Logo van gemeente Son en Breugel

Beste inwoners,

Ons doorgaans zo rustige dorp is de afgelopen weken opgeschrikt door twee incidenten. Op zaterdagochtend 12 augustus vond een ramkraak plaats bij een juwelierszaak in het centrum. De inbrekers namen diverse sieraden mee. De politie en andere hulpverlening waren gelukkig snel ter plaatse. Ook veel dorpsgenoten bekommerden zich om de eigenaar van de winkel, op wie deze inbraak enorme impact had.

Op dit moment treffen we veiligheidsmaatregelen voor het pand, zodat ramkraken daar in de toekomst niet meer mogelijk zijn.

In het centrum zorgde een man met verward gedrag zondag tijdens de jaarmarkt voor onrust. De politie heeft de man ingesloten en opgevangen. Er is hulp voor de man geregeld. Dankzij de efficiënte en zorgvuldige werkwijze van de politie heeft het overgrote deel van de marktbezoekers niets gemerkt van het incident. De veiligheid van de bezoekers is niet in het geding geweest.

Mijn complimenten gaan uit naar alle mensen die, professioneel of vrijwillig, geholpen hebben. Ter plaatse, bij de nazorg en bij de ondersteuning van betrokkenen. Het kenmerkt ons dorp, waar we er voor elkaar zijn en omzien naar elkaar.

Samen houden we onze gemeente veilig en leefbaar. Iedereen kan een steentje bijdragen. Ziet u bijvoorbeeld een verdachte situatie, bel dan de politie via 0900 – 8844. Is het heel dringend? Bel dan 112. Meldt u liever anoniem? Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.

Kent of bent u iemand die een luisterend oor zoekt of hulp nodig heeft? Neem dan gerust contact op met onze medewerkers van het Centrum Maatschappelijke Deelname: 0499 – 491 470. Op www.cmdsonenbreugel.nl vindt u meer informatie over hulp en ondersteuning.

Suzanne Otters-Bruijnen
Burgemeester van Son en Breugel

Bevrijdingsviering – zondag 17 september 16.00 uur

Dit jaar vieren we dat Son en Breugel 79 jaar geleden is bevrijd. Dat doen we met een bevrijdingsviering bij het monument De Parachutist bij de vijver aan de Europalaan. Vanaf 16.00 uur verwelkomen de Andrew Sisters u met muziek van vroeger. Om 16.15 uur start de ceremonie.

Tijdens de ceremonie houden we, na het klinken van signaal Taptoe, een minuut stilte om de bevrijders te herdenken. Daarna bedanken we de bevrijders met het brengen van een bloemenhulde. Naast de Andrew Sisters leveren ook De Bloaskaken een muzikale bijdrage aan deze ceremonie.

Breng zelf ook een bloemhulde!
Voor de bloemenhulde vragen we iedereen een losse bloem mee te nemen. Tijdens de ceremonie krijgt u de gelegenheid om die bloem zelf te leggen.

Hangt u ook de vlag uit?
Op deze dag hangt de gemeente op verschillende locaties de vlag uit. Doet u dat ook?

Verkeersmaatregel
Houdt u tijdens de ceremonie rekening met mogelijke verkeershinder. Een deel van de Europalaan is dan afgesloten voor het verkeer.

Verkeerstellingen

De komende 3 weken vinden op een groot aantal locaties in het dorp verkeerstellingen plaats. Deze tellingen voeren wij uit met zwarte slangen die over
de weg liggen.

 • Deze slangen registreren alle voertuigen die passeren.
 • Naast het aantal voertuigen weten wij zo ook de snelheid van deze voertuigen en het type voertuig (personenauto, kleine vrachtauto of grote vrachtauto).
 • Wij registreren geen kentekens of andere persoonlijke gegevens.

De resultaten van de verkeerstellingen geven ons een goed beeld van de huidige verkeerssituatie in de gemeente. Hoe druk is het? Hoe hard rijdt het verkeer?

