Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Grazende schapen Oud Meer voor behoud heide

Vanaf deze week grazen er schapen rondom het Oud Meer. De schapen zorgen ervoor dat de heide zich goed ontwikkelt. Ze eten planten die heel snel groeien of die kunnen gaan woekeren zoals grassen en bramen.

De schaapskudde zorgt er voor dat de heide weer voldoende ruimte krijgt om zich te verjongen en verder te groeien. Zo kan er meer afwisseling komen tussen jonge en oude heide, open zandige plekken en korte begroeiingen. Via de vacht en de hoeven verspreiden de schapen bovendien soorten zoals de kruip- en stekelbrem door het gebied. Naast behoud van de heide, zijn ook heel veel dieren, zoals insecten, reptielen en vlinders afhankelijk van heidebegroeiing. Het resultaat is een grotere diversiteit aan plant- en diersoorten.

Belangrijk voor de toekomst
De heideterreinen rondom het Oud Meer zijn een belangrijk onderdeel van de natuur in Brabant. Helaas hebben de planten en dieren in deze gebieden het vaak moeilijk. Werkzaamheden zijn nodig om deze heidesoorten in de toekomst te behouden. De schaapskudde komt helpen de balans in deze bijzondere heidegebieden terug te brengen. Omdat de problemen niet bij gemeentegrenzen stoppen, zijn wij samen met de gemeente Best het natuurherstelproject in 2022 gestart.

Subsidie
Dit begrazingsproject is mede mogelijk dankzij een subsidie uit het programma Leefgebieden en bedreigde soorten van de provincie Noord-Brabant.

Resultaten enquête afvalbeleid

In maart 2023 hebben veel inwoners via een enquête meegedacht aan de ontwikkeling van het nieuwe afvalbeleid. Wij bedanken alle deelnemers heel hartelijk. Uit de enquête komt onder andere naar voren dat de tevredenheid over de afvalinzameling goed is, met een gemiddelde score van 7,7.

Alle resultaten van de enquête kunt u terugvinden op www.sonenbreugel.nl/afvalbeleid.

Nieuw afvalbeleid
Donderdag 20 april 2023 nemen we deze resultaten mee in het gesprek met de raad over het nieuwe afvalbeleid.

We maken daarin de afweging tussen de service, duurzaamheid en de kosten van de inzameling. De raad stelt het nieuwe beleid in het derde kwartaal van 2023 vast.

Politieke Avond Donderdag 20 april 2023

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende
onderwerpen aan bod:

Adviserend

  • Grondstoffenbeleid (herijking afvalbeleid) – sessie 1

Beeldvormend

  • Beleidskader Sociaal Domein – sessie 2

Oordeelsvormend

  • Implementatie omgevingswet – sessie 3

Besluitvormend – raadsvergadering

  • Benoeming commissielid lokaal sociaal bemiddelaar
  • Actualisatie SGE Samenwerkingsagenda
  • Addendum Integraal beheerplan Bos- en natuurterreinen
  • Wegsleepverordening 2023
  • Benoeming vertegenwoordiging MRE-bestuur
  • Wet voorkeursrecht gemeenten, Breeakker

Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij de adviserende sessie en/of de raadsvergadering. Bij een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om mee te spreken. Dat betekent dat u uw standpunt kunt toelichten en dat raads- en burgerleden u vragen kunnen stellen.

Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u dan uiterlijk 19 april 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.

De complete agenda en vergaderstukken vindt u op sonenbreugel.notubiz.nl.

Afspraak maken? Doe het online!

U kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’ op de homepagina.

Afvalinzameling

In de week van maandag 24 april 2023 t/m vrijdag 28 april 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Papier

Meer informatie
Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Gratis hagen en bomen voor meer biodiversiteit in buitengebied

Hebt u grond in het buitengebied en wilt u daar meer natuur, landschap en/of biodiversiteit in aan brengen?

Wij vinden biodiversiteit belangrijk en daarom maakt Stichting Landschap Het Groene Woud kosteloos een plan voor de invulling van uw grond met onder andere hagen, bosplantsoen en/of laan- en fruitbomen. De beplanting ontvangt u dan ook gratis. U hoeft het alleen zelf aan te leggen en te onderhouden. Zo maken we onze gemeente samen biodivers, groener en nog mooier.

Stichting het Groene Woud
Stichting Het Groene Woud zet zich in om natuur, landschap en biodiversiteit te versterken in Het Groene Woud: het gebied tussen ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven. Eén van de manieren is het uitvoeren van een beplantingsproject voor (delen van) percelen in het buitengebied van Het Groene Woud onder de naam ‘Planten Nu in Het Groene Woud’. Het project wordt uitgevoerd met financiële ondersteuning van Van Gogh Nationaal Park en Trees for All.

Meer informatie?
Kijk op www.hetgroenewoud.com/initiatieven/plantennu-in-het-groene-woud-2023. Aanmelden kan door te mailen naar plantennu-hetgroenewoud@orbis.nl. Een medewerker van Orbis komt dan bij u langs.

Het Groene Woud
Op de website www.hetgroenewoud.com vindt u meer informatie over projecten van Het Groene Woud. Hebt u toch nog vragen? Laat het dan weten via info@hetgroenewoud.com. Of neem contact op met Johan van Cuyck van Stichting Landschap Het Groene Woud via 06-18303473.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-overuw-buurt.nl vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
11 april 2023
Schorpioenlaan 5, 5694 VA (bouwen)
Vlinderlaan 2, 5691 RK (bouwen)
Brouwerskampweg 21, 5691 PN (bouwen)
12 april 2023
Groningenlaan 2, 5691 KH (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
12 april 2023
Grote Beerlaan 23, 5694 LJ (bouwen)
Vlinderlaan 2, 5691 RK (bouwen)
Honingbij 1, 5692 VE (bouwen)