Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

7 november bijeenkomst Veilig buitengebied

Bent u (agrarisch) ondernemer of bewoner in of aan de rand van het buitengebied? Dan is er speciaal voor u op 7 november 2023 een informatie- en voorlichtingsbijeenkomst Veilig buitengebied. Tijdens deze avond kunt u onder andere kennismaken met de vertrouwenspersoon Veilig buitengebied en kunt u met deskundigen in gesprek over onderwerpen als afvaldumping, wildcrossen, stroperij en het herkennen van signalen van criminele activiteiten.

Buitengebied kwetsbaar voor criminaliteit
Ons buitengebied heeft veel moois te bieden. Door onder andere de ruimte en rust is het er fijn wonen, ondernemen en recreëren. We zien helaas ook dat criminelen het buitengebied steeds vaker weten te vinden voor hun criminele activiteiten. Uit onderzoek in opdracht van Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) blijkt dat 1 op de 5 agrariërs in Brabant weleens is benaderd voor bijvoorbeeld verhuur van leegstaande opstallen voor onduidelijke doeleinden. Ook worden in het Brabantse buitengebied drugslabs en hennepkwekerijen ontdekt en wordt er drugsafval in sloten en gierkelders gedumpt. Agrarische ondernemers gaan gelukkig niet snel
in op twijfelachtige voorstellen. Tegelijkertijd worden sommige ondernemers en inwoners in het buitengebied steeds kwetsbaarder. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met toenemende leegstand, financiële onzekerheid en een verminderd vertrouwen in de overheid.

Problemen om serieus te nemen! Hoe houden we ons buitengebied veilig? Hoe houden we ons buitengebied veilig en zorgen we er samen voor dat we de weerbaarheid tegen criminele inmenging vergroten. Graag gaan we met u hierover in gesprek.

Organisatie
De ZLTO, het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Brabant-Zeeland organiseren samen met de gemeente Son en Breugel, de politie Oost-Brabant en Samen Sterk in Brabant (SSiB) deze bijeenkomst.

Programma

 • 19:30 – 20:00 uur Inloop met koffie en thee
 • 20:00 – 20:15 uur Opening Welkom door burgemeester Suzanne Otters-Bruijnen
 • 20:15 – 20:35 uur Kennismaken vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied Femke van de Plas, vertrouwenspersoon ZLTO, over wat het buitengebied kwetsbaar maakt voor criminelen, waarom de meldingsbereidheid onder boeren en tuinders laag is én wat zij voor boeren en tuinders – leden en niet-leden van ZLTO – kan betekenen.
 • 20:35 – 21:10 uur Overlast en criminele praktijken in het buitengebied. SSiB verzorgt toezicht en handhaving in het buitengebied. Zij gaan in op afvaldumping, stroperij en wildcrossen.
 • 21:10 – 21:25 uur Kennismaking met de politie De wijkagent en het Team Criminele Inlichtingen (TCI) vertellen hoe zij te bereiken zijn bij signalen en hoe u een melding kunt doen.
 • 21:25 – 22:00 uur Samen in gesprek onder het genot van een drankje.

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats bij kwekerij M. van den Oever, Olen 5A. Wilt u aanwezig zijn? Dan is het fijn als u zich aanmeldt via veiligbuitengebied@sonenbreugel.nl. Vergeet u zich aan te melden, dan bent u alsnog van harte welkom.

