Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Politieke Avond - Donderdag 18 januari 2024

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

Beeldvormend

 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Blink, 1e fase – sessie 1

Adviserend

 • Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei – sessie 2
 • Lokale Inclusie Agenda – sessie 3

Informerend

 • Belastingsamenwerking – sessie 4

Praktische informatie:

 • Bij een beeldvormende sessie kunt u deelnemen aan het gesprek (meespreken).
 • Bij een adviserende of informerende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Wilt u meespreken? Meld u dan uiterlijk 17 januari 2024 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 1 februari 2024.

Veel inbraken in Son en Breugel: meld verdacht gedrag!

Er wordt op het moment veel ingebroken. Ook in Son en Breugel!

Ziet u iemand die zich verdacht gedraagt? Bel dan 112!

Meer informatie over het herkennen van verdacht gedrag en wat u zelf kunt doen op www.sonenbreugel.nl kijk bij Actueel of zoek op “verdacht gedrag”.

Woning verduurzamen?

Wilt u uw woning verduurzamen, maar weet u niet zo goed waar u moet beginnen of waar nog winst valt te halen? Word dan lid van SonEnergie, de lokale energie-coöperatie, en vraag de SonEnergieScan aan. De vrijwilligers van SonEnergie maken dan een scan van uw woning en adviseren over mogelijke verduurzamingsmaatregelen.

U ontvangt na afloop een uitgebreid verslag met een concreet advies waar u mee aan de slag kunt gaan.

Lid worden voor 20 euro per jaar of meer informatie? Kijk op www.sonenergie.nl/sonenergiescan/

Kringloopbedrijf Het Goed en de WSD zamelen textiel in

Vanaf 1 januari 2024 zamelen Kringloopbedrijf Het Goed en de WSD textiel in. Dit betekent dat we ons eigen textiel veel meer zelf gaan hergebruiken en niet meer massaal naar andere landen sturen. Een positieve ontwikkeling!

Voorheen werd het textiel vaak naar arme / lage loonlanden verstuurd. De markt in die landen is echter al sterk verzadigd. Het effect is dat er in die landen enorme overschotten zijn aan gebruikt textiel en dat deze zeer negatieve milieueffecten hebben.

Afvalinzameling

In de week van maandag 22 januari 2024 t/m vrijdag 26 januari 2024 worden de volgende afvalstromen ingezameld

Papier

GFT

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Wijzigingen afvalinzameling

Vanaf 1 januari 2024 zijn er wijzigingen in de afvalinzameling. Deze wijzigingen zijn nodig om de tariefstijging van de afvalstoffenheffing voor alle inwoners te kunnen beperken.

 • De PMD-zakken en GFT-afval worden voortaan structureel 1 keer per 2 weken opgehaald.
 • De inzameldag van papier is gewijzigd.
 • Voor de actuele data bekijkt u de afvalkalender in de afval-app van Blink, of kijk op Afvalkalender | Blink (mijnblink.nl).
 • Kijk voor alle wijzigingen op www.sonenbreugel.nl / zoek op wijzigingen afvalinzameling.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
11 januari 2024
Stakenburgstraat 6, 5694 NB (bouwen)
Zandstraat 39, 5691 CD (bouwen)

Beslistermijn opgeschort
Ekkersrijt 2031, 5692 BB – beslistermijn met 24 dagen opgeschort

Beslistermijn verlengd
Bijenlaan 48, 5692 VC – beslistermijn verlengd met 6 weken

Voornemen verkoop grond
Penseelkever, sectie G, nr 864 aan Enexis

Bestemmingsplannen

 • Bestemmingsplan “Buitengebied, Noorderlicht 1” (NL.IMRO.0848.BP835BUITENGEBIED-VA01) gewijzigd vastgesteld op 21 december 2023 en ligt ter inzage vanaf 18 januari 2024 tot 28 februari 2024
 • Gecoördineerd besluit:
  Bestemmingsplan “Son Zuid; Boslaan 63 (NL.IMRO.0848.BP107SONZUID-VA01) gewijzigd vastgesteld op 21 december 2023. Op 28 december 2023 is de
  bijbehorende omgevingsvergunning vastgesteld. Het bestemmingsplan en de
  omgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf 18 januari 2024 tot 28 februari 2024.