Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Heidemaatregelen Oud Meer

Vanaf 21 augustus 2023 t/m oktober 2023 wordt er weer gewerkt in het heidegebied rondom het Oud Meer. Om het open karakter van de heide te herstellen en weer ruimte te maken voor typische soorten laten we met de provinciale subsidie Biodiversiteit en Leefgebieden deze (na)zomer heideherstelmaatregelen uitvoeren. Het werk vindt plaats in de (na)zomer, om zo goed mogelijk rekening te houden met de dieren en planten die er leven.

Werkzaamheden en schaapskudde
Ze gaan doorgeschoten opslag verwijderen, de onderliggende strooisellaag afplaggen en in devergraste delen van de heide maaien en chopperen (verwijderen vegetatie en deel van de bovenste humuslaag). Ook komt de schaapskudde weer langs om haar steentje bij te dragen.

Doel
Uiteindelijk moeten de maatregelen leiden tot een open heidelandschap met veel variatie in soorten en leeftijden. Kenmerkende soorten die gaan profiteren van de maatregelen zijn onder meer struikhei, borstelgras, buntgras en dophei.

Heidegebieden sterk teruggedrongen
Heidengebieden vormen oude gevarieerde cultuurlandschappen die door een samenspel van natuur en de mens zijn ontstaan. Jarenlange begrazing, het steken van plaggen en het branden van de hei hebben tot een open en voedselarm ecosysteem geleid. Nog geen honderd jaar geleden besloegen dit soort gebieden grote delen van Brabant. Door de aanplant van bos en omvorming naar landbouwgrond is deze oppervlakte sterk teruggedrongen.

Heide bij het Oud Meer
Bij het Oud Meer is naar verloop van tijd een stuk van de heide dichtgegroeid met jonge boompjes. Hierdoor wordt het open karakter, wat voor veel typische heidesoorten zo belangrijk is, aangetast.

Onder de bomen hoopt zich strooisel op waardoor er hier geen kruiden- en laagblijvende struiken meer kunnen groeien. Ook is onder invloed van de stikstofdepositie een deel van de heide vergrast met pijpenstrootje.

Inloopuur raad

De gemeenteraad organiseert 1 keer per 6 weken een informeel inloopuur voor inwoners, organisaties en bedrijven. Het eerstvolgende inloopuur is op donderdagavond 31 augustus 2023 tussen 19:00 en 20:00 uur in gemeenschapshuis Braecklant, Amerikalaan 2. Raads- en burgerleden luisteren naar ieders wensen, ideeën, vraagstukken of gedachten.

Aanmelden niet nodig
Tijdens het inloopuur kunt u, zoals de naam al doet vermoeden, gewoon binnenlopen. U wordt ontvangen door onze medewerkers en raads- en burgerleden. Onder het gemak van een kopje koffie kunt u in gesprek met onze raads- en burgerleden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.sonenbreugel.nl/inloopuur, mailen naar griffie@sonenbreugel.nl of bellen naar 0499 – 491491 en vragen naar Kim Verkuijlen.

Regionaal Energieloket

Vraagt u zich af hoe u uw huis het beste kunt verduurzamen? Kijk dan eens op de website van het Regionaal Energieloket: regionaalenergieloket.nl en voer u postcode in.

Op de website vindt u informatie over bijvoorbeeld vloer-, bodem-, muur- en dakisolatie en isolerend glas. Maar ook onze lokale regelingen en subsidies én de nationale. Wilt u liever persoonlijk advies? Dan kunt u bellen of mailen met de klantenservice.

Heeft u vragen over DigiD, toeslagen, gemeentelijke regelingen of andere overheidszaken?

Bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) kunt u voor vragen en extra informatie terecht iedere maandag t/m vrijdag tussen 11.00-17.00 uur in de Bibliotheek in het Dommelhuis.

Heeft u een specifieke, uitgebreide vraag waarvoor meer tijd nodig is? Kom dan naar ons IDO spreekuur: elke maandag van 14.00-17.00 uur in de Bibliotheek in het Dommelhuis.

Afspraak maken? Doe het online!

U kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’ op de homepagina.

Openbare vergadering jeugdgemeenteraad

Op donderdag 31 augustus 2023 vergadert de jeugdgemeenteraad. Tijdens deze vergadering worden de nieuwe leden geïnstalleerd. De vergadering begint om 16.00 uur en vindt plaats in het Dommelhuis.

Agenda

  • Installatie van de nieuwe leden
  • Ingekomen post en mededelingen
    • Project Hackshield
    • Viering bevrijding 17 september
    • Aftrap Sjors Sportief/Sjors Creatief
  • Onderwerpen bespreken
  • Werkgroepen vormen

Wij zoeken begeleiders
We zijn op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepen. De Jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tussendoor werken de leden van de Jeugdgemeenteraad onder begeleiding in groepen aan projecten, één- hooguit tweemaal per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten.

Interesse? Kijk voor meer informatie op sonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad of stuur een mailtje naar jgr@sonenbreugel.nl.

Afvalinzameling

In de week van maandag 28 augustus 2023 t/m vrijdag 2 september 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Papier

Rest-afval

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Fietstocht voor nieuwe inwoners

Foto van fietstocht nieuwe inwoners van Son en Breugel

Op woensdag 13 september 2023 organiseren we een fietstocht voor inwoners die tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 in Son en Breugel zijn komen wonen.

