Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Denk mee over het beheer van de buitenruimte

Foto: Wil Feijen

Denkt u wel eens “kan dat niet anders?!”, als u de straten, het groen of het onderhoud in uw buurt ziet? Dan zijn we benieuwd naar uw mening over de buitenruimte van Son en Breugel!

Plannen voor de toekomst
We maken namelijk plannen voor de toekomst van onze buitenruimte en daarvoor willen we de beschikbare tijd en middelen optimaal inzetten. En zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de inwoners.

Denkt u met ons mee?
We hebben een enquête samengesteld en wij vragen 10 minuten van uw tijd om deze vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden nemen we mee in de afwegingen die we maken en helpen ons met het vormen van ons beleid.
Hoe meer inwoners en ondernemers de vragenlijst invullen, des te duidelijker het beeld. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt.

Waar en hoe invullen?
De vragenlijst kunt u op verschillende manieren invullen. Dat kan:

Project brandveilig leven stopt

Het project Brandveilig leven in Son en Breugel stopt per 1 juni aanstaande vanwege een tekort aan vrijwilligers. In samenwerking met de Veiligheidsregio zoekt de gemeente nu andere manieren om brandveiligheid bij inwoners onder de aandacht te brengen.

Nog een jaar lang service bij storingen
We verlenen nog een jaar lang service aan huishoudens met rookmelders die jonger zijn dan drie jaar. Heeft u zo’n rookmelder en heeft deze een storing, dan kunt u contact opnemen met Martien Hettelder via 0499-475993.

Zelf schoonmaken van de rookmelder
Heeft u een storing? Kijk dan voor u contact opneemt eerst of u het zelf kunt oplossen door het schoonmaken van de rookmelder. Vaak blijkt er namelijk niets aan de hand.

Haal maandelijks de stofzuiger even langs de rookmelders. Dan blijven ze zoveel mogelijk stofvrij. Als zich te veel stof ophoopt in een melder, functioneert deze niet goed meer. De melder kan dan afgaan zonder dat er brand is.

Maak uw rookmelders ook ieder jaar vanbinnen schoon. Dit kan gewoon met de stofzuiger. U kunt hiervoor een opzetstuk met een zacht borstelgedeelte gebruiken.

 

Afvalinzameling

In de week van van maandag 15 mei 2023 t/m vrijdag 19 mei 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag donderdag 18 mei 2023 haalt Blink geen afval op.

Meer informatie
Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Hebt u het al gezien? De PMD-campagne “PMD, wat mag mee?” is gestart!

Inwoners van Son en Breugel zijn al bewust bezig met het goed scheiden van hun afval. Wel merken we dat er bij PMD nog vaak onduidelijkheid is over wat er wel of niet bij mag.

Vervuilde PMD zakken worden niet meegenomen door Blink, onze afvalinzamelaar. Afval uit deze zakken kan daardoor in de openbare ruimte terechtkomen. Bovendien worden sterk vervuilde zakken verbrand als restafval, wat leidt tot verlies van kostbare grondstoffen en hogere kosten. Dit willen we voorkomen. Daarom starten we deze maand met de campagne “PMD, wat mag mee?”.

Meer weten?
Kijk op www.sonenbreugel.nl/PMD.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
3 mei 2023
Ekkersrijt 1407, 5692 AL (afwijken regels RO)
Geuzenberg 2, 5691 DP (bouwen)
Fonteinberg 6, 5691 GZ (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning
1 mei 2023
Lamalaan 4, 5691 GJ (kappen)
20 dode/zieke bomen op verschillende plekken in Son en Breugel (kappen)

Verlengen beslistermijn met 6 weken
1 mei 2023
IJssellaan 6 – Uitbreiding basisschool De Bloktempel
Oranjetip 1 t/m 6 en 7 t/m 10, 5691 RG – plaatsen 9 woonwagens

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Hooijdonk 5a, 5694 PA

Evenementen
4 mei 2023 ELE-Rally (niet-wedstrijdactiviteiten) evenementenvergunning en tijdelijke verkeersmaatregelen