Logo van gemeente Son en Breugel

Son en Breugel Junior Cyber Agents

Vanaf deze week kunnen kinderen tussen de 8 en 12 jaar een nieuw en belangrijk online spel spelen: HackShield. Deze educatieve game leidt hen op tot echte Junior Cyber Agents. De kinderen leren met het spel alles over veilig internetten. En ze leren hoe ze online gevaar kunnen herkennen en voorkomen.

Toename cybercriminaliteit
Cybercriminaliteit is een groeiend probleem. Ook in Son en Breugel. Steeds meer mensen worden slachtoffer van online oplichtingspraktijken. Criminelen proberen op slinkse wijze via telefoons of computers binnen te komen en mensen geld af te pakken. Of soms laten ze een virus achter op je computer. Met HackShield leren kinderen de gevaren snel te herkennen en kunnen zij hun ouders, opa’s en oma’s en vrienden waarschuwen.

Ook scholen werken mee
Afgelopen maandag kregen leerlingen van verschillende groepen van basisschool De Ruimte en basisschool De Stokland burgemeester Suzanne Otters-Bruijnen en digitaal wijkagent David van Eijk op bezoek. David van Eijk en de burgemeester
vertelden hen over HackShield en riepen de kinderen op om de gemeente en de politie te helpen in de strijd tegen online criminelen. We hebben alle andere basisscholen met een brief en informatiemateriaal gevraagd om bij ouders en kinderen aandacht te vragen voor dit educatieve project.

Huldiging
De drie kinderen die de meeste punten halen, worden op 14 november door de burgemeester officieel gehuldigd tot Junior Cyber Agent. En ze krijgen een mooi cadeau.

Aanmelden
Kinderen kunnen zich, uiteraard met toestemming van de ouders, aanmelden voor de game op www.joinhackshield.nl. Op die website staat ook meer informatie over het spel, de voorwaarden, doelstellingen en privacy.

Politieke Avond - Donderdag 21 september 2023

 • De Politieke Avond van 21 september 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Sessie 1 en de raadsvergadering vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessie 2 vindt plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via onze website te beluisteren is.

19:30 – 19:55 Sessie actualiteiten en vragen

20:00 – 20:45 Sessie 1 – Beeldvormend

Regionale bekostigingssytematiek

De regionale schaalsprong vraagt om een toekomstbestendig en duurzaam mobiliteitssysteem. Vanuit de Metropoolregio Eindhoven is een voorstel aangereikt voor de verdeling van de kosten die hiermee gemoeid zijn. Aan de raad de vraag om met deze systematiek in te stemmen. Verder moet de raad ook besluiten over de bijdragen aan enkele concrete projecten.

20:00 – 20:45 Sessie 2 – Beeldvormend

Aanpassing 4 gemeenschappelijke
regelingen

We nemen deel aan de gemeenschappelijke regelingen Metropoolregio Eindhoven, GGD, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Vanwege een wetswijziging moeten de regelingen geactualiseerd worden. We hebben daarom wijzigingsvoorstellen opgesteld. De raad bespreekt of hij een zienswijze op die voorstellen wil indienen.

21:00 – 22:30 Raadsvergadering – Besluitvormend

Hamerstukken

 • Benoeming nieuw raadslid
 • Benoeming leden klankbordgroep Lokaal sociaal bemiddelaar
 • GR Dienst Dommelvallei, 2e begrotingswijziging
 • Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit

Bespreekstukken

 • Kostenbesparing afvalinzameling
 • Beslissing op bezwaar Wvg Breeakker
 • Bij de raadsvergadering kunt u als toehoorder aanwezig zijn.
 • Tijdens een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
 • Wilt u meespreken? Meld u dan uiterlijk 20 september 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 5 oktober 2023.

Viering bevrijding – zondag 17 september 16.00 uur

Dit jaar vieren we dat Son en Breugel 79 jaar geleden is bevrijd. Dat doen we met een bevrijdingsviering bij het monument De Parachutist bij de vijver aan de Europalaan. Vanaf 16.00 uur verwelkomen de Andrew Sisters u met muziek van vroeger. Om 16.15 uur start de ceremonie. Tijdens de ceremonie houden we, na het klinken van signaal Taptoe, een minuut stilte om de bevrijders te herdenken. Daarna bedanken we de bevrijders met het brengen van een bloemenhulde. Naast de Andrew Sisters leveren ook De Bloaskaken een muzikale bijdrage aan deze ceremonie. Sonenbreugelverbindt zorgt voor een live-uitzending van de viering.

Breng zelf ook een bloemhulde!
Voor de bloemenhulde vragen we iedereen een losse bloem mee te nemen. Tijdens de ceremonie kan iedereen een bloemleggen bij het monument.

Hangt u ook de vlag uit?
Op deze dag hangt de gemeente op verschillende locaties de vlag uit. Doet u dat ook?

Verkeersmaatregel
Houdt u tijdens de ceremonie rekening met mogelijke verkeershinder. Een deel van de Europalaan is dan afgesloten voor het verkeer.

Geslaagde monumentendag in Son en Breugel

Buurtvereniging Kanaalstraat, de Erfgoedvereniging, lokale ondernemers en de gemeente sloegen de handen in elkaar.