We starten met soep en een broodje bij het gemeentehuis. Daarna maken we in groepjes, onder begeleiding van college- en raadsleden, een fietstocht door het dorp. De nieuwe inwoners krijgen uitleg over ontwikkelingen en nieuwigheidjes in het dorp. Kunst, cultuur, natuur, sport en de geschiedenis van het dorp, het komt allemaal aan bod!

Bent u tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2023 in ons dorp komen wonen en heeft u geen brief ontvangen? Dan bent u natuurlijk toch van harte welkom. Aanmelden kan tot 28 augustus 2023 via communicatie@sonenbreugel.nl. Geef aub aan met hoeveel personen u deelneemt.

Opblaasbare producten naar Milieustraat

Opblaasbare producten (zoals speelgoed, zwembadjes en zwembandjes) worden vaak afgevoerd als restafval. Deze producten worden dan verbrand en worden zo niet gerecycled. Dat is zonde!

Deze zomer kunt u opblaasbare producten gratis inleveren in speciale boxen bij de Milieustraat. Ze kunnen op die manier gerecycled worden en weer ingezet worden als grondstof voor nieuwe producten.

Goed idee voor PMD?

Hebt u een goed idee voor PMD? Bijvoorbeeld om PMD beter te kunnen scheiden? Of om zwerfafval uit PMD zakken te verminderen?

We hebben al 18 goede ideeën ontvangen! Maar we zien graag nog meer goede ideeën? Tot en met 8 september 2023 kunt u nog uw idee voor PMD inzenden. Elke inzending ontvangt een leuke attentie. En het beste idee wint een Brabantia Bo afvalbak.

Kijk voor meer informatie over deze winactie op sonenbreugel.nl/pmd.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
19 juli 2023
Sonniuswijk 5, 5691 PD (handelen in strijd met regels ruimtelijke Ordening)
28 juli 2023
Ekkersrijt 1209, 5692 AG (bouwen)
Ekkersrijt 1308, 5692 AH (bouwen)
3 augustus 2023
Akkerpad 1, 5694 NC (bouwen)
14 augustus 2023
Ekkersrijt 2066, 5692 BA (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
17 juli 2023
Hermelijnlaan 2, 5691 ES (bouwen)
18 juli 2023
Nachtegaallaan 44, 5691 VC (bouwen)
20 juli 2023
Ekkersrijt 7101, 5692 HD (bouwen)
21 juli 2023
Europalaan 3, 5691 XE (kappen)
25 juli 2023
Lamalaan 3, 5691 GJ (kappen)
Dommelpas – vervangen brug (bouwen en werk en werkzaamheden)
Fonteinberg 2, 5691 GZ (bouwen)
26 juli 2023
Nieuwstraat 70, 5691 AG (werk en werkzaamheden en Kappen)
Afrikalaan 31, 5691 ZH (bouwen)
Rooijseweg 61, 5691 PA (bouwen)
27 juli 2023
Kuyperstraat 20, 5694 CW (bouwen)
1 augustus 2023
Vijverlaan 9, 5691 ER (kappen)
14 augustus 2023
IJssellaan 6, 5691 HB (kappen)
17 augustus 2023
Vlinderlaan tussen de kruisingen met de Parelmoervlinderlaan-Zandstraat en Zandoogjelaan-Houtens, 46 lariksen (kappen)
15 augustus 2023
Hendrik Veenmanstraat 9, 5691 BA (bouwen)
18 augustus 2023
Fonteinberg 6, 5691 GZ (bouwen)

Intrekken omgevingsvergunning
24 juli 2023
Nieuwstraat 25, 5691 AA – bouwen podium jaarmarkt (Bouwen)

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning met 6 weken
17 juli 2023
Rooijseweg 61, 5691 PA
20 juli 2023
Eemshof 10, 5691 RG
9 augustus 2023
Brouwerskampweg ong.
10 augustus 2023
Koekoeklaan 10, 5691 VD
Aziëlaan 87, 5691 LB
Pijperlaan 8, 5691 GL

Voornemen tot verkoop grond
aan de Rooijseweg 55 / G 737 (ruil)

Evenementen
12 juni 2023
Tijdelijke verkeersmaatregelen Brueghelse Rommelmarkt op 17 september 2023
Tijdelijke verkeersmaatregel Straatfeest Rijnlaan op 16 september 2023
17 juni 2023
Evenementenvergunning Kindervakantiespelweek Son van 21 t/m 24 augustus 2023
31 juli 2023
Tijdelijke verkeersmaatregel Burendag Willenstraat op 10 september 2023
Evenementenvergunning Kindervakantieweek Breugel van 21 t/m 24 augustus 2023
Tijdelijke verkeersmaatregel Buurtfeest Amstellaan op 9 september 2023
Tijdelijke verkeersmaatregel Burendag Dekkerstraat op 23 september 2023
16 augustus 2023
Tijdelijke verkeersmaatregel Remember September / monument Europalaan op
17 september 2023
Tijdelijke verkeersmaatregel onthulling Diepvrieshuisje op 9 september 2023
Tijdelijke verkeersmaatregel Straatfeest Beatrixstraat op 23 september 2023

Bestemmingplan
Het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied, Noorderlicht 1” (NL.IMRO.0848.BP835BUITENGEBIED-ON01) ligt ter inzage van 24 augustus 2023 t/m 4 oktober 2023