Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Politieke Avond - Donderdag 9 november 2023

 • De Politieke Avond van 9 november 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Sessies 1, 3 en 5 zijn in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessies 2, 4 en 6 zijn in vergaderkamer Eind. Dat is op de begane grond. Van deze sessies worden geluidsopnames gemaakt. Die zijn enkele dagen later via onze website te beluisteren.
 • Er is géén besluitvormende raadsvergadering.

19:30 – 19:55 Sessie actualiteiten en vragen

20:00 – 20:45 Sessie 1 – Oordeelsvormend

Bestemmingsplan Boslaan 63

De herontwikkeling van het perceel Boslaan 63 voorziet in de realisatie van 12 appartementen en 1 vrijstaande villa. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het is nu aan de raad om dit bestemmingsplan vast te stellen.

20:00 – 20:45 Sessie 2 – Oordeelsvormend

Participatiebeleid

We werken aan participatiebeleid waar-in we afspraken over het betrekken van inwoners bij besluitvorming vastleggen. De raad moet nu besluiten over het proces dat we bij de totstandkoming van het participatiebeleid volgen.

21:00 – 21:45 Sessie 3 – Oordeelsvormend

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet treedt in 2024 in werking. Voor die tijd moet de gemeenteraad over 4 onderdelen besluiten nemen. De raad moet onder andere besluiten over de vraag welke bevoegdheden bij het college komen te liggen en welke bevoegdheden hij zelf houdt. En de raad moet ook besluiten in welke gevallen er een participatieverplichting gaat gelden en in welke gevallen een uitgebreide procedure gevolgd moet worden. Er ligt nu een gewijzigd voorstel voor, dat de raad oordeelsvormend kan bespreken.

21:00 – 21:45 Sessie 4 – Beeldvormend

Re-integratieverordening Participatiewet

Per 1 juli 2023 is de Participatiewet gewijzigd. Als gevolg daarvan moet de gemeentelijke re-integratieverordening uit 2015 aangepast worden. Het is nu aan de gemeenteraad om daarover te besluiten.

22:00 – 22:45 Sessie 5 – Adviserend

Jeugd- en jongerenbeleid

In het bestuursakkoord is opgenomen dat de jeugdigen en jongeren in de gemeente volle aandacht verdienen. Daarom zal er nieuw jeugd- en jongerenbeleid worden opgesteld. Voordat het college hiermee aan de slag kan gaan, vraagt het college advies aan de gemeenteraad.

 • Bij een adviserende of informerende sessie kunnen geïnteresseerden als luisteraar aanwezig zijn.
 • Tijdens een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek (meespreken).
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht (inspreken). U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk 8 november 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 16 november 2023.

Helpt u mee de heide meer ruimte te geven? Kom naar de natuurwerkdag Oud Meer op 4 november

Op zaterdag 4 november 2023 houden we samen met IVN Son en Breugel, Scouting Dutmella en Bosgroep Zuid-Nederland een natuurwerkdag bij Oud Meer. Tussen 9.30-15.00 uur gaan wij aan de slag op de heide om dennen en berken weg te zagen. Hiermee voorkomen we dat de heide langzaam dichtgroeit. Zo blijft het leefgebied van vogels, insecten, reptielen en amfibieën behouden.

Programma
Om 9.30 uur verzamelen we bij het scoutinggebouw van Dutmella. Om 9.45 uur gaan we naar de heide. Bosgroep Zuid-Nederland geeft hier een instructie over de werkzaamheden. Voor deelnemers die alleen in de middag deelnemen, vertrekt er om 13.30 vanuit het scoutinggebouw nogmaals een groep. Voor deelnemers die de gehele dag komen helpen, staat om 13.00 uur een lunch klaar bij het Scoutinggebouw van Dutmella.

Doet u ook mee?
Volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar (onder begeleiding) zijn van harte welkom! Kunt u niet de hele dag? Dan is alleen in de ochtend of de middag ook heel fijn.

Aanmelden
Aanmelden kan via www.natuurwerkdag.nl/klussen/kom-dennen-en-berken-uitsteken-zodat-de-heide-kan-bloeien/. Deelname is gratis. Parkeren is mogelijk aan de parkeerplaats aan het Dutmellapad, aan de Bestseweg tussen Son en Best. Deze natuuurwerkdag is met ruimte voor 150 deelnemers één van de grootste locaties in Noord-Brabant.

Afvalinzameling

In de week van van maandag 6 november 2023 t/m vrijdag 10 november 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Papier

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

We gaan de bladeren weer opruimen

We gaan weer starten met het blazen, verzamelen, vegen, opruimen en composteren van de bladeren.

