Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Uitnodiging ondernemersbijeenkomst Circulair Ekkersrijt op 18 april 2024

Met het project ‘Grote Oogst’ wordt bedrijventerrein Ekkersrijt versneld verduurzaamd. Dit doen we samen met de provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel, ondernemersvereniging Ekkersrijt en bedrijven. Duurzame bedrijventerreinen zijn een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat.

Onderdeel van ‘ Grote Oogst’ is het traject Circulair Ekkersrijt. Hierin zetten we gezamenlijk stappen naar een circulair bedrijventerrein. Wat is uw behoefte als ondernemer? Wat is uw doel? Door grondstoffen en reststromen te inventariseren, brengen we de kansen in kaart.

Bijeenkomst
Op donderdag 18 april 2024 is er een speciale bijeenkomst voor bedrijven op Ekkersrijt over dit onderwerp. Stichting InduSym ondersteunt hierbij. Tijdens de bijeenkomst lichten wij hun eerste bevindingen toe, presenteren we de potentiële oplossingen en bepalen we samen hoe we verder gaan.

Uw inzicht en betrokkenheid als ondernemer zijn essentieel in deze transitie. We nodigen u dus van harte uit om actief deel te nemen, uw ideeën te delen en mee te denken over een circulair Ekkersrijt. De bijeenkomst biedt u ook gelegenheid om uw mede-ondernemers op Ekkersrijt te ontmoeten, want we starten met een netwerklunch.

Datum en locatie
Donderdag 18 april 2024 van 12.30 tot 15.00, inclusief lunch. Locatie: VDL GL Plastics, Science Park Eindhoven 5711, 5692 EP Son.

Programma
12:30 – 13:15 Inloop en netwerklunch
13:15 – 13:30 Start van circulair programma (toelichting programma Grote Oogst en uitleg circulariteitstraject)
13:30 – 13:45 Data-analyse Ekkersrijt
13:45 – 14:05 Bevindingen circulariteitscans en gesprekken met ondernemers,
kansenkaart en mogelijkheden op Ekkersrijt
14:05 – 14:45 Dialoog en inbreng
14:45 – 15:00 Conclusie en vervolgstappen
15:00 – 15:15 Einde bijeenkomst

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 11 april 2024 aanmelden via aanmelding@sonenbreugel.nl of telefonisch via Floris Schoots 06-34607635.

Zet of hang uw PMD-zakken niet te vroeg buiten!

Helaas blijkt dat nog regelmatig PMD-zakken op de verkeerde dagen buiten worden gezet of gehangen. Ook worden de zakken veel te vroeg – soms dagen van te voren – buiten gezet. Dit zorgt voor een rommelige aanblik, veel zwerfvuil op straat, overlast en ergernissen.

Tips om vervuiling van uw eigen straat te voorkomen

 • Zet of hang de PMD-zakken pas de avond voorafgaande aan de inzameldag buiten.
 • Zet of hang de PMD-zakken op de dag van de inzameling vóór 07.30 uur buiten.
 • Zorg dat u een melding krijgt op uw telefoon op de dagen (voor)dat het afval wordt opgehaald. In de Afvalapp van Blink kunt u eenvoudig meldingen instellen.
 • Merkt u dat u de zakken op de verkeerde dag heeft buitengezet? Haal de zakken dan weer naar binnen.
 • Merkt u dat u de zakken te laat heeft buitengezet? Haal ze dan aan het eind van de dag weer binnen. Te laat aangeboden PMD-zakken haalt Blink niet meer op.
 • Is het afval in de hele straat niet opgehaald? Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl
 • U kunt gratis een PMD-container voor de opslag van PMD-zakken aanvragen via www.mijnblink.nl.
 • PMD-afval kunt u ook gratis inleveren bij de Milieustraat.

Politieke Avond Donderdag 4 april 2024

Adviserend

 • Centrumvisie – sessie 3

Informerend

 • Breugel Bruist! – sessie 1
 • Voortgang CMD – sessie 2

Beeldvormend

 • Kredietverhoging De Bongerd – sessie 4

Praktische informatie:

 • De agenda kan veranderen. Kijk voor de actuele agenda op sonenbreugel.notubiz.nl
 • Bij een adviserende of informerende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Bij een beeldvormende kunt u deelnemen aan het gesprek (meespreken).
 • Wilt u meespreken? Meld u dan uiterlijk 3 april 2024 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • Heeft u vragen over de agenda? Neem dan contact op met de griffie via griffie@sonenbreugel.nl
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 18 april 2024.

Afvalinzameling

In de week maandag 8 april 2024 t/m vrijdag 12 april 2024 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

Rest-afval

PMD

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Wegwerkzaamheden

Op maandagavond 8 april 2024 vanaf 20.00 uur tot dinsdagmorgen 9 april 2024 06.00 uur vinden wegwerkzaamheden plaats op de Planetenlaan tussen de Nijnselseweg en de Kometenlaan.

Tijdens de werkzaamheden is het traject Nijnselseweg – Kometenlaan volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Kometenlaan, Evertsenlaan en Piet Heinlaan.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
22 maart 2024
Zebrakever 28c, 5691 VJ (bouwen)
26 maart 2024
Alpenlaan 12, 5691 JX (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning
28 maart 2024
Ekkersrijt 4104, 5692 DC (bouwen)

Maatwerkvoorschriften geluid
20 maart 2024
Ekkersrijt 1209, 5692 AG, ter inzage van 3 april t/m 14 mei 2024
20 maart 2024
Ekkersrijt 1308, 5692 AH, ter inzage van 3 april t/m 14 mei 2024

Evenement
29 maart 2024
Koningsdagviering op 26 en 27 april 2024: evenementenvergunning en tijdelijke verkeersmaatregelen

Register Kinderopvang
Buitenschoolse Opvang Korein, Gentlaan 4, 5694 SC per 15 april 2024 verwijderd uit het register.