Politieke Avond Donderdag 26 oktober 2023

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

Informerend

 • Visie zwembadvoorziening – sessie 1

Beeldvormend

 • Regionale detailhandelsvisie – sessie 2

Besluitvormend – raadsvergadering

 • Benoeming geloofsbrievencommissie
 • Toelating nieuw raadslid
 • Aanpassing GR GGD
 • Aanpassing GR MRE
 • Aanpassing GR ODZOB
 • Aanpassing GR VRBZO
 • Regionale bekostigingssystematiek
 • Bestemmingsplan H. Veenemanstraat 27a
 • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2023
 • Vaststellen uitgaven raadsfracties 2022
 • Verordening vertrouwenscommissie klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester Son en Breugel 2023
 • Benoeming lid klankbordgroep lokaal sociaal bemiddeling
 • Benoeming lid Auditcommissie

Praktische informatie

 • Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij de informerende sessie. Het is niet mogelijk om in te spreken of deel te nemen aan het gesprek.
 • Bij een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
 • Wilt u inspreken? Meld u dan uiterlijk 25 oktober 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 9 november 2023. 

Afspraak maken? Doe het online!

U kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’ op de homepagina

Openbare raadsvergaderingen Begroting 2024

Donderdag 2 november 2023 en woensdag 8 november 2023 bespreekt de gemeenteraad de Meerjarenbegroting 2024-2027.

Op 2 november 2023 vergadert de raad van 20.00 tot ongeveer 23.00 uur. Op 8 november 2023 gaat de raad om 20:00 uur weer verder met de vergadering.

Agenda

 • Meerjarenbegroting 2024-2027
 • Belastingverordeningen 2024 (Martktgeld, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Reinigingsrechten, Onroerendezaakbelasting en Precariobelasting)
 • Tweede bestuursrapportage 2023

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar. Geïnteresseerden kunnen als luisteraar aanwezig zijn bij de vergadering.

Vooraf aanmelden is niet nodig. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden via de website sonenbreugel.notubiz.nl. Daar vindt u ook de agenda en de vergaderstukken.

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning

Hermien van de Ven kreeg de vrijwilligerspenning in maart 2022

Elk jaar reikt de burgemeester rondom de jaarwisseling de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel uit. De Vrijwilligerspenning is een blijk van waardering voor een persoon die zich belangeloos verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap.

Als u iemand kent die voor de penning in aanmerking komt en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten.

Aanmeldingen bij voorkeur per email naar Hans Verheul, email: h.verheul@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht, telefoon 06 431 60 765.

Aanmelden kan tot 1 november 2023.

Wie komt in aanmerking voor de duurzaamheidsprijs 2023?

Dit jaar reiken we weer de duurzaamheidsprijs uit! De prijs is bedoeld om initiatiefnemers uit Son en Breugel die duurzaam bezig zijn in het zonnetje te zetten.

Dinsdag 31 oktober 2023 is de laatste dag dat u een inwoner kan nomineren voor de duurzaamheidsprijs. Dus kent of bent u iemand die in het zonnetje gezet mag worden vanwege uw/zijn/haar inzet op het gebied van duurzaamheid? Nomineer uzelf of diegene dan! De beste inzending wint de Frans-Zaal Bokaal en een bijpassend cadeau.

Kijk voor meer info en de voorwaarden op www.sonenbreugel.nl/duurzaamheidsprijs

Afvalinzameling

In de week van maandag 30 oktober 2023 t/m vrijdag 3 november 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Gratis compost

Oktober is de maand van het Vergeten Plantseizoen. Wist u dat het najaar de ideale periode is om in de tuin aan de slag te gaan? Om u een handje te helpen, kunt u tot en met dinsdag 31 oktober 2023 uw tegels gratis inleveren en compost gratis afhalen op de milieustraat. Kijk voor de actuele openingstijden van de milieustraat op: www.mijnblink.nl/milieustraat-son-en-breugel.

Let op: neem de bevestigingsmail van het NK-tegelwippen en uw milieupas mee als u tegels gaat inleveren.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
12 oktober 2023
Bernhardstraat 15, 5691 TM (bouwen)
17 oktober 2023
Rooijseweg 2, 5691 PA (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)

Verleende omgevingsvergunningen
16 oktober 2023
De Bontstraat 71, 5691 SV (bouwen)
23 oktober 2023
Berkenlaan 1, 5691 CN (kappen)