Bladkorven
Vanaf deze week plaatsten we weer op vaste plaatsen in het dorp bladkorven. U kunt een handje meehelpen met het opruimen van bladeren die in het openbaar gebied vallen. We plaatsten 70 bladkorven op plaatsen waar veel blad valt. Op www.sonenbreugel.nl/werkzaamheden vindt u een overzicht.

Alleen blad in de korven!
De korven worden geleegd met een zuiginstallatie. De zuiginstallatie kan alleen bladeren opzuigen en bijvoorbeeld geen takken. Om beschadiging van de machine te voorkomen mag u in deze korven alleen blad deponeren en dus géén planten, snoeihout en takken. Als een bladkorf verkeerd gebruikt wordt, gaan we de korf verwijderen.

Bladcompost
We slaan dit jaar de in de korven verzamelde bladeren op, zodat er bladcompost ontstaat. In het voorjaar gebruiken we de bladcompost voor de groenvakken en borders.

Bladblazers
Niet in alle straten staan bladkorven, maar we gaan wel in alle straten bladeren verwijderen. Als het weer het toelaat en het blad droog is, gaan de wijkteams vanaf volgende week met bladblazers van start om wijk voor wijk het blad van de straten
te verwijderen.

 • Op de meeste plaatsen blazen we bladeren naar het midden van de straten, om ze vervolgens op te zuigen.
 • Op plaatsen waar dat mogelijk is, blazen we het blad terug in de groenstroken. De bladeren geven direct voeding voor de groenstroken

De teams komen overal. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de wijkteams niet overal tegelijk kunnen zijn.

WSD helpt mee
Dit jaar helpen medewerkers van de WSD (Werk Samen Doen / sociaal werkbedrijf) de wijkteams bij het verwijderen van de bladeren.

Eigen tuin
Om het blad in uw eigen tuin makkelijk weg te werken, legen we de groene GFT-containers t/m eind november wekelijks. Vanaf begin december gaat het ophaalschema van GFT weer naar tweewekelijks.

Openbare raadsvergaderingen Begroting 2024

Donderdag 2 november 2023 en woensdag 8 november 2023 bespreekt de gemeenteraad de Meerjarenbegroting 2024-2027. Op 2 november 2023 vergadert de raad van 20.00 tot ongeveer 23.00 uur. Op 8 november 2023 gaat de raad om 20:00 uur weer verder met de vergadering.

Agenda

 • Meerjarenbegroting 2024-2027
 • Belastingverordeningen 2024 (Marktgeld, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Reinigingsrechten, Onroerendezaakbelasting en Precariobelasting)
 • Tweede bestuursrapportage 2023

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar. Geïnteresseerden kunnen als luisteraar aanwezig zijn bij de vergadering. Vooraf aanmelden is niet nodig. De raadsvergaderingen worden ook live uitgezonden via de website sonenbreugel.notubiz.nl. Daar vindt u ook de agenda en de vergaderstukken.

24/7 zaken doen met de gemeente

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen met de gemeente? Check sonenbreugel.nl en zoek een product of dienst.

Bijeenkomst Veilig buitengebied: 7 november 2023

Bent u (agrarisch) ondernemer of bewoner in of aan de rand van het buitengebied? Dan is er speciaal voor u op 7 november 2023 een informatie- en voorlichtingsbijeenkomst Veilig buitengebied.

Tijdens deze avond kunt u onder andere kennismaken met de vertrouwenspersoon Veilig buitengebied en kunt u met deskundigen in gesprek over onderwerpen als afvaldumping, wildcrossen, stroperij en het herkennen van signalen van criminele activiteiten.

Buitengebied kwetsbaar voor criminaliteit
Ons buitengebied heeft veel moois te bieden. Door onder andere de ruimte en rust is het er fijn wonen, ondernemen en recreëren. We zien helaas ook dat criminelen het buitengebied steeds vaker weten te vinden voor hun criminele activiteiten. Uit onderzoek in opdracht van Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) blijkt dat 1 op de 5 agrariërs in Brabant weleens is benaderd voor bijvoorbeeld verhuur van leegstaande opstallen voor onduidelijke doeleinden. Ook worden in het Brabantse buitengebied drugslabs en hennepkwekerijen ontdekt en wordt er drugsafval in sloten en gierkelders gedumpt. Agrarische ondernemers gaan gelukkig niet snel
in op twijfelachtige voorstellen. Tegelijkertijd worden sommige ondernemers en inwoners in het buitengebied steeds kwetsbaarder. Ze hebben bijvoorbeeld te maken met toenemende leegstand, financiële onzekerheid en een verminderd vertrouwen in de overheid.

