Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Lintjesregen 2024, wees er op tijd bij

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding.
Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Vraag dan tijdig een lintje voor Koningsdag 2024 aan. Een voordracht voor een onderscheiding moet vóór 15 juli 2023 bij de gemeente zijn ingediend. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen.

Als u iemand wilt voordragen, neem dan eerst contact op met Hans Verheul, telefoon 06 431 60 765 of via e-mail h.verheul@sonenbreugel.nl. Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl.

Jeannet Venekamp ontving op 26 april 2023 een lintje

Bezwaarschriftencommissie

Agenda hoorzitting 8 mei 2023
De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig hoorzittingen. De eerstvolgende vergadering is op 8 mei 2023 en de agenda staat op www.sonenbreugel.nl (zoek op hoorzittingen).

Wilt u een hoorzitting bijwonen?
Meld u dan aan door contact op te nemen via het algemene nummer 0499-491492 of een e-mail te sturen naar bezwaarschriftencommissie@sonenbreugel.nl.

Politieke Avond - Dinsdag 16 mei 2023

 • De Politieke Avond van 16 mei 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Sessies 1 en 3 vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessie 2 vindt plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via onze website te beluisteren is.
 • Er is géén besluitvormende raadsvergadering.

19:00 – 19:25 Vragenhalfuurtje in raadzaal  

19:30 – 20:15 Sessie 1 – Adviserend

Plan van aanpak Centrumvisie
We werken aan een nieuwe centrumvisie. Het college heeft hiervoor een stedenbouwkundig bureau ingeschakeld en er is een projectteam samengesteld. Dat projectteam heeft een aanpak voor ogen waarbij nadrukkelijk ook aandacht voor participatie is. Het college bespreekt deze aanpak met de gemeenteraad.

20:30 – 21:15 Sessie 2 – Informerend

Plan van aanpak CMD
Het college heeft een plan van aan-pak opgesteld waarin het aangeeft op welke wijze het uitvoering geeft aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Tijdens deze sessie informeert het college de gemeenteraad over de aanpak

19:30 – 21:30 Sessie 2 – 1x Beeldvormend 7x Oordeelsvormend

Begrotingen 7 gemeenschappelijke regelingen + Deelname waarborgfonds
We nemen deel aan 7 gemeenschappelijke regelingen: WSD, GGD, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, Dienst Dommelvallei, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en Blink. Elk van deze samenwerkingsverbanden heeft een eigen begroting voor 2024 opgesteld. De raad kan daar zienswijzen op indienen.

De Veiligheidsregio heeft aanvullend een voorstel aangereikt om deel te nemen aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. De raad heeft de gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

 • Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij een adviserende of informerende sessie.
 • Tijdens een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk 15 mei 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 25 mei 2023. 

Nationale herdenking Son en Breugel

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan de Nationale Herdenking in Son en Breugel. Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna.

De herdenking is ook een moment van bezinning op heden en toekomst. Een moment waarop stilgestaan wordt bij de kwetsbaarheid van onze democratische samenleving. We vinden het van groot belang dat de plechtigheid gedragen wordt door zoveel mogelijk inwoners van alle leeftijden.

De Harmonie, het St. Catharinagilde, de scoutinggroepen, de kerken in Son en Breugel, de Jeugdgemeenteraad en de Veteranen Son en Breugel hebben traditioneel een taak op deze dag. We zijn iedereen dankbaar voor hun medewerking aan de herdenking.

Traditiegetrouw wordt eerst een Oecumenische dienst gehouden in de Protestantse kerk aan de Zandstraat. Daarna vertrekt een “stille tocht” naar het bevrijdingsmonument bij de vijver aan de Europalaan waar een korte plechtigheid plaatsvindt.

De route gaat vanaf de Zandstraat, via het fietspad over de voormalige Lindenstraat, naar de Boslaan en dan via de Europalaan naar het monument bij de vijver.

Programma

 • 19.30 uur: Oecumenische dienst in de kerk aan de Zandstraat.
 • 19.50 uur: Vertrek stille tocht. De route gaat vanaf de Zandstraat, via het fietspad over de voormalige Lindenstraat, naar de Boslaan, en dan via Europalaan naar het monument bij de vijver
 • 19.58 uur: Signaal Taptoe
 • 20.00 uur: 2 minuten stilte
 • 20.02 uur: Burgemeester Suzanne Otters legt samen met 2 scouts en een vertegenwoordiger namens de Sinti en Roma gemeenschap kransen bij het monument. Daarna zullen vertegenwoordigers van o.a. de Jeugdgemeenteraad en de veteranen Son en Breugel een bloemstuk leggen.

