Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Samen waakzaam voor een veilig Son en Breugel

Dumpingen van drugsafval in sloten, een brand in een schuur waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen, vervoer van illegale goederen in vrachtwagens. U leest dergelijke berichten vast wel eens in de krant of ziet het op televisie.
Het zijn voorbeelden van ondermijnende criminele praktijken. Helaas zijn ze aan de orde van de dag. Ook in Son en Breugel komt het voor en het kan ons allemaal raken.

Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit. Bij ondermijning vervagen de grenzen tussen de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld (criminelen). Het gaat vaak gepaard met geweld, bedreiging, intimidatie en gevaarlijke situaties. Criminelen hebben voor hun activiteiten ook niet criminelen (de bovenwereld) nodig. Ze kunnen hun illegale activiteiten namelijk niet uitvoeren zonder dat zij gebruik maken van legale diensten zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Ze huren bijvoorbeeld een huis, een loods of een schuur om gestolen of verboden goederen op te slaan. De verhuurder van het pand wordt zo betrokken bij de criminele activiteiten. Ook al weet de verhuurder dat misschien zelf niet.

Op 3 juli zit in de krant een bijlage van het spel Eenheid 75. Door het spel te spelen leert u de signalen van ondermijning herkennen en weet u hoe u deze signalen kunt melden. Want vooral dat laatste is belangrijk! Ook u kunt namelijk bijdragen aan een veilige leefomgeving door verdachte situaties en/of overlast te melden.

Ervaart u overlast of ziet u een verdachte situatie? Meld dat dan bij de politie via 0900-8844. Of meld anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Speciaal voor inwoners en ondernemers in en aan de rand van het buitengebied is er een vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied. Dat is Femke van de Plas van de ZLTO. Woon en/of werkt u in het buitengebied en heeft u vragen over de veiligheid of vermoedens van criminaliteit in het buitengebied? Neem dan contact met haar op via
vertrouwenspersoon@veilig-buitengebied.nl of telefonisch via 06 – 29520266.

Uw melding is erg belangrijk in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Laten we samen waakzaam zijn voor een veilig Son en Breugel.

Suzanne Otters-Bruijnen
Burgemeester van Son en Breugel

Jaarrekening 2023 en Kadernota 2025-2028

Bespreking door gemeenteraad
De raad bespreekt de jaarrekening en de kadernota in een raadsvergadering die in 2 delen plaatsvindt.

Op woensdag 27 juni 2024 vindt de eerste bespreking plaats en zal naar verwachting de jaarrekening vastgesteld worden. De vervolgbespreking en besluitvorming over de kadernota vinden op donderdag 3 juli 2024 plaats.

Agenda

 • Jaarrekening 2023
 • Eerste bestuursrapportage 2024
 • Kadernota 2025-2028

De raadsvergaderingen zijn openbaar en starten om 20:00 uur in de raadzaal. De raadsvergaderingen kunt u ook live via
https://sonenbreugel.notubiz.nl volgen. De jaarrekening en de kadernota kunt u digitaal raadplegen via https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl.

Politieke Avond – Donderdag 4 juli 2024

 • De (extra) Politieke Avond van 4 juli 2024 vindt plaats in het gemeentehuis.
 • Sessies 1 is in de raadzaal en wordt live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Er is géén besluitvormende raadsvergadering.

20:00 – 20:45 Sessie 1 – Informerend

Rekenkamer: vooronderzoek
Dienst Dommelvallei

De Rekenkamer heeft een vooronderzoek verricht naar de staat van Dienst Dommelvallei. Bij deze sessie wordt de raad geïnformeerd over de bevindingen

 • De agenda kan veranderen. Kijk voor de actuele agenda op sonenbreugel.notubiz.nl
 • Bij een informerende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 29 augustus 2024.

Ken jij/kent u een Son en Breugelse held jonger dan 19 jaar?

Ken jij/kent u een jonge held die het verdient om in het zonnetje gezet te worden? Meld die held dan aan voor de jeugdpenning! De burgemeester wil graag ieder jaar een jonge Son en Breugelse held (jonger dan 19 jaar) in het zonnetje zetten. Dat doet zij door het uitreiken van de jeugdpenning Son en Breugel.

Wie is een held?
We noemen een paar voorbeelden. Een kind dat of een jongere die

 • iets bijzonders heeft gedaan.
 • een bijzonder sportprestatie heeft geleverd.
 • een voorbeeld is voor anderen.
 • lange tijd een familielid, oudere of zieke helpt.
 • iedere week boodschappen doet voor iemand in de buurt
 • veel werk doet voor een vereniging
 • een goede inzamelactie heeft georganiseerd voor een goed doel.

Aanmelden
Ken jij of kent u een Son en Breugelse held jonger dan 19 jaar? Meld die persoon dan aan voor de Jeugdpenning. Stuur voor 1 augustus 2024 een email naar de burgemeester met de reden waarom jij/u denkt dat die persoon een jeugdpenning verdient: jeugdpenning@sonenbreugel.nl

Tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO) in Son en Breugel

We gaan een Tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie (TGO) realiseren op de locatie Ekkersrijt 6040. Er worden maximaal 200 asielzoekers opgevangen. Het gaat om een tijdelijke opvang van maximaal zes maanden. De totale kosten voor deze opvang betaalt het COA.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties en er is al lange tijd sprake van een crisissituatie. De Commissaris van de Koning heeft namens het Rijk een dringend beroep op gemeenten gedaan om tijdelijke opvang voor asielzoekers te realiseren. In de collegevergadering van 11 juni 2024 is besloten om hieraan gehoor te geven en vanuit humanitair oogpunt een bijdrage te leveren aan de tijdelijke opvang van asielzoekers die bescherming nodig hebben.

Alle mensen die in de TGO worden opvangen, zijn aangemeld in Ter Apel en bevinden zich in de asielprocedure. Zij zijn in afwachting van het verloop van die procedure. De samenstelling van de groep asielzoekers, die wordt opgevangen, is nog niet bekend.

Om de opvanglocatie te realiseren is een omgevingsvergunning nodig. De procedure hiervoor start nu. De verwachting is dat de locatie medio juli klaar is om de asielzoekers te kunnen ontvangen.

Wij faciliteren de opvanglocatie. Het beheer van de opvanglocatie gebeurt door een professionele, ervaren organisatie. Er wordt nauw samengewerkt met COA en de maatschappelijke partners. Veiligheid en leefbaarheid voor de asielzoekers en voor de omgeving zijn belangrijke aandachtspunten. Er wordt onder andere dagbesteding op de locatie georganiseerd. In het pand is 24 uur per dag en 7 dagen per week beveiliging aanwezig. Voor de veiligheid van de asielzoekers komt er toegangscontrole op de locatie en er worden afspraken gemaakt met de politie over handhaving.

Meer informatie vindt u op www.sonenbreugel.nl/opvanglocaties

Afvalinzameling

In de week van maandag 1 juli 2024 t/m vrijdag 5 juli 2024 worden de volgende afvalstroom ingezameld:

Rest-afval

PMD

Meer informatie
Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
13 juni 204
Jufferlaan 130, 5692 WZ – plaatsen dakkapel (bouwen)
18 juni 2024
Richellaan 8, 5691 ZN – verwijderen draagmuur (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning
18 juni 2024
Keverlaan 2a, 5692 VT – plaatsen dakkapel voorzijde woning (bouwen)