Zij organiseerden op zaterdag 9 september 2023 een drukbezocht en geslaagd evenement rondom de landelijke Open Monumentendag. Op deze dag zijn landelijk duizenden monumenten opengesteld en kun je de monumenten in je buurt ontdekken. In Son en Breugel kregen het Diepvrieshuisje en het gemeentehuis een welverdiend, nieuw ontworpen gemeentelijk monumentenschildje, onthuld door Wethouder Jan Boersma.

Achter elk monument zit een verhaal. Dat bleek wel tijdens de rondleiding over de Kanaalstraat door Albert Merks, die bij elk huis bijzonderheden over de bewoners en ambachtslieden wist te vertellen. Het Diepvrieshuisje aan de Driehoek was opengesteld en ter plekke was de prachtige tentoonstelling 100 jaar Wilhelminakanaal te bewonderen.

Er was muziek en voor de jeugd was er een pannenkoekenbakwedstrijd. Het programma werd afgesloten met een presentatie in de raadszaal door de voorzitter van de Monumentencommissie Adriaan Risseeuw. Over het belang van het verleden voor de toekomst van Son en Breugel. Het was een feestelijk en geslaagd evenement. Iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan deze dag en alle bezoekers bedanken we hartelijk.

Afvalinzameling

In de week van maandag 18 september 2023 t/m vrijdag 22 september 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

GGD start onderzoek ‘Beleving van de leefomgeving 2023’

Deze week ontvangen 31.000 inwoners in Brabant een uitnodiging om deel te nemen aan een vragenlijstonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een steekproef van inwoners uit 16 gemeenten binnen de invloedssfeer van het vliegveld in Eindhoven. Dit zijn: Bergeijk, Best, Bladel, Boxtel, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Heeze-Leende, Meierijstad, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Gezondheidsbeleid
Het onderzoek is een vervolg op de belevingsonderzoeken in 2012, 2014 en 2018. Met de resultaten van het onderzoek willen de GGD’s in kaart brengen hoe mensen hun woonomgeving beleven, waar ze bezorgd over zijn en waar ze hinder van ervaren. Ook wordt er gekeken naar veranderingen in de tijd. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om het gezondheidsbeleid van gemeenten te ondersteunen en input te leveren voor besluitvorming rond de ontwikkeling van het vliegveld.

Uw mening telt!
Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de resultaten. Krijgt u een uitnodiging? Vul de vragenlijst dan in!

Meer informatie
Meer informatie vindt u op sonenbreugel.nl / zoek op onderzoek beleving

Onderzoek aardwarmte

Tussen midden september en midden oktober onderzoekt Energie Beheer Nederland (Rijkspartij) en TNO door middel van seismisch onderzoek op diverse plekken in Son en Breugel hoe de ondergrond eruit ziet. Dit onderzoek is nodig om meer kennis te krijgen van de ondergrond en de potentie van de regio om warmte uit de bodem te halen. In 2020 is hetzelfde type onderzoek uitgevoerd op Ekkersrijt.

Planning
Het onderzoek vindt plaats vanaf 19 september 2023 op verschillende plekken in de gemeente. De boringen vinden plaats tussen 20:00 en 23:00 uur. Mogelijk zijn dan kleine doffe ploffen hoorbaar. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de plekken waar het onderzoek plaatsvindt ontvangen een brief met uitgebreide informatie.

Seismisch onderzoek
Bij het seismisch wordt een lading van 8 cm tot maximaal 40 meter diep geplaatst. Het gat wordt direct gevuld en afgedicht met zwerfklei. Bij de ontploffing worden geluidsgolven de grond ingestuurd. De onderliggende structuren en aardlagen kaatsen de golven terug, waarna geofoons (grondmicrofoons) de signalen aan het aardoppervlak opvangen. De reistijd van de geluidsgolven levert een schat aan gegevens op. Daarmee kunnen de onderzoekers – tot wel 6 km diep – een beeld schetsen van de ondergrond. De boringen hebben geen nadelig effect op de
ondergrond.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.scanaardwarmte.nl. Heeft u vragen? Mail dan naar info@scanaardwarmte.nl.

Welke ondernemers verdienen een Groene Pluim?

Tegenwoordig zijn er veel ondernemers actief met duurzaamheid. Ook in Son en Beugel. Sommigen doen dat zelfs zo goed dat ze een Groene Pluim verdienen! Wij willen graag kennismaken met deze ondernemers.

Alle ondernemers die voldoen aan een aantal criteria kunnen zo’n pluim krijgen. Meld u aan als ondernemer en kijk of u voor deze stimuleringsprijs in aanmerking komt! Dat kost niets en levert veel inspiratie en vooral een groen hart op.

Bedrijven kunnen zich aanmelden tot vrijdag 29 september 2023 via www.degroenepluim.nl. De uitreiking zal plaatsvinden op 17 november 2023, op de Dag van de Ondernemer! Meer informatie op www.degroenepluim.nl

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
28 augustus 2023
Kerkstraat 2, 5691 AK (bouwen)
04 september 2023
Schaepmanstraat 18, 5694 CX (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
05 september 2023
Ekkersrijt 4089, 5692 DB (afwijken)
06 september 2023
Afrikalaan 31, 5691 ZH (bouwen)

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
04 september 2023
Nabij Wolfswinkel – hydrologisch natuurherstel, beslistermijn met 6 weken verlengd