Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Wie komt in aanmerking voor de duurzaamheidsprijs 2023?

Eerdere winnaars Cor Burger en Marko Lion met hun idee: “Bloemen hoef je niet te maaien (en je helpt de insecten)!”.

Dit jaar reiken we weer de duurzaamheidsprijs uit! De prijs is bedoeld om initiatiefnemers uit Son en Breugel die duurzaam bezig zijn in het zonnetje te zetten.

Vanaf 1 oktober t/m 31 oktober 2023 kunnen inwoners genomineerd worden voor de duurzaamheidsprijs.

Dus kent of bent u iemand die in het zonnetje gezet mag worden vanwege uw/zijn/haar inzet op het gebied van duurzaamheid? Nomineer uzelf of die ander dan! De beste inzending wint de Frans-Zaal Bokaal en een bijpassend cadeau. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.sonenbreugel.nl/duurzaamheidsprijs

Politieke Avond Donderdag 5 oktober 2023

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

Adviserend

 • Pumptrackbaan – sessie 1

Informerend

 • Integraal huisvestingsplan onderwijs – sessie 2
 • Monitor Sociaal Domein – sessie 4

Oordeelsvormend

 • Regionale bekostigingssystematiek Brainport – sessie 3
 • Bestemmingsplan Hendrik Veenemanstraat 27a – sessie 5

Praktische informatie

 • Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij een informerende of adviserende sessie. Het is niet mogelijk om in te spreken of deel te nemen aan het gesprek.
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u inspreken? Meld u dan uiterlijk 4 oktober 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 26 oktober 2023.

Inloopuur gemeenteraad

De gemeenteraad organiseert een keer per 6 weken een informeel inloopuur voor inwoners, organisaties en bedrijven. Het eerstvolgende inloopuur is op donderdagavond 12 oktober 2023 tussen 19:00 en 20:00 uur in De Boerderij in Breugel, Leeuwstraat 2. Raads- en burgerleden luisteren naar ieders wensen, ideeën, vraagstukken of gedachten.

Aanmelden niet nodig
Tijdens het inloopuur kunt u, zoals de naam al doet vermoeden, gewoon binnenlopen. U wordt ontvangen door onze medewerkers en raads- en burgerleden. Onder het gemak van een kopje koffie kunt u in gesprek met onze raads- en burgerleden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.sonenbreugel.nl/inloopuur, mailen naar griffie@sonenbreugel.nl of bellen naar 0499 – 491491 en vragen naar Kim Verkuijlen.

Werkzaamheden

Van maandag 9 oktober t/m 13 oktober 2023 is de weg Ekkersrijt 3200 nabij de brug afgesloten in verband met werkzaamheden voor Brabant Water afgesloten.

Nederlands_verkeersbord_J16.svg

Afvalinzameling

In de week van maandag 9 oktober 2023 t/m vrijdag 13 oktober 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Papier

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Openbare vergadering jeugdgemeenteraad

Op donderdag 12 oktober 2023 vergadert de jeugdgemeenteraad. De vergadering begint om 16.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

 • Terugblik op viering bevrijding op 17 september
 • Terugblik op opening Sjors Sportief/Sjors Creatief op 27 september
 • Stand van zaken werkgroepen
 • Autoloze schooldag

Wij zoeken begeleiders
We zijn op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepen. De Jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tussendoor werken de leden van de Jeugdgemeenteraad onder begeleiding in groepen aan projecten, één- hooguit tweemaal per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten.

Interesse? Kijk voor meer informatie op sonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad of stuur een mailtje naar jgr@sonenbreugel.nl.

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning

Aanmelden vóór 1 november

Elk jaar reikt de burgemeester rondom de jaarwisseling de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel uit. De Vrijwilligerspenning is een blijk van waardering voor een persoon die zich belangeloos verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap.

Als u iemand kent die voor de penning in aanmerking komt en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten.

Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Kandidaten mogen ook buiten de gemeente Son en Breugel wonen. Aanmeldingen bij voorkeur per email naar Hans Verheul, email: h.verheul@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht, telefoon 06 431 60 765. Aanmelden kan tot 1 november 2023.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
26 september 2023
Gaskendonk 4, 5694 NR (bouwen)
Pijperlaan 2, 5691 GL (bouwen)

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
26 september 2023
Texellaan 8, 5691 ZM (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
26 september 2023
Brouwerskampweg ongenummerd (werk of werkzaamheden uitvoeren)
27 september 2023
Driehoek 13, 5691 NE (bouwen)
28 september 2023
Schaepmanstraat 18, 5694 CX (bouwen)

Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning
26 september 2023
Pijperlaan 8, 5691 GL, beslistermijn t/m 26 december 2023 opgeschort.

Voornemen tot aankoop grond Zwaluwlaan
Nabij de Zwaluwlaan / C 6110 – aan Enexis

Verkeersbesluit twee parkeerplaatsen voor laden elektrische voertuigen
29 september 2023 – Molenstraat nabij huisnummers 61 t/m 127 (appartementen
complex)