 

We nodigen inwoners ook uit een bloemenhulde te brengen. De herdenkingsbijeenkomst wordt muzikaal ondersteund door de Harmonie Pro Honore et Virtute. Het St. Catharinagilde brengt een vendelsaluut

Werkzaamheden Hefbrug Wilhelminakanaal in Son

In opdracht van Rijkwaterstaat wordt op dinsdag 9 mei 2023 onderzoek uitgevoerd op de Hefbrug over het Wilheminakanaal bij Son.

De werkzaamheden vinden plaats om te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn van terugkerende storingen. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is de brug dinsdagavond 9 mei tussen 20.00 en 23.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Ook is er geen doorgang voor de scheepvaart.

Hinder voor verkeer
Vanwege deze werkzaamheden wordt een tijdelijke omleiding ingesteld voor al het verkeer. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de A50. Fietsers en wandelaars worden via brug Houtens over het Wilhelminakanaal in Son omgeleid. Lijndiensten Arriva, Hermes en Connexxion rijden via eigen een omleidingsroute.

Duurzaamheidmarkt op 6 mei 2023 in Dommelhuis

Op 6 mei 2023 organiseren wij samen met verschillende partners een duurzaamheidsmarkt in het Dommelhuis. In Son en Breugel gebeurt zoveel op het gebied van duurzaamheid. We stimuleren inwoners om te verduurzamen onder andere door grootschalige inkoopacties te organiseren en gratis advies over energie of het afkoppelen van regenwater en diverse subsidies aan te bieden.

Samen verduurzamen
De volgende partijen zijn op de markt aanwezig: SonEnergie met het Energieloket, de elektrische deelauto, IVN, Sonenbreugelverbindt, de klimaatburgemeester, watercoaches, de energiecoach, afvalcoaches en Regionaal Meetnet Luchtkwaliteit Zuidoost Brabant zijn aanwezig.

Piepschuim
Om 11.00 uur geeft Cor Burger van theatergroep Piepschuim in het Dommelhuis een kort optreden over klimaat. In “Buiten de Lijntjes” vertelt Piepschuim de verhalen van ons klimaat: geen college met cijfers en verontrustende feiten, maar een moment met muziek, humor, een enorme lading (groene) energie en een sprankje hoop. Zodat u daarna die verhalen verder kunt vertellen. Cor Burger geeft ook een kort optreden over klimaat bij de Traverse (om 12.00 uur), De Stoerderij (om 13.00 uur) en de Kringloopwinkel (om 13.45 uur)

Welkom
De duurzaamheidsmarkt is op 6 mei 2023 in het Dommelhuis van 11.00 tot 13.00 uur. Toegang is gratis. Met een gratis kopje koffie of thee.

Afvalinzameling

In de week van van maandag 8 mei 2023 t/m vrijdag 12 mei 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Rest-afval

Papier

Meer informatie
Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

PMD, wat mag mee?

Inwoners van Son en Breugel zijn al bewust bezig met het goed scheiden van hun afval. Wel merken we dat er bij PMD nog vaak onduidelijkheid is over wat er wel of niet bij mag.

Vervuilde PMD zakken worden niet meegenomen door Blink, onze afvalinzamelaar. Afval uit deze zakken kan daardoor in de openbare ruimte terechtkomen. Bovendien worden sterk vervuilde zakken verbrand als restafval, wat leidt tot verlies van kostbare grondstoffen en hogere kosten. Dit willen we voorkomen. Daarom starten we deze maand met de campagne “PMD, wat mag mee?”.

Meer weten?
Kijk op www.sonenbreugel.nl/PMD.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
20 april 2023
Industrieterrein langs de A50 (bouwen ipv reclame)
23 april 2023
Verwerstraat 29, 5694 AX (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
24 april 2023
Sonniuswijk 43/49, 5691 PD (afwijken bestemmingsplan en Milieuneutraal wijzigen)
25 april 2023
Wagenaarlaan 5, 5691 GP (bouwen)
Beverlaan 10, 5691 GA (kappen)

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
24 april 2023
Willemstraat 28, 5691 TR (bouwen)

Melding
24 februari 2023
Lieshoutseweg 3, 5694 NN – aanleg inrit

Evenementen
26 april 2023
Windhondenrenwedstrijden 2023: evenementenvergunning en ontheffing zondagswet