Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Ken jij/kent u een Son en Breugelse held jonger dan 19 jaar?

De burgemeester wil graag ieder jaar een jonge Son en Breugelse held (jonger dan 19 jaar) in het zonnetje zetten. Dat doet zij door het uitreiken van de jeugdpenning Son en Breugel.

Wie is een held?
We noemen een paar voorbeelden. Een kind dat of een jongere die

 • iets bijzonders heeft gedaan.
 • een bijzonder sportprestatie heeft geleverd.
 • een voorbeeld is voor anderen.
 • lange tijd een familielid, oudere of zieke helpt.
 • iedere week boodschappen doet voor iemand in de buurt
 • veel werk doet voor een vereniging
 • een goede inzamelactie heeft georganiseerd voor een goed doel.

Aanmelden
Ken jij of kent u een Son en Breugelse held jonger dan 19 jaar? Meld die persoon dan aan voor de Jeugdpenning. Stuur voor 1 augustus 2024 een email naar de burgemeester met de reden waarom jij/u denkt dat die persoon een jeugdpenning verdient: jeugdpenning@sonenbreugel.nl

Uitnodiging om mee te denken over de Centrumvisie Son!

We organiseren op woensdag 26 juni 2024 vanaf 18.00 uur tot ongeveer 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis een informatieavond over de Centrumvisie Son.

Inwoners en andere belangstellenden uit Son en Breugel zijn van harte welkom. Tijdens deze avond informeren wij u over de 3 scenario en nodigen u uit uw mening te geven.

Meer informatie over de centrumvisie en de avond kunt u vinden op www.sonenbreugel.nl/uitnodiging-om-mee-te-denken-over-de-centrumvisie-Son!

Openbare vergadering jeugdgemeenteraad

Op donderdag 20 juni 2024 vergadert de jeugdgemeenteraad (JGR). De vergadering begint om 16.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal in het gemeentehuis.

Agenda

 • Installatie nieuw lid jeugdgemeenteraad
 • Ingekomen stukken en mededelingen:
  • Terugblik excursie waterschap De Dommel
  • Voorwoord boekje Sjors Sportief en Sjors Creatief
 • Stand van zaken werkgroep (speel)voorzieningen en werkgroep milieu
 • Afscheid groep 8

Politieke Avond Donderdag 20 juni 2024

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

20:00 uur: Sessie 1 – Adviserend

 • Ekkersrijt 1001, Randvoorwaarden en uitgangspunten

20:00 uur: Sessie 2 – Oordeelsvormend

 • Regionale mobiliteitsvisie MRE

21:00 uur: Raadsvergadering
Ter bespreking

 • Bestuurlijke planning

Besluitvormend

 • 1e wijziging Legesverordening 2024
 • Uitgaven raadsfracties
 • Pilot gemeenteraad en sociale media
 • GR Blink, begroting 2025
 • Regionale mobiliteitsvisie MRE
 • Bestemmingsplan Planetenlaan/Eind

Praktische informatie:

 • De agenda kan veranderen. Kijk voor de actuele agenda op sonenbreugel.notubiz.nl
 • Alle onderdelen van de Politieke Avond zijn in het gemeentehuis.
 • Bij een adviserende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Bij de raadsvergadering kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht (inspreken). U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u inspreken? Meld u dan uiterlijk 19 juni 2024 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 4 juli 2024.

Jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028

Openbaar technisch vragenuurtje
Op maandag 24 juni 2022 hebben leden van de gemeenteraad de mogelijkheid om technische vragen te stellen over de Jaarrekening 2023, de Eerste bestuursrapportage 2024 en de Kadernota 2025-2028. Het technisch vragenuurtje is openbaar en vindt vanaf 20:00 uur plaats in de raadzaal in het gemeentehuis. Het vragenuurtje wordt ook live uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.

Bespreking door gemeenteraad
De raad bespreekt de jaarrekening en de kadernota in een raadsvergadering die in 2 delen plaatsvindt. Op woensdag 27 juni 2024 vindt de eerste bespreking plaats en zal naar verwachting de jaarrekening vastgesteld worden. De vervolgbespreking en besluitvorming over de kadernota vinden op donderdag 3 juli 2024 plaats.

