Logo van gemeente Son en Breugel

Heeft u de enquête over het beheer van de buitenruimte al ingevuld?

Foto: Wil Feijen

Denkt u wel eens “kan dat niet anders?!”, als u de straten, het groen of het onderhoud in uw buurt ziet? Dan zijn we benieuwd naar uw mening over de buitenruimte van Son en Breugel!

We hebben een enquête samengesteld en vorige week gepubliceerd. Al veel inwoners hebben hem ingevuld. U nog niet? Het kan nog steeds:

NK-tegelwippen

Wipt u mee? Tot en met 31 oktober 2023 doet Son en Breugel mee aan het NK-tegelwippen. Om inwoners een handje te helpen, organiseren we 3 momenten waarop gewipte tegels gratis ingeleverd kunnen worden op de Milieustraat. Het eerstvolgende moment is op 19 en 20 mei 2023. Kijk op www.sonenbreugel.nl/nk-tegelwippen voor meer informatie over de data en voorwaarden.

Politieke Avond - Donderdag 25 mei 2023

 • De Politieke Avond van 25 mei 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Alle onderdelen vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.

19:00 – 19:25 Vragenhalfuurtje in raadzaal  

19:30 – 20:15 Sessie 1 – Beeldvormend

Vergadermodel en Reglement van orde
De in 2021 ingevoerde werkwijze van de raad bevindt zich nog in een proefperiode. De werkwijze is geëvalueerd en kan nu in aangepaste vorm definitief gemaakt worden. Daar hoort dan ook een nieuw Reglement van orde bij. Een raadswerkgroep heeft een voorstel gemaakt en dat voorstel bespreekt de raad nu beeldvormend.

 • Bij de raadsvergadering kunt u als toehoorder aanwezig zijn.
 • Tijdens een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
 • Wilt u meespreken? Meld u dan uiterlijk 24 mei 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 8 juni 2023.

21:30 Raadsvergadering – Besluitvormend

Hamerstukken

Beleidskader sociaal domein

Hamerstukken, onder voorbehoud van resultaat Politieke Avond 16 mei 2023

 • GR begroting WSD
 • GR begroting GGD
 • GR begroting VRBZO
 • GR begroting MRE
 • GR begroting Dienst Dommelvallei
 • GR begroting ODZOB
 • GR begroting Blink
 • GR VRBZO waarborgfonds

En verder

 • Benoeming geloofsbrievencommissie
 • Afscheid raadslid Joris van Dam
 • Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw raadslid

Werk aan de straat

We zijn een zeer groene gemeente. Zo zijn onze woonwijken voorzien van een grote hoeveelheid bomen die bijdragen aan de groene leefomgeving. Deze bomen zorgen soms ook voor schades aan de stoepen, parkeervakken of wegen. Boomwortels drukken dan de bestrating van onderuit omhoog, waardoor er hoogteverschillen ontstaan. Dit kan leiden tot moeilijk begaanbare paden/wegen voor voetgangers, rolstoel en/of rollatorgebruikers. Er kan zelfs valgevaar ontstaan door de bestrating die omhoogsteekt. Daarnaast zorgen kapotte rioolleidingen, verzwakte ondergronden of voertuigen ook voor schades aan de bestrating.

Herstraten
Zodra wij meldingen ontvangen van onze inwoners en onze wijkteams, gaan de stratenmakers van onze aannemer in heel de gemeente aan de gang met het herstraten van de verhardingen.

Herstraten betekent dat de omhoogstekende bestrating wordt weggehaald, de boomwortels die de bestrating omhoog drukken worden weggesneden en de bestrating daarna wordt teruggelegd. Kapotte tegels of klinkers vervangen we door nieuwe. Zo liggen de trottoirs, parkeervakken en wegen er weer goed bij.

Wist u dat…
We in het afgelopen jaar zo’n 30.000 m2 klinkers hebben gelegd? En circa 14.000 m2 tegels? Deze materialen hebben we gebruikt voor ongeveer 17.000 m2 voet- en fietspaden, 14.000 m2 parkeervakken en inritten en 13.000 m2 straten.

En we gaan natuurlijk door
Op de kaartjes ziet u de locatie waar zij sinds de bouwvakantie van 2022 werkzaamheden hebben uitgevoerd aan de bestrating. We zijn sindsdien al in meer dan 60 straten, verspreid over heel Son en Breugel, bezig geweest! Op een groot aantal locaties worden momenteel werkzaamheden uitgevoerd of staan binnenkort op de planning.

Kent u een locatie waar schade is aan het straatwerk? Meld dit dan via een melding openbare ruimte. U helpt ons hier enorm mee, want hoe sneller wij een schade in beeld hebben, des te sneller wij deze kunnen herstellen!

Sinds bouwvakantie 2022 uitgevoerd
Ingepland of in uitvoering

Afvalinzameling

In de week van van maandag 22 mei 2023 t/m vrijdag 26 mei 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Papier

Meer informatie
Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Openbare vergadering Jeugdgemeenteraad

Op donderdag 25 mei 2023 vergadert de jeugdgemeenteraad. De vergadering begint om 16.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Voorstelrondje met burgemeester Suzanne Otters
 • Terugblik autoloze schooldag
 • Werkgroepen
 • Vooruitblik op laatste vergadering

De complete agenda en vergaderstukken zijn te vinden op sonenbreugel.notubiz.nl.

Lintjesregen 2024, wees er op tijd bij

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding.

Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Vraag dan tijdig een lintje voor Koningsdag 2024 aan. Een voordracht voor een onderscheiding moet vóór 15 juli 2022 bij de gemeente zijn ingediend. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen.

Als u iemand wilt voordragen, neem dan eerst contact op met Hans Verheul, telefoon 06 431 60 765 of via e-mail h.verheul@sonenbreugel.nl. Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl

In het groen geweest? Doe een tekencheck!

Afspraak maken? Doe het online!

U  kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’ op de homepagina.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
5 mei 2023
Driehoek 11, 5691 NE (bouwen)
8 mei 2023
Tweelingenlaan 127, 5694 VE (bouwen)
9 mei 2023
Rooijseweg 61, 5691 PA (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
8 mei 2023
Nieuwstraat 6, 5691 AC (bouwen en afwijken ro)
9 mei 2023
Adourlaan 12, 5691RC (bouwen)

Verlengen beslistermijn met 6 weken
10 mei 2023
Ekkersrijt 7101, 5692 HD