Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Duurzaamheidmarkt op 6 mei 2023 in Dommelhuis

Op 6 mei 2023 organiseren wij samen met verschillende partners een duurzaamheidsmarkt in het Dommelhuis. In Son en Breugel gebeurt zoveel op het gebied van duurzaamheid.

We stimuleren inwoners om te verduurzamen onder andere door grootschalige inkoopacties te organiseren en gratis advies over energie of het afkoppelen van regenwater en diverse subsidies aan te bieden. Ook partijen zoals de lokale energiecoöperatie SonEnergie staan voor duurzaamheid. Daarnaast zijn er ook inwoners die hun omgeving samen aan het verduurzamen zijn. Tijdens de duurzaamheidsmarkt zijn al deze personen en partijen aanwezig om inwoners te inspireren voor het verduurzamen van hun eigen omgeving.

Wethouder Steven Grevink
“Ik vind het fijn om te zien dat veel inwoners van onze gemeente zo bewust met duurzaamheid bezig zijn en ook echt actie ondernemen, zoals het initiatief voor de elektrische deelauto door wijkbewoners van de Gentiaan”, aldus
duurzaamheidswethouder Steven Grevink. “Op deze duurzaamheidsmarkt kunnen inwoners inspiratie opdoen en praktische tips krijgen voor hun eigen huis en tuin. Zo kunnen we onze gemeente samen steeds verder verduurzamen”.

Samen verduurzamen
De volgende partijen zijn op de markt aanwezig: SonEnergie met het Energieloket, de elektrische deelauto, IVN, Sonenbreugelverbindt, de klimaatburgemeester, watercoaches, de energiecoach, afvalcoaches en Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit Zuidoost Brabant zijn aanwezig.

Piepschuim
Om 11.00 uur geeft Cor Burger van theatergroep Piepschuim in het Dommelhuis een kort optreden over klimaat. In “Buiten de Lijntjes” vertelt Piepschuim de verhalen van ons klimaat: geen college met cijfers en verontrustende feiten, maar een moment met muziek, humor, een enorme lading (groene) energie en een sprankje hoop. Zodat u daarna die verhalen verder kunt vertellen.

Cor Burger geeft ook een kort optreden over klimaat bij de Traverse (om 12.00 uur), De Stoerderij (om 13.00 uur) en de Kringloopwinkel (om 13.45 uur).

Welkom
De duurzaamheidsmarkt is op 6 mei 2023 in het Dommelhuis van 11.00 tot 13.00 uur. Toegang is gratis. Met een gratis kopje koffie of thee. 

Theatergroep Piepschuim

Afvalinzameling

In de week van maandag 1 mei 2023 t/m vrijdag 5 mei 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Meer informatie
Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Nationale herdenking

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan de Nationale Herdenking in Son en Breugel.

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna.

De herdenking is ook een moment van bezinning op heden en toekomst. Een moment waarop stilgestaan wordt bij de kwetsbaarheid van onze democratische samenleving.

We vinden het van groot belang dat de plechtigheid gedragen wordt door zoveel mogelijk inwoners van alle leeftijden. De Harmonie, het St. Catharinagilde, de scoutinggroepen, de kerken in Son en Breugel, de Jeugdgemeenteraad en de Veteranen Son en Breugel hebben traditioneel een taak op deze dag. We zijn iedereen dankbaar voor hun medewerking aan de herdenking.

Traditiegetrouw wordt om 19.30 uur een Oecumenische dienst gehouden in de Protestantse kerk aan de Zandstraat. Daarna vertrekt een “stille tocht” naar het bevrijdingsmonument bij de vijver aan de Europalaan waar vanaf 19.55 uur een korte plechtigheid plaatsvindt.

24/7 zaken doen met de gemeente

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen met de gemeente? Check sonenbreugel.nl en zoek een product of dienst.

Werkzaamheden Afrikalaan

Van 1 tot en met 5 mei 2023 is het gedeelte van de Afrikalaan tussen de kruising met de Amerikalaan en de rotonde Europalaan/Gentiaanlaan afgesloten in verband met werkzaamheden.

Wat gaan we doen?
De bovenste laag van het asfalt is versleten en gaan we vervangen. Verder leggen we ter hoogte van de fietsoversteek Gentiaanlaan – Rijnlaan een verkeersplateau aan.

Fietsers voorrang
De fietsers die de Afrikalaan oversteken op het verkeersplateau hebben voortaan voorrang op al het verkeer (incl. fietsers) dat over de Afrikalaan rijdt.

Meer informatie
Op www.sonenbreugel.nl/werkzaamheden vindt u meer informatie over de omleidingen.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.nl vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
14 april 2023
Ekkersrijt 1411, 5692 AL (bouwen)
17 april 2023
Beemdstraat 16, 5694 AK (bouwen)

Verlengen beslistermijn
14 april 2023
Texellaan 8, 5691 ZM – beslistermijn met 6 weken verlengd

Opschorten beslistermijn
Ekkersrijt 1221 en 1223, 5692 AG – beslistermijn opgeschort t/m 26 mei 2023.

Intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Rooijseweg 61, 5691 PA – ter inzage van 26 april t/m 6 juni 2023

Vestiging voorkeursrecht
Op 20 april 2023 heeft de raad besloten om gronden in het gebied “Breeakker” aan te wijzen waarop de artikelen10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De stukken liggen 6 weken ter inzage vanaf 24 april 2023.

Evenementen
21 april 2023

  • Nationale Herdenking 4 mei 2023 – tijdelijke verkeersmaatregelen Europalaan
  • ELE-Rally Klassementsproef 3 juni 2023: Evenementenvergunning en tijdelijke verkeersmaatregelen
  • Koningsdag aanvulling evenementenvergunning i.v.m. opbouwen.