Agenda

 • Jaarrekening 2023
 • Eerste bestuursrapportage 2024
 • Kadernota 2025-2028

De raadsvergaderingen zijn openbaar en starten om 20:00 uur in de raadzaal. De raadsvergaderingen kunt u ook live via https://sonenbreugel.notubiz.nl volgen. De jaarrekening en de kadernota kunt u digitaal raadplegen via https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl.

Lintjesregen 2025, wees er op tijd bij

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding.

Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Verstuur dan tijdig via de website www.lintjes.nl een verzoek naar de gemeente (lintjes.nl > voordragen).

Een medewerker van het kabinet van de burgemeester neemt dan contact met u op om de vervolgprocedure te bespreken en om te overleggen welke gegevens nodig zijn om de voordracht compleet te maken. Houd er rekening mee dat de complete voordracht vóór 15 juli 2024 bij de gemeente moet zijn ingediend. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Koninklijke onderscheidingen, raadpleeg dan de website www.lintjes.nl. Of neem contact op met Hans Verheul, telefoon 06 431 60 765 of via e-mail h.verheul@sonenbreugel.nl.

Werkzaamheden Planetenlaan

Van maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli 2024 vinden asfalteringswerkzaamheden plaats op Planetenlaan.

We vervangen het asfalt vanaf de rotonde Piet Heinlaan t/m de rotonde Kometenlaan. Ook de fietsoversteekplaatsen worden meegenomen. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt het traject Piet Heinlaan – Kometenlaan volledig afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via Nijnsel – Lieshout. Voor bewoners is de wijk bereikbaar via de Van den Elsenstraat en het Eind.

Afvalinzameling

In de week van maandag 24 juni 2024 t/m vrijdag 28 juni 2024 worden de volgende afvalstroom ingezameld:

GFT

Papier

Meer informatie
Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Duurzaamheidsevent

Zaterdag 22 juni 2024 van 12.30 tot ongeveer 16.30 uur organiseren we opnieuw een Duurzaamheidsevent in het Dommelhuis. Alles rondom duurzaamheid wat in onze gemeente gebeurt, komt samen tijdens deze middag. Iedereen uit Son en Breugel is welkom.

Kinderen kunnen meedoen aan een kleurplatenwedstrijd en hiermee een lekker ijsje winnen. Daarnaast zijn er leuke workshops waar ze aan kunnen deelnemen. Ook voor volwassenen is er van alles te doen. Gedurende de middag is het mogelijk om informatie te krijgen bij diverse standhouders over allerlei duurzame onderwerpen. Daarnaast zijn er ook interactieve workshops en lezingen die bijgewoond kunnen worden. Tot slot wordt er in de theaterzaal een documentaire getoond.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
06 juni 2024
Ekkersrijt 4105, 5692 DD – plaatsen gevelreclame (bouwen)
De Kuilen 4e, 5694 NM – aanleggen tuin (werkzaamheden)
08 juni 2024
Vinklaan 3, 5691 VJ – realiseren aanbouw met kelder (bouwen)
11 juni 2024
Rooijseweg ongenummerd – realiseren jongerenontmoetingsplek (bouwen)
12 juni 2024
Vlinderlaan 111, 5691 RZ – plaatsen dakkapel (bouwen)
13 juni 2024
Ekkersrijt 7110, 5692 HC – kappen boom Milieustraat (kappen)

Verleende omgevingsvergunningen
12 juni 2024
Dommelpas ongenummerd – plaatsen brug over de Dommel en voor het uitvoeren van aanlegwerkzaamheden (bouwen / werk of werkzaamheden )
Piet Heinlaan 125, 5694 CB – bouwen woonhuis (bouwen)
13 juni 2024
Vijverlaan ongenummerd – bouwen tweekapper (bouwen)
Merwedelaan 6, 5691 HS – vervangen niet geïsoleerd dak (bouwen)

Bestemmingsplannen

 • Bestemmingsplan “Driehoek; Kanaalstraat 31-33” (NL.IMRO.0848. BP903KANAALSTRAAT-VA01) ligt ter inzage van 20 juni 2024 t/m 31 juli 2024.
 • Bestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat ong.” (NL.IMRO.0848. BP408BREUGEL-VA01) ligt ter inzage van 20 juni 2024 t/m 31 juli 2024.

Evenement
6 juni 2024
Kuylkamp 2024, De Kuilen 3/3d op 29 en 30 juni 2024: evenementenvergunning en ontheffing Zondagswet en Alcoholwet