Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

PMD, wat mag mee?

Inwoners van onze gemeente scheiden het afval al behoorlijk goed. Heel fijn, want met elkaar werken we toe naar een schone, circulaire gemeente!

Toch horen we dat er ook nog veel onduidelijk is over wat er wel en niet in de PMD zak mag. In mei startten wij de bewustwordingscampagne “PMD, wat mag mee?”. Uit recente metingen blijkt dat gemiddeld per maand bijna 600 PMD zakken worden afgekeurd.

We hopen dat door de bewustwordingscampagne het aantal afgekeurde PMD zakken vermindert en dat daarmee ook het zwerfafval vermindert dat, uit zakken die blijven liggen, in de openbare ruimte terechtkomt. En we willen natuurlijk op een leuke manier ons inwoners helpen bij het scheiden van het afval.

Flyer
Volgende week ontvangt u bij de Mooi Son en Breugel krant een speciale flyer met uitleg over PMD met daarop een sticker. Deze sticker verwijst met een QR code naar de afvalscheidingswijzer. De afvalscheidingswijzer geeft duidelijkheid over waar wat moet: bij het oud papier, het restafval of in de PMD zak.

Winactie
Er is ook een winactie aan verbonden: hebt u een goed idee dat bijdraagt aan het scheiden van PMD? Vul het formulier in op www.sonenbreugel.nl/PMD en dan maakt u kans op een hele mooie prijs!

Meer weten?
Wilt u meer weten over PMD? Volg dan de berichten op ons facebookaccount of kijk op www.sonenbreugel.nl/PMD

Openbare raadsvergadering Kadernota 2024-2027

Op woensdag 5 juli 2023 om 20:00 uur zet de gemeenteraad de bespreking van de Kadernota 2024-2027 voort. De vergadering vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis.

 • De agenda en vergaderstukken vindt u op sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Via die site wordt de openbare raadsvergadering live uitgezonden.

Politieke Avond Donderdag 6 juli 2023

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

Adviserend

 • Aanwijzing monumenten – sessie 1

Informerend

 • Braecklant – sessie 2
 • Beheerplan Groen en Grijs – sessie 3

Oordeelsvormend

 • Kostenbesparing afvalinzameling – sessie 4

Praktische informatie

 • Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij de informerende en/of de adviserende sessie.
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u dan uiterlijk 5 juli 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De complete agenda met vergaderstukken vindt u op sonenbreugel.notubiz.nl.

Politieke Avond - Donderdag 13 juli 2023

 • De Politieke Avond van 13 juli 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Sessie 1 en de raadsvergadering vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.

20:30 – 21:15 Sessie 1 – Adviserend

Centrumvisie
We werken aan een nieuwe centrumvisie. Het college en de gemeenteraad bespreken de rol van de raad in het proces. Verder wordt besproken welke eerder vastgestelde kaders als uitgangspunt aangehouden moeten worden.

21:30 Raadsvergadering – Besluitvormend

Hamerstukken

 • Controleverordening
 • Financiële verordening
 • Reglement van orde
 • Bij de raadsvergadering kunt u als toehoorder aanwezig zijn.
 • Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij een adviserende sessie.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 7 september 2023.
 • De agenda kan nog veranderen. De actuele agenda én de vergaderstukken vindt u via de website sonenbreugel.notubiz.nl

Een veilig, leefbaar en bereikbaar Son en Breugel: denkt u met ons mee?

Wij streven naar een veilig, leefbaar en bereikbaar dorp voor iedereen. In een nieuw Mobiliteitsplan leggen we vast hoe we dat willen bereiken.

Mobiliteitsplan
Een Mobiliteitsplan bevat een beoordeling van de huidige verkeerssituatie in de gemeente. Hoe staat het bijvoorbeeld met de verkeersveiligheid? Is het centrum van Son veilig en comfortabel bereikbaar voor fietsers en voetgangers? Welke overlast ervaren bewoners eventueel van het verkeer? Naast de beoordeling van de huidige situatie, geeft een Mobiliteitsplan aan hoe we in de toekomst de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid kunnen verbeteren. Hierbij kijken we onder andere naar de gewenste inrichting van onze wegen voor het autoverkeer, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Naast de inrichting van wegen, kijken we ook naar het huidige en gewenste gedrag van weggebruikers.

Uw mening telt
Wij horen graag van u wat u vindt van de huidige verkeersituatie in Son en Breugel. Via een online enquête kunt u hierover uw mening geven. Ook kunt u aangeven waar we in de toekomst aandacht aan moeten besteden. De enquête kunt u invullen via www.sonenbreugel.nl (zoek op mobiliteitsplan) of via de QR-code. U heeft tot 1 augustus 2023 de gelegenheid om de enquête in te vullen.

Als u de enquête niet digitaal in kunt vullen, dan kunt u de papieren enquête ophalen aan de balie in het gemeentehuis.

In gesprek
Later dit jaar organiseren we bijeenkomsten, waarin we verder met u in gesprek willen. Wij bespreken dan de resultaten van de enquête en verkennen samen welke maatregelen de gemeente zou moeten nemen om de verkeerssituatie verder te verbeteren. In de enquête kunt u nu al aangeven of u straks deel wilt nemen aan één van de bijeenkomsten. U krijgt dan later in het jaar een persoonlijke uitnodiging.

Openbare vergadering jeugdgemeenteraad

Op donderdag 6 juli 2023 vergadert de jeugdgemeenteraad. De vergadering begint om 16.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

 • Stand van zaken speeltuin Limburglaan, kabelbaan en pumptrack
 • Terugblik opnames project Hackshield
 • Draaiboek autoloze schooldag
 • Afscheid groep 8

De complete agenda en vergaderstukken zijn te vinden op sonenbreugel.notubiz.nl.

Afvalinzameling

In de week van maandag 10 juli 2023 t/m vrijdag 14 juli 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Openbare vergadering Auditcommissie

Dinsdag 11 juli 2023, aanvang 20:00 uur. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis.

Agenda, onder andere:

 • Evaluatie behandeling jaarrekening en kadernota

De complete agenda en de vergaderstukken zijn via
de website sonenbreugel.notubiz.nl te raadplegen.

Wip je mee?

Tot en met 31 oktober 2023 doet Son en Breugel mee aan het NK-tegelwippen. Om inwoners een handje te helpen, kunnen gewipte tegels elk weekend op vrijdag en zaterdag gratis ingeleverd kunnen worden bij de Milieustraat.

Kijk op www.sonenbreugel.nl/nk-tegelwippen voor meer informatie over de data en voorwaarden.

Bezwaarschriftencommissie 10 juli 2023

Agenda hoorzitting
De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig hoorzittingen. De eerstvolgende vergadering is op 10 juli 2023 en de agenda staat op www.sonenbreugel.nl (zoek op hoorzittingen).

Wilt u een hoorzitting bijwonen?
Meld u dan aan door contact op te nemen via het algemene nummer 0499-491491 of een e-mail te sturen naar bezwaarschriftencommissie@sonenbreugel.nl.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
23 juni 2023
Koekoeklaan 10, 5691 VD (bouwen)
Asteroidenlaan 2a, 5694 WJ (bouwen)
27 juni 2023
Nieuwstraat 25, 5691 AA (bouwen)