Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Politieke Avond – Donderdag 8 juni 2023

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

Beeldvormend

  • Toekomstbestendige Milieustraat – sessie 1
  • Verordening Rekenkamer – sessie 2
  • Programma Water en Riolering – sessie 3

Bij een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om mee te spreken. Dat betekent dat u uw standpunt kunt toelichten en dat raads- en burgerleden u vragen kunnen stellen.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u dan uiterlijk 7 juni 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl. De complete agenda met vergaderstukken vindt u op sonenbreugel.notubiz.nl.

Extra alertheid natuurbranden

Het is al een langere tijd droog in onze regio en dat betekent dat het risico op natuurbranden hoog is. De brandweer is daarom extra alert op het ontstaan van brand in natuurgebieden. Ook in tijden van droogte blijft u uiteraard welkom om een bezoek te brengen aan de natuur. We vragen u wel om extra alert te zijn en verdachte zaken te melden.

Waar moet ik op letten als het erg droog is in de natuur?

  • In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
  • Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto’s of filmpjes te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
  • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Meer informatie
Voor meer tips en informatie kijk op www.sonenbreugel.nl bij Nieuws of op www.brandweer.nl/nieuws/extra-alertheid-natuurbranden-2.

Afvalinzameling

In de week van van maandag 12 juni 2023 t/m vrijdag 16 juni 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Maaien bermen

De bloemen in de bermen staan prachtig in bloei. Toch gaan we de komende weken de bermen maaien. Dat doen we omdat de bermen voor verkeersveiligheid niet te hoog mogen groeien. Anders wordt het zicht belemmerd en kun je minder gemakkelijk uitwijken als dat nodig is.

We kiezen ervoor om nu de bermen helemaal te maaien, en in het najaar slechts de eerste meter naast de weg.

Zo blijven de zaden in de berm aanwezig en hebben we ook volgend voorjaar weer een prachtige, bloeiende berm!

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
30 mei 2023
Houtens ongenummerd (bouwen)
Ekkersrijt 4088 t/m 4096, 5692 DA (reclame)

Verleende omgevingsvergunningen
26 mei 2023
Ekkersrijt 1219, 5692 AG (bouwen)
01 juni 2023
Oranjetip 1 t/m 6 en 8 t/m 10, 5691 RG (bouwen)
Fonteinberg 6, 5691 GZ (bouwen)
Weegschaallaan 12, 5694 VJ (bouwen)
Dopperlaan 1, 5691 GS (kappen)

Bestemmingsplannen

  • Het ontwerpbestemmingsplan “Son
    Zuid; Boslaan 63” (NL.IMRO.0848.BP107SONZUID-ON01) en de ontwerpomgevingsvergunning nummer 08481507004 liggen ter inzage van 08 juni 2023 t/m 19 juli 2023.
  • Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Boslaan 63 ontvangen, beoordeeld en ter inzage van 08 juni 2023 t/m 19 juli 2023 (geen nadelige gevolgen voor het milieu en geen m.e.r. nodig)