Logo van gemeente Son en Breugel

Ziet u de Japanse Duizendknoop? Meld het meteen!

De Japanse duizendknoop (JDK) is een plant die zich enorm snel vermeerdert, ten koste van dre natuurlijke vegetatie. En dat niet alleen: met zijn sterk wortelstelsel worden wegen, leidingen en gebouwen door de JDK aangetast. Een bijzondere en ongewilde plant, die moeilijk uit te roeien is.

JDK locaties in Son en Breugel
Talloze manieren om de Japanse duizendknoop uit te roeien zijn al geprobeerd, maar het blijkt heel lastig. Op dit moment lijkt ‘uitputting’ de beste methode. Bij uitputting worden de delen die boven de grond uitsteken, verwijderd. Telkens weer. Totdat uiteindelijk de plant ‘uitgeput’ raakt en daardoor wordt uitgeroeid. Joep Thurlings, inwoner van Son en Breugel, heeft ervaring met deze manier van bestrijden. Samen met een team van vrijwilligers zet hij zich in om, in samenwerking met de gemeente, de JDK uit te roeien. Belangrijk daarbij is om alle
plekken in kaart te brengen waar de JDK voorkomt.

Herkennen van de JDK
Bij de JDK is het opvallend dat de jonge scheuten roodbruin van kleur zijn en dat bij de knopen -dat zijn de plaatsen waar de bladeren aan de stengels zitten- de stengels roodbruin gekleurd zijn. Dit hebben andere planten niet. Op www.sonenbreugel.nl/JDK staan allerlei foto’s om de plant te kunnen herkennen.

Melden van een locatie
We hebben al 24 JDK-locaties in beeld. Op de website van de gemeente staat een overzicht met deze locaties. Kent u een locatie in Son en Breugel die niet in de lijst staat, geef deze dan zo snel mogelijk door via JDK@sonenbreugel.nl of via de website van de gemeente Son en Breugel. Als alle locaties bekend zijn, gaat de gemeente per locatie bekijken wat er ondernomen kan worden om de JDK in heel Son en Breugel uit te roeien.

Vrijwilligers gezocht
Wilt u graag helpen in het bestrijden van de Japanse duizendknoop? Stuur dan een bericht naar JDK@sonenbreugel.nl. Wilt u meer weten over de Japanse duizendknoop? Welke locaties al bekend zijn? De historie van de plant? Of hoe hij te bestrijden is? Kijk dan op www.sonenbreugel.nl/JDK.

Bezwaarschriftencommissie 18 september 2023

Agenda hoorzitting
De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig hoorzittingen. De eerstvolgende vergadering is op 18 september 2023 en de agenda staat op www.sonenbreugel.nl (zoek op hoorzittingen).

Wilt u een hoorzitting bijwonen?
Meld u dan aan door contact op te nemen via het algemene nummer 0499-491491 of een e-mail te sturen naar bezwaarschriftencommissie@sonenbreugel.nl.

Afvalinzameling

In de week van maandag 25 september 2023 t/m vrijdag 29 september 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Rest-afval

Papier

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Politieke Avond - donderdag 21 september 2023

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

Beeldvormend

 • Regionale bekostigingssystematiek – sessie 1
 • Aanpassing GR GGD, MRE, ODZOB en VRBZO – sessie 2

Besluitvormend – raadsvergadering

 • Benoeming nieuw raadslid
 • Benoeming leden klankbordgroep Lokaal Sociaal Bemiddelaar
 • GR Dienst Dommelvallei, 2e begrotingswijziging
 • Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit
 • Kostenbesparing afvalinzameling
 • Beslissing op bezwaar Wvg Breeakker

Praktische informatie

 • Bij de raadsvergadering kunt u als toehoorder aanwezig zijn.
 • Tijdens een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
 • Wilt u meespreken? Meld u dan uiterlijk 20 september 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De complete agenda met vergaderstukken vindt u op sonenbreugel.notubiz.nl.

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning

Aanmelden vóór 1 november

Elk jaar reikt de burgemeester rondom de jaarwisseling de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel uit. De Vrijwilligerspenning is een blijk van waardering voor een persoon die zich belangeloos verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap.

Als u iemand kent die voor de penning in aanmerking komt en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten.

Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is. Kandidaten mogen ook buiten de gemeente Son en Breugel wonen.

Aanmeldingen bij voorkeur per email naar Hans Verheul, email: h.verheul@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht, telefoon 06 431 60 765. Aanmelden kan tot 1 november 2023.

Afspraak maken? Doe het online!

U kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’ op de homepagina.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
8 september 2023
IJssellaan 6, 5691 HB (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
8 september 2023
Ekkersrijt 7302 en 7405, 5692 HH (bouwen)
13 september 2023
Brouwerskampweg 21, 5691 PN (bouwen)

Geaccepteerde gebruiksmelding
28 oktober 2023
Ekkersrijt 8825, 5691 JW Wijziging omgevingsvergunning
7 september 2023
Weserlaan 56, 5691 MJ

Voornemen verkoop grond

 • Aan de Rhônelaan (sectie A 5619)

Evenement
12 september 2023
Tijdelijke verkeersmaatregel Burendag Veld C, Jufferlaan op zaterdag 23 september 2023.