Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Politieke Avond – Donderdag 16 mei 2024

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

Sessie 1 – BeeldvormendEkkersrijt, verklaring van geen bedenkingen
Sessie 2 – AdviserendRechtspositie raads- en burgerleden
Sessie 3 – InformerendNota Kostenverhaal
Sessie 4 – AdviserendActualisatie APV
Sessie 5 – BeeldvormendAanpassingen regeling WSD
Sessie 6 – BeeldvormendDienst Dommelvallei, begroting 2025

Politieke Avond – Donderdag 23 mei 2024

 • De Politieke Avond van 23 mei 2024 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Sessies 1 en 3 zijn in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessies 2 en 4 zijn in vergaderkamer Eind. Dat is op de begane grond. Van deze sessies worden geluidsopnames gemaakt. Die zijn enkele dagen later via onze website te beluisteren.
 • Er is géén besluitvormende raadsvergadering.

20:00 – 20:45 Sessie 1 – Adviserend

Werkwijze dienstverlening

We werken aan een nieuwe werkwijze dienstverlening. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om aandachtspunten en suggesties daarvoor aan te dragen.

20:00 – 20:45 Sessie 2 – Oordeelsvormend

Begrotingen 2025 GGD,
WSD en ODZOB

We nemen deel deel aan de gemeenschappelijke regelingen GGD, WSD en Omgevingsdienst (ODZOB). Deze organisaties hebben alle een eigen begroting voor 2025 opgesteld. De raad bespreekt of hij een zienswijze op de begrotingen wil indienen.

21:00 – 21:45 Sessie 3 – Beeldvormend

Budgetneutrale uitrol
elektriciteitsinfrastructuur

Het elektriciteitsnetwerk staat onder druk. Ook in Son en Breugel. Enexis gaat de komende jaren de elektriciteitsinfrastructuur sterk uitbreiden en onder andere nieuwe middenspannings- en laagspanningsstations plaatsen. Daar is extra gemeentelijke inzet voor nodig. De gemeenteraad bespreekt of de kosten hiervoor gedekt mogen worden uit de benodigde grondverkopen aan Enexis.

21:00 – 21:45 Sessie 4 – Oordeelsvormend

Begrotingen 2025 VRBZO
en MRE

We nemen deel aan de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio (VRBZO) en Metropoolregio Eindhoven (MRE). Deze organisaties hebben alle een eigen begroting voor 2025 opgesteld. De raad bespreekt of hij een zienswijze op de begrotingen wil indienen.

 • De agenda kan veranderen. Kijk voor de actuele agenda op sonenbreugel.notubiz.nl
 • Bij een adviserende of informerende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Een beeldvormende sessie is gericht op het verkrijgen van een duidelijk beeld van het voorstel en de impact hiervan voor de inwoners en ondernemers van Son en Breugel. Bij een beeldvormende sessie kunt u deelnemen aan het gesprek (meespreken).
 • Bij een oordeelsvormende sessie gaan de raads- en burgerleden met elkaar in debat over het voorstel. Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht (inspreken). U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk 29 mei 2024 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 30 mei 2024.

Laadpalen

We streven ernaar om voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid. We denken actief na over hoe we in Son en Breugel toekomstbestendig kunnen wonen en leven. Elektrisch rijden hoort daarbij.

We zien al dat elektrisch rijden steeds populairder wordt. Die ontwikkeling willen wij ondersteunen. Daarom plaatsen we de komende jaren meer publieke laadpalen in de wijken. Dit is niet alleen belangrijk voor het klimaat, maar ook voor de bereikbaarheid en het gemak van elektrische rijders. Bovendien is landelijk afgesproken dat de verdere groei van elektrisch vervoer niet belemmerd mag worden door onvoldoende of beperkte laadinfrastructuur.

Deel uw mening
Voordat we dit verder vormgeven, vinden we het belangrijk om uw mening te horen. Uw ervaringen en inzichten zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat ons beleid voor de uitbreiding van het aantal laadpalen optimaal aansluit bij de behoeften van alle inwoners. Daarom nodigen wij u uit om uw mening en ervaringen met ons te delen via een korte enquête.

