Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Meepraten over duurzaamheid in Son en Breugel?

Wilt u meepraten over het thema duurzaamheid? Kom dan op woensdag 27 maart 2024 van 19:00 – 21:00 uur naar Café-Restaurant De Zwaan.

Duurzaam: praktijk en beleid
We delen tijdens deze avond in een korte presentatie wat wij doen op het gebied van duurzaamheid en wat er de komende jaren op ons afkomt.

Zo zijn we met de inwoners in ’t Zand bezig met het eerste plan om aardgasvrij te worden, zijn we met bedrijven op Ekkersrijt reststromen van grondstoffen in beeld aan het brengen, plaatsen we mezenkasten in de wijk en ondersteunen we lokale initiatieven zoals SonEnergie en de autoloze schooldag.

In ons beleid willen we uitspreken en vastleggen wat we de komende jaren gaan doen. We horen graag wat inwoners van Son en Breugel hierin belangrijk vinden.

Duurzaamheid komt terug in veel van ons beleid, onze uitvoering en regelingen. We hebben in kaart gebracht wat we al doen en waar nog kansen liggen. De komende tijd willen we dit omzetten naar een keuzes voor de komende jaren.

Pijlers
Dit doen we door invulling te geven aan de volgende vijf pijlers:

 • Circulariteit.
 • Energie (energiebesparing)
 • Klimaatadaptatie
 • Biodiversiteit
 • Gezonde leefomgeving

U bent van harte welkom Zien we u op 27 maart 2024 in Café-Restaurant De Zwaan? Aanmelden is niet nodig maar waarderen we wel. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar duurzaam@sonenbreugel.nl.

Politieke Avond - Donderdag 7 maart 2024

 • De Politieke Avond van 21 maart 2024 vindt plaats in het gemeentehuis.
 • Sessie 1 en de raadsvergadering zijn in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessie 2 is in vergaderkamer Eind. Dat is op de begane grond. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt. Die is enkele dagen later via onze website te beluisteren.

19:30 – 19:55 Sessie actualiteiten en vragen

20:00 – 20:45 Sessie 1 – Adviserend

Regionale mobiliteitsvisie

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) werkt aan een regionale mobiliteitsvisie. De gemeente is gevraagd te reageren op het concept van deze visie.

20:00 – 20:45 Sessie 2 – Informerend

Jeugdhulp, processen en ontwikkelingen

We informeren de raad over de wijze waarop het stelsel van jeugdhulp lokaal en regionaal is georganiseerd.

21:00 Raadsvergadering – Besluitvormend

Hamerstukken

 • Benoeming burgerlid VOOR U!
 • Kredietverhoging herinrichting milieustraat
 • Variantenonderzoek ontsluiting Jansen
 • De Groene Zone Zonnepanelen

Bespreekstukken

 • Aanvullende criteria lokale omroep
 • De agenda kan veranderen. Kijk voor de actuele agenda op sonenbreugel.notubiz.nl
 • Bij de raadsvergadering kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Bij een adviserende of informerende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 4 april 2024.

Grip op geld

Wij werken samen met geldfit.nl om inwoners meer grip op hun geld te laten krijgen. Door op tijd actie te ondernemen kun mensen voorkomen dat er grote problemen ontstaan. Het voorkomt stress als u weet wat uw mogelijkheden zijn en hoe u uw inkomen kunt verhogen Op geldfit.nl kunnen mensen aan de hand van een simpele test in twee minuten ontdekken hoe financieel ‘fit’ ze zijn en wat ze kunnen doen om meer grip op hun geld te krijgen. Wie de test doet krijgt na afloop een online advies. Mensen kunnen daar zelf mee aan de slag, maar ze kunnen er ook hulp bij krijgen.

Ongeveer twee derde van de mensen die de test heeft gedaan heeft geen grote achterstanden. Met de informatie en tools op geldfit.nl worden deze mensen geholpen meer grip op hun geld te krijgen. Zo kunt u bijvoorbeeld met behulp van de potjes-check zien op welke regelingen u recht heeft. Door aanspraak te maken op die regelingen kunt u in veel gevallen uw inkomsten verhogen.

Hulp nodig?
Geldfit geeft mensen weer grip op hun geld. Via de website geldfit.nl krijgen mensen inzicht in hun financiële situatie. Met artikelen, online tools en een test zien ze direct welke stappen zij kunnen zetten om financieel gezond te blijven of te worden.

Ontvangt u liever direct persoonlijk advies? Dan kunt u gratis bellen naar het landelijke nummer van Geldfit: 0800-8115. Geldfit is een initiatief van NSR (Nederlandse Schuldhulproute). Dit is een samenwerking van gemeenten, bedrijven en (hulp) organisaties. Samen willen we dat mensen eerder bij passende hulp uitkomen.

