Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Politieke Avond - Donderdag 1 februari 2024

 • De Politieke Avond van 1 februari 2024 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Sessies 1, 2 en 4 zijn in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessie 3 is in vergaderkamer Eind. Dat is op de begane grond. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt. Die is enkele dagen later via onze website te beluisteren.
 • Er is géén besluitvormende raadsvergadering.

19:30 – 19:55 Sessie actualiteiten en vragen

20:00 – 20:55 Sessie 1 – Informerend

Stand van zaken MRE/SGE

De gemeenteraad wordt bijgepraat over de diverse projecten en ontwikkelingen die in de regio spelen. De nadruk ligt hierbij op Economie en Mobiliteit, Ruimte en Wonen en Energie.

21:00 – 21:45 Sessie 2 – Oordeelsvormend

Grondstoffenbeleidsplan

We werken aan een verbeterde en toekomstbestendige inrichting van het afvalinzamelsysteem. Afvalscheiding en hergebruik zijn hierbij belangrijke ambities. In het grondstoffenbeleidsplan staat hoe we dit willen bereiken. Het is aan de raad om dat beleidsplan vast te stellen.

21:00 – 21:45 Sessie 3 – Beeldvormend

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

We hebben een nieuw toekomstbestendig Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de onderwijshuisvesting van het primair onderwijs en speciaal onderwijs opgesteld. Het is nu aan de raad om het IHP vast te stellen.

22:00 – 22:45 Sessie 4 – Adviserend

Herijking duurzaamheidsbeleid

We werken aan actualisatie van het duurzaamheidsbeleid. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om uitgangspunten en accenten te benoemen die een plek in dat nieuwe beleid zouden mogen krijgen.

 • Bij een adviserende of informerende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Bij een beeldvormende kunt u deelnemen aan het gesprek (meespreken).
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht (inspreken). U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk 31 januari aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 22 februari 2024.

Tips om energie te besparen

 • Het is zonde om kamers te verwarmen waar u niet of nauwelijks komt. Draai daarom in die ruimtes de radiatoren dicht en sluit de (tussen) deuren. Hiermee bespaart u gemiddeld € 230,- per jaar!
 • Gaat u slapen of het huis uit? Zet dan de thermostaat op 15 graden. Daarmee bespaart u gemiddeld nog eens € 80,- per jaar. Let op! Doe dit niet als u vloerverwarming hebt, dan moet de thermostaat op 17 of 18 graden blijven

Groot onderhoud aan N620 tussen Best en Son

De provincie gaat groot onderhoud uitvoeren aan de N620 tussen Best en Son. Vanaf eind januari vinden de eerste voorbereidende werkzaamheden plaats: het weghalen van bomen. Door de bomen in deze periode weg te halen kunnen de vogels straks ongestoord broeden.

Weg afgesloten tijdens de werkzaamheden
Van 29 januari tot 02 februari gaat de aannemer de bomen weghalen. De N620 is dan tussen 09.00 en 16.00 uur volledig afgesloten voor doorgaand verkeer van de Sint Oedenrodeseweg tot de Hoberglaan.

De aannemer probeert er uiteraard zo veel mogelijk rekening mee te houden dat woningen en bedrijven goed bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden. Zo kunnen aanwonenden en fietsers gebruik blijven maken van de N620. Ook ‘t Boshuys, Joe Mann Paviljoen en Boutique Hotel Bed&Bos zijn bereikbaar. In het werkvak regelen verkeersregelaars het verkeer. Het doorgaande verkeer wordt lokaal omgeleid.

Op de hoogte blijven?
Meldt u zich dan aan op de gratis nieuwsbrief. Dit kan via www.brabant.nl/N620

Afvalinzameling

In de week van maandag 29 januari 2024 t/m vrijdag 3 februari 2024 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

PMD

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Snelheidscontrole Planetenlaan

Op 15 januari 2024 heeft de politie tussen 06.00 uur en 11.30 uur op de Planetenlaan (max 50 km) een snelheidscontrole uitgevoerd. Tijdens de controle passeerden 650 voertuigen, waarvan er bij 14 te hard reden. De hoogst gemeten snelheid was 66 kilometer per uur

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
15 januari 2024
Lamalaan 5, 5691 GJ (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
15 januari 2024
Nieuwstraat 6, 5691 AC (bouwen)
16 januari 2024
Vondelstraat 51, 5691 XB (bouwen)
17 januari 2024
Lamalaan 12, 5691 GJ (kappen/aanleg)
Olen 4, 5694 NP (bouwen)
18 januari 2024
Ekkersrijt 4086, 5692 DA (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)

Omgevingsvergunning van rechtswege
17 januari 2024
De Linge 26, 5691 HK

Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
De beslistermijn is verlengd met 6 weken

 • Olen 1, 5694 NP
 • Vijverlaan ongenummerd

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer

 • Ekkersrijt 2025, 5692 BB
 • Ekkersrijt 2056, 5692 BA