Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Kick-off E-waste Race Blink 2023

Op maandag 11 september 2023 gaat de E-waste Race Blink 2023 van start. Met dit project leren kinderen over het belang van het hergebruiken en recyclen van onze elektronische apparaten, zoals mobieltjes, laptop en tablets. De E-waste Race vindt plaats van maandag 11 september tot en met donderdag 5 oktober 2023.

10 basisscholen
Iedere race start met een officiële kick-off tijdens de E-waste Race gastles op een van de deelnemende scholen. Alle gastlessen worden in de week voor de start van het project gegeven. Uit de gemeenten Helmond, Deurne, Laarbeek, Son en Breugel en Gemert-Bakel nemen tien basisscholen deel aan deze wedstrijd. De race is een initiatief van afvalverwerker Blink.

Kick-off Son en Breugel
De kick-off in Son en Breugel vindt plaats bij Basisschool de Bloktempel op vrijdag 8 september 2023 om 8.30 uur. Wethouder Jan Boersma vertelt de kinderen van groep 6, 7 en 8 over het belang van het recyclen van elektronisch afval en hoe we dat in de gemeente faciliteren.

Gastles
De kinderen krijgen een leuke, interactieve gastles, waarin de gastleraar uitlegt hoe onze apparaten gemaakt worden, waarom het zo belangrijk is dat we deze apparaten beter gaan hergebruiken en recyclen. En de gastleraar legt uit hoe we dat kunnen doen. Daarna mogen de leerlingen een aantal weken e-waste verzamelen en dit mee naar school nemen. De deelnemende school die het meeste inzamelt per leerling, wint ook nog eens een schoolreis naar de Ontdekfabriek in Eindhoven.

Politieke Avond - Donderdag 7 september2023

 • De Politieke Avond van 7 september 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Sessies 1 en 3 vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessies 2 en 4 vinden plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via onze website te beluisteren is.
 • Er is géén besluitvormende raadsvergadering

19:30 – 19:55 Sessie actualiteiten en vragen

20:00 – 20:30 Sessie 1 – Oordeelsvormend

Dienst Dommelvallei, 1e
bestuursrapportageen 2e begrotingswijzing

De gemeente Son en Breugel neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei. Deze dienst stelt een begrotingswijziging voor en de raad heeft nu de gelegenheid om daar een zienswijze op in te dienen.

20:00 – 20:45 Sessie 2 – Oordeelsvormend

Verordening adviescommissie
omgevingskwaliteit

Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024, gaat de werkwijze met aparte Monumentencommissie en Ruimtelijke kwaliteitsteam wijzigen. Er komt 1 geïntegreerde Commissie Omgevingskwaliteit. De raad moet de verordening voor die commissie vaststellen.

20:45 – 22:30 Sessie 3 – Adviserend

Participatiebeleid, plan van aanpak

We werken aan participatiebeleid. Daarbij gaat het om regels en richtlijnen voor het betrekken van inwoners en organisaties bij uiteenlopende ontwikkelingen. De raad moet nu de vraag beantwoorden op welke wijze hij bij dit totstandkomingsproces betrokken wil worden.

21:00 – 21:45 Sessie 4 – Oordeelsvormend

Kostenbesparing afvalinzameling

We hebben enkele scenario’s opgesteld om op de kosten van afvalinzameling te besparen. Op verzoek van de raad zijn ook enkele alternatieven berekend. Tijdens deze sessie gaan de raadsleden met elkaar in debat over dit voorstel. Het is een vervolg van het debat dat op 6 juli 2023 heeft plaatsgevonden

 • Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij een adviserende sessie.
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u inspreken? Meld u dan uiterlijk 6 september 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 21 september 2023.

Openbare vergadering jeugdgemeenteraad

Op donderdag 31 augustus 2023 vergadert de jeugdgemeenteraad. Tijdens deze vergadering worden de nieuwe leden geïnstalleerd. De vergadering begint om 16.00 uur en vindt plaats in het Dommelhuis.

Agenda

 • Installatie van de nieuwe leden
 • Ingekomen post en mededelingen
 • Project Hackshield
 • Viering bevrijding 17 september
 • Aftrap Sjors Sportief/Sjors Creatief
 • Onderwerpen bespreken
 • Werkgroepen vormen

Wij zoeken begeleiders!
We zijn op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepen. De Jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tussendoor werken de leden van de Jeugdgemeenteraad onder begeleiding in groepen aan projecten, één- hooguit tweemaal per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten.

Interesse? Kijk voor meer informatie op sonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad of stuur een mailtje naar jgr@sonenbreugel.nl.

Werkzaamheden

Nederlands_verkeersbord_J16.svg

Vanwege onderhoudswerkzaamheden is de A50 afgesloten:

 • van dinsdag 12 september 21.00 uur tot woensdag 13 september 5.00 uur vanaf knooppunt Ekkersweijer t/m afrit Son en Breugel (in noordelijke richting).
 • van maandag 11 september 21.00 uur tot dinsdag 12 september 5.00 uur vanaf afrit Son en Breugel tot knooppunt Ekkersweijer (in zuidelijke richting).

Het gaat om de volgende werkzaamheden: maaien, herstel openbare verlichting, goten en kolken reinigen, zwerfvuil ruimen, voegen schoonmaken, onderhoud kunstwerken, herstel geleiderail en zoab reinigen.

Afvalinzameling

In de week van maandag 4 september 2023 t/m vrijdag 8 september 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

CMD 5 september gesloten

Het CMD is i.v.m. een interne cursusdag op dinsdag 5 september 2023 de hele dag gesloten.

Logo CMD Son en Breugel

24/7 zaken doen met de gemeente

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen met de gemeente? Check sonenbreugel.nl en zoek een product of dienst.

Afspraak maken? Doe het online!

U kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’ op de homepagina.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
17 augustus 2023
Kanaaldijk Zuid 1c, 5691 NL (bouwen)
19 augustus 2023
Klaprooslaan 23, 5691 WL (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning
21 augustus 2023
Ekkersrijt 1407, 5692 AL (bouwen en afwijken regels RO)

Evenement
22 augustus 2023
Tijdelijke verkeersmaatregelen voor Mars van de onzichtbare Frontliner bij de Europalaan / monument Parachutist