Hoe kunt u meedoen?

 • De enquête is online beschikbaar via www.sonenbreugel.nl/laadpalen
 • Of gebruik onderstaande QR-code.
 • Het invullen neemt slechts enkele minuten in beslag.
 • U kunt de enquête invullen tot en met 26 mei.
 • Uw antwoorden zijn anoniem en worden vertrouwelijk behandeld.

Wij kijken uit naar uw waardevolle input en hopen op een hoge deelname. Alvast bedankt!

PS: delen van deze uitnodiging met buren en vrienden waarderen we. Hoe meer inzichten, hoe beter we de toekomst van Son en Breugel kunnen vormgeven.

Lintjesregen 2025, wees er op tijd bij!

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding.

Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Verstuur dan op tijd via de website www.lintjes.nl een verzoek naar de gemeente (lintjes.nl > voordragen).

Een medewerker van het kabinet van de burgemeester neemt dan contact met u op om de vervolgprocedure te bespreken en om te overleggen welke gegevens nodig zijn om de voordracht compleet te maken.

Houd er rekening mee dat de complete voordracht vóór 15 juli 2024 bij de gemeente moet zijn ingediend. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Koninklijke onderscheidingen? Raadpleeg dan de website www.lintjes.nl. Of neem contact op met Hans Verheul, telefoon 06 431 60 765 of via e-mail h.verheul@sonenbreugel.nl

Verkiezingen Europees Parlement

Elke stem telt

Op donderdag 6 juni 2024 kunt u stemmen voor het Europees Parlement.

Stempassen
De stempassen zijn inmiddels verstuurd. Heeft u geen stempas ontvangen? Kijk dan op www.sonenbreugel.nl/verkiezingen wat u in dat geval kunt doen.

8 stembureaus
U kunt stemmen bij 1 van de 8 stembureaus. Ook bij de extra stemlocatie op Ekkersrijt, in het pand van Omroep Brabant. Deze stemlocatie richten we in omdat er op Ekkersrijt veel kiesgerechtigden uit Son en Breugel en uit andere gemeenten werken. Kiesgerechtigden uit andere gemeenten die in Son en Breugel willen stemmen, hebben wel een kiezerspas nodig. Deze kunnen zij tot enkele dagen voor de verkiezingen aanvragen bij hun eigen gemeente.

Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen en het stemmen in Son en Breugel vindt u op www.sonenbreugel.nl/verkiezingen.

Afvalinzameling

In de week zaterdag 18 mei 2024 t/m vrijdag 24 mei 2024 worden de volgende afvalstroom ingezameld:

PMD

2e Pinksterdag
De ophaalroute van maandag 20 mei 2024, 2e Pinksterdag, wordt gereden op zaterdag 18 mei 2024.

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Rijbewijs online verlengen

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
02 mei 2024
Science Park Eindhoven ongenummerd – oprichten van een bedrijfspand (bouwen)
03 mei 2024
Berkenlaan 9, 5691 – oprichten van een woonhuis (bouwen)
06 mei 2024
Keverlaan 2a, 5692 VT – plaatsen van een dakkapel (bouwen)
Kuyperstraat 20, 5694 CW – realiseren uitbouw (bouwen)
Berkenlaan 9, 5691 CN – kappen van bomen (kappen)

Verleende omgevingsvergunning
07 mei 2024
Junopad 2, 5694 WE – splitsen van een woning (bouwen)

Omgevingsvergunningsvrij
06 mei 2024
Ekkersrijt 3402, 5692 CK – aanpassen rijwielstalling (bouwen)

Beleidskader en Verordening ter inzage
Concept Beleidskader Samen Son en Breugel en de concept Verordening betrokkenheid en uitdaagrecht gemeente Son en Breugel 2024 ter inzage t/m 25 juni 2024.