Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Belastingtaken gemeente naar Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) voert vanaf dit jaar de belastingtaken uit voor de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo. We hebben samen met Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo besloten tot de uitbesteding van onze taken nadat bleek dat goede dienstverlening op dit gebied, via de Dienst
Dommelvallei, op langere termijn niet haalbaar is. BSOB voert de belastingtaken uit voor negen gemeenten en een waterschap in onze regio en is daardoor een logische keuze.

Wat verandert er voor inwoners en ondernemers?
Met ingang van dit jaar ontvangt u de belastingaanslagen via BSOB en niet meer via de gemeente. Via de Digitale Balie van BSOB kunt u zelf snel en eenvoudig belastingzaken regelen. Met vragen kunt u terecht bij BSOB. Dat kan telefonisch op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer: 088- 551 00 00. U kunt ook het contactformulier op de website invullen: www.bs-ob.nl/contact.

Wat verandert er niet?
We blijven zelf verantwoordelijk voor de belastingtarieven en verordeningen.

Meer informatie per brief in januari
Iedere inwoner en ondernemer die het betreft ontvangt in de eerste helft van januari 2024 een brief met meer informatie. Dat gebeurt voordat de eerste aanslagen worden verzonden.

Kijk voor meer informatie over BSOB op www.bs-ob.nl of bel BSOB: 088 551 0000.

Energiebesparingstip

De temperatuur buiten daalt! En binnen zetten we de verwarming hoger!

Wilt u ook besparen op uw energierekening, zonder grote investeringen te doen? Wij bieden u samen met woningcorporatie ‘thuis een gratis Energiebox aan mét een persoonlijk energieadvies voor uw huis. Ook met kleine maatregelen kunt u direct besparen. Dat is goed voor uw portemonnee, uw woonplezier en het klimaat.

Al ruim 350 inwoners uit Son en Breugel gingen u voor! Aanmelden kan gemakkelijk online via https://energiebox.org/gemeente-son-en-breugel.

Politieke Avond - Donderdag 18 januari 2024

 • De Politieke Avond van 18 januari 2024 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Sessies 1 en 3 zijn in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessies 2 en 4 zijn in vergaderkamer Eind. Dat is op de begane grond. Van deze sessies worden geluidsopnames gemaakt. Die zijn enkele dagen later via onze website te beluisteren.
 • Er is géén besluitvormende raadsvergadering.

19:30 – 19:55 Sessie actualiteiten en vragen

20:00 – 20:30 Sessie 1 – Beeldvormend

Wijziging GR Blink

We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Blink. De inrichting van deze GR moet veranderen. Er is een voorstel voor de 1e fase van deze verandering opgesteld. De gemeenteraad heeft nu de gelegenheid hier een zienswijze over in te dienen.

20:00 – 20:45 Sessie 2 – Adviserend

GR Dienst Dommelvallei

We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Dienst Dommelvallei. Tijdens deze sessie kunnen raadsleden aandachtspunten meegeven om de samenwerking nog beter te laten verlopen

20:45 – 21:30 Sessie 3 – Adviserend

Lokale Inclusie Agenda

In het bestuursakkoord 2022-2026 is aandacht voor het thema inclusiviteit. Het motto is en blijft ‘Iedereen kan meedoen’. Voordat het college een uitvoeringsagenda over dit thema vaststelt, hebben raadsleden de gelegenheid op het concept te reageren

21:00 – 21:30 Sessie 4 – Informerend

Belastingsamenwerking

Vanaf 1 januari 2024 is de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verantwoordelijk voor de gemeentelijke belastingtaken. Een vertegenwoordiger van BSOB komt de raad informeren over de verandering.

 • Bij een adviserende of informerende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Bij een beeldvormende sessie kunt u deelnemen aan het gesprek (meespreken).
 • Wilt u meespreken? Meld u dan uiterlijk 17 januari 2024 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 1 februari 2024.

Aangepaste openingstijden CMD

Logo CMD Son en Breugel

Vanaf 1 januari 2024 heeft het Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening (CMD) in het Dommelhuis andere tijden voor inloop en bezoek. Tussen 09.00 en 12.30 uur kunnen inwoners telefonisch contact opnemen en binnenlopen met vragen. De middag is beschikbaar voor geplande afspraken met inwoners.

