of bied een kopje koffie aan. Voor de AfvalHelden die iedere dag voor u klaarstaan!

Kijk voor meer inspiratie, tips en bijvoorbeeld ook leuke kleurplaten op www.WeekvandeAfvalHelden.nl.

Gratis container voor de opslag van PMD

Het is mogelijk om vanaf 1 maart 2024 een gratis container voor de opslag van uw PMD-zakken aan te vragen.

Het ophalen van PMD-afval is vanaf dit jaar aangepast naar 1 keer per 2 weken. Dat betekent dat u de PMD-zakken langer thuis moet bewaren. Daarom kunt u nu eenmalig een PMD-container aanvragen voor het bewaren van uw PMD-zakken.

De container is bedoeld om het makkelijker en prettiger te maken de zakken bij uw woning te bewaren. Het is niet bedoeling dat de container aan de straat wordt gezet om leeg te maken. Op de ophaaldag biedt u uw PMD per zak aan, zoals u gewend bent. De PMD-containers worden niet geledigd.

Het aanvragen van een gratis PMD-container kan eenmalig tot 1 juni 2024. De aanvraag kunt u doen op https://mijnblink.nl/container. Geef bij uw aanvraag aan dat het om een gratis PMD-container gaat.

Openbare vergadering jeugdgemeenteraad

Op donderdag 14 maart 2024 vergadert de jeugdgemeenteraad.

De vergadering begint om 16.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

 • Ingekomen stukken en mededelingen
  • NK-tegelwippen
  • Jeugdpenning
  • Uitje
 • Mogelijkheden voorlichting “Gevaren van vapen”
 • Stand van zaken werkgroepen

Energiebespaartip: Ledverlichting

Heeft u al overal LED verlichting? Een LED lamp verbruikt 85% minder stroom dan een gloeilamp en 75% minder stroom dan een halogeenlamp.

Bovendien gaat LED verlichting ook veel langer mee. Door alle lampen te vervangen met LED lampen bespaart u gemiddeld € 50,- per jaar!

Snelheidscontrole

Op 29 februari 2024 heeft de politie tussen 06.00 uur en 11.35 uur op de Bestseweg (max 80 km) een snelheidscontrole uitgevoerd.

Tijdens de controle passeerden 2739 voertuigen, waarvan er bij 17 te hard reden. De hoogst gemeten snelheid was 102 kilometer per uur.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
26 februari 2024
Biesboschlaan 2, 5691 LE (bouwen)
Seinelaan 2, 5691 RA (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
26 februari 2024
nabij Brouwerstraat 18, 5694 AW (kappen)
28 februari 2024
Olen 1, 5694 NP (bouwen)
29 februari 2024
Rooijseweg 2, 5691 PA (handelen in strijd met regels RO)
1 maart 2024
Ekkersrijt 2004, 5692 BA (handelen in strijd met regels RO)

Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning
29 februari 2024
Vijverlaan ong. – beslistermijn t/m 17 juni 2024 opgeschort.

Aanleg inrit
23 september 2023
Van Galenstraat 16, 5694 CE