Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Uitnodiging ondernemersbijeenkomst Circulair Ekkersrijt op 18 april 2024

Met het project ‘Grote Oogst’ wordt bedrijventerrein Ekkersrijt versneld verduurzaamd. Dit doen we samen met de provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, ondernemersvereniging Ekkersrijt en bedrijven. Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat.

Onderdeel van ‘ Grote Oogst’ is het traject Circulair Ekkersrijt. Hierin zetten we gezamenlijk stappen naar een circulair bedrijventerrein. Wat is uw behoefte als ondernemer? Wat is uw doel? Door grondstoffen en reststromen te inventariseren, brengen we de kansen in kaart.

Bijeenkomst
Op donderdag 18 april 2024 is er een speciale bijeenkomst voor bedrijven op Ekkersrijt over dit onderwerp. Stichting InduSym ondersteunt hierbij. Tijdens de bijeenkomst lichten wij hun eerste bevindingen toe, presenteren we de potentiële oplossingen en bepalen we samen hoe we verder gaan.

Uw inzicht en betrokkenheid als ondernemer zijn essentieel in deze transitie. We nodigen u dus van harte uit om actief deel te nemen, uw ideeën te delen en mee te denken over een circulair Ekkersrijt. De bijeenkomst biedt u ook gelegenheid om uw mede-ondernemers op Ekkersrijt te ontmoeten, want we starten met een netwerklunch.

Datum en locatie
Donderdag 18 april 2024 van 12.30 tot 15.00, inclusief lunch. Locatie: VDL GL Plastics, Science Park Eindhoven 5711, 5692 EP Son.

Programma
12:30 – 13:15 Inloop en netwerklunch
13:15 – 13:30 Start van circulair programma (toelichting programma Grote Oogst en uitleg circulariteitstraject)
13:30 – 13:45 Data-analyse Ekkersrijt
13:45 – 14:05 Bevindingen circulariteitscans en gesprekken met ondernemers,
kansenkaart en mogelijkheden op Ekkersrijt
14:05 – 14:45 Dialoog en inbreng
14:45 – 15:00 Conclusie en vervolgstappen
15:00 – 15:15 Einde bijeenkomst

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 11 april 2024 aanmelden via aanmelding@sonenbreugel.nl of telefonisch via Floris Schoots 06-34607635.

Politieke Avond - Donderdag 4 april 2024

 • De Politieke Avond van 4 april 2024 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Sessies 1 en 3 zijn in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessies 2 en 4 zijn in vergaderkamer Eind. Dat is op de begane grond. Van deze sessies worden geluidsopnames gemaakt. Die zijn enkele dagen later via onze website te beluisteren.
 • Er is géén besluitvormende raadsvergadering.

19:30 – 19:55 Sessie actualiteiten en vragen

20:00 – 20:45 Sessie 1 – Informerend

Breugel Bruist!

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het schetsontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte in Breugel.

20:00 – 20:45 Sessie 2 – Informerend

Voortgang CMD

Het college heeft een plan van aanpak opgesteld voor verbetering van het reilen en zeilen van het CMD. De raad wordt nu geïnformeerd over de voortgang van dat plan van aanpak.

21:00 – 22:15 Sessie 3 – Adviserend

Centrumvisie

We werken aan een nieuwe visie voor het centrum van Son. Er zijn 3 scenario’s opgesteld waar de gemeenteraad op kan reageren.

21:00 – 21:45 Sessie 4 – Beeldvormend

Kredietverhoging De Bongerd

De nieuwbouw van De Bongerd is in uitvoering. Vanwege stijgingen voor materialen en lonen is het beschikbaar gestelde krediet niet toereikend. De raad wordt gevraagd extra krediet beschikbaar te stellen.

 • De agenda kan veranderen. Kijk voor de actuele agenda op sonenbreugel.notubiz.nl
 • Bij een adviserende of informerende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Bij een beeldvormende kunt u deelnemen aan het gesprek (meespreken).
 • Wilt u meespreken? Meld u dan uiterlijk 3 april 2024 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • Heeft u vragen over de agenda? Neem dan contact op met de griffie via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 18 april 2024.

Bestrijding Japanse Duizendknoop

De Japanse duizendknoop (JDK) is een plant die zich enorm snel vermeerdert, ten koste van de natuurlijke vegetatie. En dat niet alleen: met zijn sterk wortelstelsel worden wegen, leidingen en gebouwen door de JDK aangetast. Een bijzondere en ongewilde plant, die moeilijk uit te roeien is.

