Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Gratis cursus Politiek Actief voor de Gemeente

Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid?

Op deze vragen – en nog meer vragen – krijgt u antwoord als u deelneemt aan deze cursus.

De cursus, aangeboden door ProDemos, bevat een debattraining en ontmoetingen met politici en bestuurders. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden. Tot slot worden alle deelnemers uitgenodigd een vergadering van de gemeenteraad bij de te wonen.

Interesse in politiek
De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de gemeente. De cursus is zeer geschikt voor iedereen die misschien interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.

De cursus start op dinsdag 29 oktober 2024 en bestaat uit 5 bijeenkomsten. Meedoen is gratis en aanmelden kan via www.sonenbreugel.nl/politiek-actief. Let op, er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Denkt u mee over ons cultuurbeleid?

We zijn bezig met het opstellen van een nieuwe cultuurnota voor de periode 2025-2028.

Op 15 mei 2024 heeft de raad een samenspraakbijeenkomst georganiseerd waarbij alle inwoners en specifiek vertegenwoordigers van het culturele veld mee konden praten over het nieuwe cultuurbeleid. De komende tijd halen we bij de culturele sector en het sociale domein op welke uitdagingen of kansen er nog liggen.

Uw inbreng is welkom!
Bent u actief in of betrokken bij het culturele veld, een culturele instelling of een vereniging? Om een passend en effectief cultuurbeleid te ontwikkelen, is ook uw inbreng hard nodig! We hebben een enquête opgesteld voor iedereen

  • die niet aanwezig kon zijn bij de samenspraakbijeenkomst en wel ideeën wil delen;
  • die aanwezig was en ook nog verder mee wil denken.

Vult u ook de enquête in?
We horen graag wat, vanuit uw eigen achtergrond, de kansen en uitdagingen zijn die u ziet. Het invullen van de enquête duurt maximaal 10 minuten. Het merendeel van de vragen zijn open vragen. Ook is er ruimte om opmerkingen of aandachtpunten te vermelden. Alle antwoorden verwerken we zorgvuldig en anoniem. De resultaten van deze enquête gebruiken we bij de ontwikkeling van het nieuwe cultuurbeleid 2025-2028.

De enquête invullen kan via deze QR-code

 
Een link naar de enquête vindt u ook op www.sonenbreugel.nl/denkt-u-mee-over-ons-cultuurbeleid

Politieke Avond Donderdag 4 juli 2024

Tijdens deze Politieke Avond komt het volgende onderwerp aan bod:

20:00 uur: Sessie 1 – Informerend

  • Rekenkamer: vooronderzoek Dienst Dommelvallei

Praktische informatie:

  • De agenda kan veranderen. Kijk voor de actuele agenda op sonenbreugel.notubiz.nl
  • Alle onderdelen van de Politieke Avond zijn in het gemeentehuis.
  • Bij een informerende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
  • De volgende Politieke Avond is op donderdag 29 augustus 2024.

Afvalinzameling

In de week van maandag 8 juli 2024 t/m vrijdag 12 juli 2024 worden de volgende afvalstroom ingezameld:

GFT

Papier

Meer informatie
Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Mobiliteitsvisie

Wij streven naar een veilig, leefbaar en bereikbaar dorp voor iedereen. Helaas is dit nu nog niet altijd en overal het geval. Dit blijkt onder meer uit de bewonersbijeenkomsten en de enquête van afgelopen najaar. Inwoners geven aan hinder te ondervinden van de verkeersdrukte op sommige wegen in het dorp. Daarnaast voelen fietsers en voetgangers zich niet altijd overal veilig.

De komende jaren groeit de regio nog sterk wat betreft inwoneraantal en werkgelegenheid. Deze groei zorgt ook voor een toename van verplaatsingen. Als we geen maatregelen nemen dan wordt het nog drukker op de wegen in Son en Breugel. Het gevoel van onveiligheid zal blijven bestaan of zelfs toenemen.

De huidige verkeerssituatie en de toekomstige ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie op de wijze hoe we met verkeer in de gemeente om willen gaan. Het college heeft deze nieuwe visie vastgelegd in een gemeentelijke Mobiliteitsvisie. Het college legt de Mobiliteitsvisie ter bespreking en besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Na de vaststelling door de gemeenteraad vindt een nadere uitwerking plaats in concrete projecten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aanleg van fietsvoorzieningen, de aanpak van lokale verkeersknelpunten en projecten op gebied van gedragsbeïnvloeding. Bij de uitwerking in concrete projecten gaan wij ook inwoners en andere belanghebbenden betrekken.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
24 juni 2024
Ekkersrijt 1209 en 1308, 5692 AG – aanpassen gevels en binnenindeling (bouwen)
25 juni 2024
Ekkersrijt 7110, 5692 HC – inrichten Milieustraat (bouwen)
26 juni 2024
Tollensstraat 15, 5694 XL – uitbreiden en renoveren woonhuis (bouwen)

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Europalaan 1f, 5691 EL – plaatsen carport (bouwen)

Bestemmingsplan
20 juni 2024
Bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Eind” (NL.IMRO.0848.BP403BREUGEL VA01) vastgesteld en ter inzage 04 juli 2024 t/m 14 augustus 2024

Activiteitenbesluit Milieubeheer
Ekkersrijt 8825, 5692 JW – melding activiteitenbesluit milieubeheer