Kwaliteitsverbetering
De afgelopen jaren zijn er steeds meer vragen bij het CMD binnengekomen. Ook de complexheid ervan is toegenomen. Daarom is het belangrijk dat we na het eerste contact met het CMD een kloppend beeld van de situatie en hulpvraag vormen. De middagen gaan we daarom benutten, indien dit nodig is, voor intakegesprekken.

Daarnaast biedt het toegangsteam van het CMD zelf in de middagen kortdurende ondersteuning. Hiermee krijgt de inwoner een antwoord of een passende doorverwijzing op hun hulpvraag.

Afvalinzameling

In de week van maandag 15 januari 2024 t/m vrijdag 19 januari 2024 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

Rest-afval

PMD

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Wijzigingen afvalinzameling

Vanaf 1 januari 2024 zijn er wijzigingen in de afvalinzameling. Deze wijzigingen zijn nodig om de tariefstijging van de afvalstoffenheffing voor alle inwoners te kunnen beperken.

 • De PMD-zakken en GFT-afval worden voortaan structureel 1 keer per 2 weken opgehaald.
 • De inzameldag van papier wijzigt.
 • Voor de actuele data bekijkt u de afvalkalender in de afval-app van Blink, of kijk op Afvalkalender | Blink (mijnblink.nl).
 • Kijk voor alle wijzigingen op www.sonenbreugel.nl / zoek op wijzigingen afvalinzameling

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
13 december 2023
de Linge 5, 5691 HK (bouwen)
Peellaan 67, 5691 LK (bouwen)
15 december 2023
Planetenlaan 42, 5694 TR (bouwen)
16 december 2023
Ekkersrijt 4091a, 5692 (bouwen)
17 december 2023
Sonniuswijk 66, 5691 PG (bouwen)
18 december 2023
Fonteinberg 7, 5691 GZ (bouwen)
Zandstraat 39, 5691 CD (bouwen)
19 december 2023
Peellaan 40, 5691 LL (bouwen)
21 december 2023
Ekkersrijt 4104, 5692 DC (bouwen)
de Kuilen 4f, 5694 NM (werken en werkzaamheden en afwijken regels RO)
Nieuwstraat 70, 5691 AG (bouwen en afwijken regels RO)
Nieuwstraat 70, 5691 AG (bouwen en afwijken regels RO)
Nieuwstraat 70, 5691 AG (bouwen en werk en werkzaamkheden)
22 december 2023
Kuyperstraat 18- 5694 CW (bouwen)
Noorderlicht 1- 5694 TS (bouwen)
Sonniuswijk 36, 5691 PE (bouwen)
25 december 2023
Geuzenberg 1, 5692 WJ (kappen)
27 december 2023
Venuslaan 39, 5694 TD (handelen in strijd regels RO)
29 december 2023
Piet Heinlaan 125, 5694 CB (bouwen)
Eindhovenseweg 17, 5691 NG (bouwen)
31 december 2023
Veerstraat 41, 5694 AA (bouwen)
Keizerlibel 10, 5692 WJ (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
18 december 2023
Doormanlaan 1, 5694 EA (melding brandveilig gebruik)
20 december 2023
Fonteinberg 2, 5691 GZ (bouwen)
Nieuwstraat 70, 5691 AG (kappen / werk of werkzaamheden uitvoeren)
Pijperlaan 2, 5691 GL (bouwen)
21 december 2023
Amerikalaan 70, 5691 KE (bouwen)
De Kuilen 4F, 5694 NM (bouwen)
28 december 2023
Nijnselseweg 1, 5694 SN (bouwen en afwijken regels RO)
Rubensstraat 9, 5691 EC (bouwen)
29 december 2023
Piet Heinlaan 8, 5694 CC (bouwen)
02 januari 2024
Ruysdaelstraat 6, 5691 EA (Kappen)

Evenementen
28 december 2023
Carnavalsoptocht 2024 op 11 februari 2024: evenementenvergunning en tijdelijke verkeersmaatregelen
Jeugdcarnaval van 9 t/m 11 februari 2024 bij de Scouting Mgr. Bekkersgroep: evenementenvergunning
Carnavalstent van 12 januari t/m 15 februari 2024 op het Kerkplein: evenementenvergunning, tijdelijke verkeersmaatregelen en Ontheffing Alcoholwet

Verkeersbesluiten aanwijzen twee parkeerplaatsen voor laden elektrische voertuigen
13 december 2023:

 • Zebrakever nabij huisnummer 28g
 • Zebrakever nabij huisnummer 56
 • Van Speijklaan
 • Van Galenstraat
 • 17 Septemberplein