JDK locaties in Son en Breugel
Talloze manieren om de Japanse duizendknoop uit te roeien zijn al geprobeerd, maar het blijkt heel lastig. Op dit moment lijkt ‘uitputting’ de beste methode. Bij uitputting worden de delen die boven de grond uitsteken, verwijderd. Telkens weer. Totdat uiteindelijk de plant ‘uitgeput’ raakt en daardoor wordt uitgeroeid. Joep Thurlings,
inwoner van Son en Breugel, heeft ervaring met deze manier van bestrijden. Samen met een team van vrijwilligers zet hij zich in om, in samenwerking met de gemeente, de JDK uit te roeien. Belangrijk daarbij is om alle plekken in kaart te brengen waar de JDK voorkomt.

Herkennen van de JDK
Bij de JDK is het opvallend dat de jonge scheuten roodbruin van kleur zijn en dat bij de knopen -dat zijn de plaatsen waar de bladeren aan de stengels zitten- de stengels roodbruin gekleurd zijn. Dit hebben andere planten niet. Op www.sonenbreugel.nl/JDK staan allerlei foto’s om de plant te kunnen herkennen.

Melden van een locatie
We hebben al 26 JDK-locaties in beeld. Op onze website staat een overzicht met deze locaties. Kent u een locatie in Son en Breugel die niet in de lijst staat? Geef deze dan zo snel mogelijk door via JDK@sonenbreugel.nl of via de onze website.

Vrijwilligers gezocht
Wilt u graag helpen in het bestrijden van de Japanse duizendknoop? Stuur dan een bericht naar JDK@sonenbreugel.nl. De aanmeldingen zetten wij door naar de coördinator van de vrijwilligers.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de Japanse duizendknoop? Welke locaties al bekend zijn? De historie van de plant? Of hoe hij te bestrijden is? Kijk dan op www.sonenbreugel.nl/JDK.

Afvalinzameling

In de week zaterdag 30 maart 2024 t/m vrijdag 8 april 2024 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

Papier

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Gaat u op reis in 2024?

Gaat u dit jaar op reis en wilt u zeker weten dat u ook zonder problemen op reis kunt? Kijk dan eens op uw paspoort of identiteitskaart hoe lang die nog geldig is. De kans dat u dit jaar een nieuwe pas moet aanvragen is heel groot.

Waarom is dat dit jaar extra belangrijk?
Vanaf maart 2024 verlopen heel veel paspoorten en identiteitskaarten. Dat komt doordat precies tien jaar geleden de langere geldigheidsduur van reisdocumenten is ingegaan.

Houd rekening met langere wachttijden en maak geen extra kosten
Bij de balie in het gemeentehuis gaat het erg druk worden met aanvragen van reisdocumenten.

 • Houd rekening met langere wachttijden en wacht niet met uw aanvraag tot vlak voor uw reis. Een spoedaanvraag is duurder.
 • U kunt soms niet direct een online afspraak maken. Probeer het later nog eens. Meestal lukt het dan wel. Er komen ook plekken vrij omdat mensen hun afspraak afzeggen.

Zorg dat u alles bij u heeft tijdens uw afspraak
Voorkom een extra afspraak en zorg dat u alles bij u heeft als u naar het gemeentehuis komt. Kijk op www.sonenbreugel.nl/paspoort of www.sonenbreugel.nl/identiteitskaart wat u mee moet nemen.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
15 maart 2024
Berkenlaan 9, 5691 CN (bouwen)
17 maart 2024
Pijperlaan 8, 5691 GL (bouwen)
19 maart 2024
Ekkersrijt 4001, 5692 DB (bouwen)
Junopad 2, 5694 WE (bouwen)
20 maart 2024
Nieuwstraat 45, 5691 AB (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
21 maart 2024
Peellaan 40, 5691 LL (bouwen)
De Kuilen 4f, 5694 NM (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)

Ingekomen gebruiksmelding
20 maart 2024
Nieuwstraat 45, 5691 AB – Melding brandveilig gebruik

Ontwerpvergunning ter inzage
Ekkersrijt 4104, 5692 DC, ter inzage van 27 maart t/m 8 mei 2024

Evenementen
19 maart 2024
Avondwandelvierdaagse van 4 t/m 7 juni 2024: evenementenvergunning, tijdelijke verkeersmaatregelen
25 maart 2024
Paassnuffelmarkt op 1 april 2024 centrum Son: evenementenvergunning