Boomplantdag 2024

Op woensdagochtend 20 maart 2024 organiseren we samen met IVN de boomplantdag voor de groepen 6 van de basisscholen. We sluiten dit jaar aan bij de Nationale boomplantdag. Het thema van de boomplantdag is: opgroeien met bomen. 87 kinderen uit groep 6 van basisschool De Harlekijn, De Sonnewijzer, en De Stokland doen dit jaar mee. Wethouder Jan Boersma gaat de boomplantdag feestelijk openen.

Wat gaan we planten?
We hebben nu geen locatie om zoveel bomen te planten met alle kinderen. Daarom gaan we bosplantsoenen planten van plusminus 1.40 m hoog. Dat zijn nu nog dunne struikjes, maar de struiken worden toch flink hoog. Op deze manier gaan we met z’n allen de biodiversiteit flink vergroten.

Waar is het te doen?
We gaan op 2 locaties planten:

 1. Het Essenbosje op de hoek Crocusstraat/De Bontstraat;
 2. bij de Stokroosstraat, langs de Grote Beek.

De kinderen parkeren hun fietsen staan tijdelijk op het gras tussen beide locaties.

Wat merkt u ervan?
U ziet de kinderen flink aan het werk. Verder staat de keet van de gemeente langs de weg. We sluiten de wegen niet af voor verkeer. Wij vragen u wel voorzichtig en stapvoets te rijden.

Afvalinzameling

In de week van maandag 18 maart 2024 t/m vrijdag 22 maart 2024 worden de volgende afvalstroom ingezameld:

GFT

Papier

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

De week van de afvalhelden

Vorige week heeft Wethouder Jan Boersma, tijdens de Week van de Afvalhelden, de afvalhelden van Blink in het zonnetje (dat ook heerlijk scheen) gezet en ze getrakteerd op heerlijke appelflappen. Hij heeft ook meegewerkt tijdens de afvalroute.

Bent u benieuwd hoe hij het heeft ervaren?
Kijk dan www.sonenbreugel.nl bij Actueel of onze socials voor het verslag, meer foto’s en het bijbehorende filmpje!

Afvalhelden halen dagelijks het vuilnis op, houden straten schoon en helpen je op de milieustraat. Kijk voor meer informatie op www.sonenbreugel.nl of www.WeekvandeAfvalHelden.nl.

Foto: William Veth, Wesley van de Ven en Wethouder Jan Boersma.

Bijeenkomst werkgroep Aardgasvrij ’t Zand

De werkgroep Aardgasvrij ’t Zand nodigt inwoners van ’t Zand en ook inwoners van andere wijken van harte uit voor een bijeenkomst op maandag 25 maart 2024, vanaf 19.30 uur in Café De Zwaan.

De leden van de werkgroep, de gemeente en HetEnergiebureau praten iedereen dan graag bij over waar ze nu staan met het uitvoeringsplan aardgasvrij voor de wijk ’t Zand: de oplossingen die ze in beeld hebben komen aan bod, welke overwegingen daarbij horen (zowel technische aspecten, de financiële kant en randvoorwaarden), de eerste bevindingen van de woningscans die afgelopen tijd hebben plaatsgevonden bij 8 buurtgenoten.

Uiteraard geven zij ook ruimte voor interactie en vragen.

Aanmelden = fijn
Aanmelden kan vanaf via www.hetzandaardgasvrij.nl of met een e-mail naar info@hetzandaardgasvrij.nl. Let op: aanmelden is niet verplicht, maar is voor de voorbereiding van de avond wel fijn. Uiteraard kunt u op 25 maart 2024 ook gewoon binnenlopen.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
28 februari 2024
Glanslibel 12, 5692 WR (bouwen)
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER (toestemming gelijkwaardige maatregel)
01 maart 2024
Staringstraat 5, 5691 XJ (kappen)
04 maart 2024
Meierijlaan 2, 5691 LH (bouwen)
06 maart 2024
Vliehors 39, 5691 ZX (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
04 maart 2024
Nolensstraat 15, 5694 CL (bouwen)
de Linge 5, 5691 HK (bouwen)
05 maart 2024
Lamalaan 5, 5691 GJ (bouwen)
Breeakkerstraat 44, 5691 TP (bouwen)
06 maart 2024
Antoon van de Venstraat 17, 5691 CJ (bouwen)
Peellaan 67, 5691 LK (bouwen)

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Eindhovenseweg 17 – besluit met 6 weken verlengd

Evenementen
04 maart 2024
Jaarmarkt 2024 op 1 september 2024 in de Nieuwstraat vanaf de Boslaan tot aan de Antoon van de Venstraat, de Markt, de Heistraat, de Airbornestraat en het Raadhuisplein: evenementenvergunning, ontheffing Zondagswet en tijdelijke verkeersmaatregelen.
04 maart 2024
Korendag 2024 op 26 mei 2024 op de parkeerplaats bij Rooijseweg 3: Evenementenvergunning, ontheffing Alcoholwet en tijdelijke verkeersmaatregelen.

Sonniuswijk 5
Ontwerp-omgevingsvergunning, ruimtelijke onderbouwing en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de realisatie van een hondenkennel Sonniuswijk 5, 5691 PD, ter inzage van 14 maart t/m 24 april 2024.