Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Verkiezingen Tweede Kamer

Op woensdag 22 november 2023 zijn Tweede Kamerverkiezingen.

Wilt u alvast meer weten? Op verkiezingen.sonenbreugel.nl vindt u allerlei informatie over deze verkiezingen en het stemmen in Son en Breugel. Bijvoorbeeld over de stemlocaties en de voorwaarden om te kunnen stemmen.

Politieke Avond - Donderdag 26 oktober 2023

 • De Politieke Avond van 26 oktober 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • De sessie actualiteiten en vragen, sessie 1 en de raadsvergadering vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessie 2 vindt plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via onze website te beluisteren is.

19:30 – 19:55 Sessie actualiteiten en vragen

20:00 – 20:45 Sessie 1 – Informerend

Visie zwembadvoorziening

Op 5 juli 2023 heeft de raad de motie ‘Zwembadvoorziening’ aangenomen. Hiermee vraagt de raad het college een visie voor een zwembadvoorziening in ons dorp op te stellen. Het college heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. Tijdens deze sessie wordt de raad over de resultaten van het onderzoek geïnformeerd. En het college licht zijn visie toe.

20:00 – 20:45 Sessie 2 – Beeldvormend

Regionale detailhandelsvisie

In 2015 is een regionale detailhandelsvisie vastgesteld. De veranderingen die sindsdien hebben plaatsgevonden, geven aanleiding om de detailhandelsvisie te actualiseren. Binnen het samenwerkingsverband Stedelijk Gebied Eindhoven is daarom een nieuwe visie opgesteld. Het is nu aan de raad om deze visie vast te stellen.

21:00 Raadsvergadering – Besluitvormend

Hamerstukken

 • Benoeming geloofsbrievencommissie
 • Toelating nieuw raadslid
 • Aanpassing GR GGD
 • Aanpassing GR MRE
 • Aanpassing GR ODZOB
 • Aanpassing GR VRBZO
 • Regionale bekostigingssystematiek
 • Bestemmingsplan H. Veenemanstraat 27a
 • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2023
 • Vaststellen uitgaven raadsfracties 2022
 • Verordening vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester Son en Breugel 2023
 • Benoeming lid klankbordgroep lokaal sociaal bemiddeling
 • Benoeming lid Auditcommissie
 • Bij de sessie actualiteiten en vragen, de informerende sessie en de raadsvergadering kunt u als toehoorder aanwezig zijn.
 • Bij een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
 • Wilt u meespreken bij de beeldvormende sessie? Meld u dan uiterlijk 25 oktober 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 9 november 2023.

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning

Aanmelden vóór 1 november

Elk jaar reikt de burgemeester rondom de jaarwisseling de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel uit. De Vrijwilligerspenning is een blijk van waardering voor een persoon die zich belangeloos verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap.

Als u iemand kent die voor de penning in aanmerking komt en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten. Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is. Kandidaten mogen ook buiten de gemeente Son en Breugel wonen.

Aanmeldingen bij voorkeur per email naar Hans Verheul, email: h.verheul@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht, telefoon 06 431 60 765.

Aanmelden kan tot 1 november 2023.

Afvalinzameling

In de week van maandag 23 oktober 2023 t/m vrijdag 27 oktober 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Rest-afval

Papier

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Koop een regenton met €20,- korting en gebruik het regenwater in uw tuin

Koopt u tussen 14 oktober en 25 november 2023 een regenton? Dan krijgt u €20,- korting van ons.

Regenwater verdwijnt vaak direct via de regenpijp in het riool. Dat is zonde, want regenwater kunt u in uw eigen tuin gebruiken op droge momenten. Met deze regentonnenactie willen we het dorp samen met u klimaatbestendiger maken, oftewel voorbereiden op stortbuien en periode van extreme droogte.

De regentonnenactie loopt van 14 oktober en 25 november 2023. Bij Boerenbond – Pets Place in Son en Breugel kunnen inwoners van Son en Breugel op vertoon van de ingevulde bon een regenton met korting aanschaffen. U ontvangt direct de korting. Per huishouden mag u één ton aanschaffen met korting. Er zijn 75 regentonnen
dus wees er snel bij.

Meer informatie op: www.sonenbreugel.nl/regentonnenactie

Son en Breugel zoekt Junior Cyber Agents

Kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen een nieuw en belangrijk online spel spelen: HackShield. Deze educatieve game leidt hen op tot echte Junior Cyber Agents. De kinderen leren met het spel alles over veilig internetten. En ze leren hoe ze online gevaar kunnen herkennen en voorkomen.

Online oplichtingspraktijken
Cybercriminaliteit is een groeiend probleem. Ook in Son en Breugel. Steeds meer mensen worden slachtoffer van online oplichtingspraktijken. Criminelen proberen op slinkse wijze via telefoons of computers binnen te komen en mensen geld af te pakken. Of soms laten ze een virus achter op je computer. Met HackShield leren
kinderen de gevaren snel te herkennen en kunnen zij hun ouders, opa’s en oma’s en vrienden waarschuwen.

Huldiging
De drie kinderen die de meeste punten halen, worden op 14 november 2023 door de burgemeester officieel gehuldigd tot Junior Cyber Agent. Ze worden dan eerst opgehaald door de politie en in de politieauto naar het gemeentehuis gebracht. Ook daar ligt dan nog een mooi cadeau voor hen klaar.

Aanmelden
Kinderen kunnen zich, uiteraard met toestemming van de ouders, aanmelden voor de
game op www.joinhackshield.nl. Op die website staat ook meer informatie over het spel, de voorwaarden, doelstellingen en privacy

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
10 oktober 2023
Nieuwstraat 6, 5691 AC (BOUWEN en Afwijken regels RO)

Verleende omgevingsvergunningen
9 oktober 2023
Akkerpad 1, 5694 NC (afwijken regels RO)
Pijperlaan 8, 5691 (bouwen)

Evenement
11 oktober 2023
Onthulling Prins Carnaval op 11 november 2023: verkeersmaatregelen