Problemen om serieus te nemen! Hoe houden we ons buitengebied veilig? Hoe houden we ons buitengebied veilig en zorgen we er samen voor dat we de weerbaarheid tegen criminele inmenging vergroten. Graag gaan we met u hierover in gesprek.

Organisatie
De ZLTO, het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Brabant-Zeeland organiseren samen met de gemeente Son en Breugel, de politie Oost-Brabant en Samen Sterk in Brabant (SSiB) deze bijeenkomst.

Programma

 • 19:30 – 20:00 uur Inloop met koffie en thee
 • 20:00 – 20:15 uur Opening Welkom door burgemeester Suzanne Otters-Bruijnen
 • 20:15 – 20:35 uur Kennismaken vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied Femke van de Plas, vertrouwenspersoon ZLTO, over wat het buitengebied kwetsbaar maakt voor criminelen, waarom de meldingsbereidheid onder boeren en tuinders laag is én wat zij voor boeren en tuinders – leden en niet-leden van ZLTO – kan betekenen.
 • 20:35 – 21:10 uur Overlast en criminele praktijken in het buitengebied. SSiB verzorgt toezicht en handhaving in het buitengebied. Zij gaan in op afvaldumping, stroperij en wildcrossen.
 • 21:10 – 21:25 uur Kennismaking met de politie De wijkagent en het Team Criminele Inlichtingen (TCI) vertellen hoe zij te bereiken zijn bij signalen en hoe u een melding kunt doen.
 • 21:25 – 22:00 uur Samen in gesprek onder het genot van een drankje.

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats bij kwekerij M. van den Oever, Olen 5A. Wilt u aanwezig zijn? Dan is het fijn als u zich aanmeldt via veiligbuitengebied@sonenbreugel.nl. Vergeet u zich aan te melden, dan bent u alsnog van harte welkom.

Uitnodiging bijeenkomst Mobiliteitsplan

Eerder dit jaar hebben we een enquête uitgezet over de verkeersituatie in Son en Breugel. Veel inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Nog hartelijk dank hiervoor!

Bijeenkomsten
Graag gaan we nu in gesprek over de kansen en knelpunten die mede uit de enquête naar voren zijn gekomen. Hiervoor organiseren we een aantal bijeenkomsten. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Meld u zich wel even aan?

Aanmelden kan met een mail naar s.vanlith@sonenbreugel.nl onder vermelding van uw naam, adres en het aantal personen.

Planning bijeenkomsten
Dinsdag 14 november: locatie Café-Restaurant De Zwaan, Markt 9, 5691 AR, Son
Donderdag 16 november: locatie Braecklant, Amerikalaan 2, 5691 KD, Son
Woensdag 22 november: locatie Café-Restaurant De Zwaan, Markt 9, 5691 AR, Son
Donderdag 23 november: Locatie De Boerderij Breugel, Leeuwstraat 2, 5694 VR, Breugel
Dinsdag 28 november: locatie Café-Restaurant De Zwaan, Markt 9, 5691 AR, Son

Wat gaan we bespreken?
In de bijeenkomst lichten wij toe welke informatie wij de afgelopen maanden hebben verzameld. Hoe ervaren deelnemers aan het verkeer de veiligheid? Hoe druk zijn de wegen in de gemeente? Welke overlast ervaren inwoners? Waar bevinden zich de grootste knelpunten?

Daarna gaan we in gesprek over de toekomst: hoe kunnen we de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente verbeteren? Hierbij kijken we onder andere naar de gewenste inrichting van onze wegen voor het autoverkeer, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Naast de inrichting van wegen, kijken we ook naar het huidige en gewenste gedrag van weggebruikers. Tijdens de bijeenkomst besteden we zowel aandacht aan het verkeer in de gehele gemeente als het verkeer specifiek in een wijk.

Alle informatie die wij tijdens de bijeenkomst ophalen, gebruiken wij bij het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan.

Tweede Kamerverkiezing: geen stempas ontvangen?

Op woensdag 22 november 2023 kunt u stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing. De stempassen zijn inmiddels bezorgd.

Heeft u geen stempas ontvangen?
Kijk dan op verkiezingen.sonenbreugel.nl wat u kunt doen.

U vindt op deze website ook allerlei informatie over de verkiezingen en het stemmen in Son en Breugel. Bijvoorbeeld over de stemlocaties en de voorwaarden om te kunnen stemmen

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Beslistermijn omgevingsvergunning verlengen met 6 weken
Houtens ongenummerd (bouwen)
Ekkersrijt 2066, 5692 BA (bouwen)