Wij gebruiken de resultaten voor het nieuwe Mobiliteitsplan, dat we op gaan stellen.

Afspraak maken? Doe het online!

http://sonenbreugel.nlU kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’ op de homepagina

Werkzaamheden

A50
Vanwege onderhoudswerkzaamheden is de A50 afgesloten:

 • van dinsdag 12 september 21.00 uur tot woensdag 13 september 5.00 uur vanaf knooppunt Ekkersweijer t/m afrit Son en Breugel (in noordelijke richting).
 • van maandag 11 september 21.00 uur tot dinsdag 12 september 5.00 uur vanaf afrit Son en Breugel tot knooppunt Ekkersweijer (in zuidelijke richting).

Het gaat om de volgende werkzaamheden: maaien, herstel openbare verlichting, goten en kolken reinigen, zwerfvuil ruimen, voegen schoonmaken, onderhoud kunstwerken, herstel geleiderail en zoab reinigen.

Enexis Sonniuspark
Enexis plaatst in de periode van 4 t/m 25 september 2023 in Sonniuspark een nieuw netstation voor het uitbreiden van de capaciteit. In de wijk is sprake van overbelasting van het stroomnetwerk.

Verkeersmaatregelen:

 • De Penseelkever is vanaf nr 14 tot kruising Zebrakever is afgesloten.
 • De doorgang van de Rozenkever naar de Zebrakever is aan 1 zijde afgesloten.
 • De doorgang van de Meikever en de Zandloopkever naar de Zebrakever is afgesloten.

Afvalinzameling

In de week van maandag 11 september 2023 t/m vrijdag 15 september 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Papier

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Openbare vergadering Auditcommissie

Dinsdag 12 september 2023, aanvang 20:00 uur De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis.

Agenda, onder andere:

 • Inventarisatie onderwerpen voor de interim controle
 • Overleg met voorzitter Rekenkamer

De complete agenda en de vergaderstukken zijn via de website sonenbreugel.notubiz.nl te raadplegen.

Politieke Avond - donderdag 7 september 2023

Adviserend

 • Participatiebeleid, plan van aanpak – sessie 3

Oordeelsvormend

 • Dienst Dommelvallei, 1e berap en 2e begrotingswijziging – sessie 1
 • Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit – sessie 2
 • Kostenbesparing afvalinzameling – sessie 3

Praktische informatie

 • Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij de adviserende sessie.
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u dan uiterlijk 6 september 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De complete agenda met vergaderstukken vindt u op sonenbreugel.notubiz.nl.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Rectificatie Aangevraagde omgevingsvergunningen
Per abuis eerder gepubliceerd als verleende omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage.
25 juli 2023
Dommelpas – vervangen brug over de Dommel (bouwen en werk en werkzaamheden)
26 juli 2023
Nieuwstraat 70, 5691 AG (werk en werkzaamheden en kappen)
Afrikalaan 31, 5691 ZH (bouwen)

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
28 augustus 2023
Dresdenlaan 7, 5691 GT (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning
30 augustus 2023
Azielaan 87, 5691 LB (bouwen / handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)
31 augustus 2023
Koekoeklaan 10, 5691 VD (bouwen)
31 augustus 2023
Asteroidenlaan 2a, 5694 WJ nieuwbouw MFA de Bongerd (bouwen en afwijken RO)

Evenement
30 augustus 2023
Burendag Molenstraat op 23 september 2023: Verkeersmaatregel
1 september 2023
Bevrijdingsevenement Triple-A/Breugels Festijn van 15 t/m 17 september 2023:
Evenementenvergunning, ontheffing alcoholwet en tijdelijke verkeersmaatregelen
4 september 2023
Towerfestival 9 en 10 september 2023: Evenementenvergunning, ontheffing alcoholwet en tijdelijke verkeersmaatregelen