Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Burenbijeenkomst Breugel: zonnepanelen

Woont u in Breugel en heeft u interesse in zonnepanelen? Op woensdag 13 december 2023 om 19:30 uur vindt er een bijeenkomst plaats bij De Zwaan (Markt 9, Son) over de aanschaf van zonnepanelen.

Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over een collectief zonnepanelenaanbod voor ’t Eigen en Hoogstraat. Ook is er tijd voor vragen aan de leverancier en kunt u vrijblijvend een offerte aanvragen.

Komt u ook? Samen optrekken is voor u makkelijker én voor iedereen voordeliger. Meer informatie en/of aanmelden? Kijk op breugel.buurkracht-online.nl

Vergadering Auditcommissie

Woensdag 13 december 2023, aanvang openbaar gedeelte 20:45 uur.

Agenda, onder andere:

 • Controleprotocol 2023 en normenkader
 • Evaluatie begrotingsbehandeling en 2e bestuursrapportage
 • Vergaderschema 2024

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, kamer Eind (begane grond). De complete agenda en de vergaderstukken zijn via de website sonenbreugel.notubiz.nl te raadplegen.

Politieke Avond Donderdag 7 december 2023

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

Adviserend

 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs – sessie 2

Beeldvormend

 • Subsidieplafond bij subsidieregeling UV-C apparatuur – sessie 4
 • Samenwerkingsovereenkomst Regionale mobiliteit – sessie 5

Oordeelsvormend

 • Bestemmingsplan Boslaan 63 – sessie 1
 • Bestemmingsplan Noorderlicht 1 – sessie 3
 • Re-integratieverordening – sessie 6

Praktische informatie:

 • Bij een adviserende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Bij een beeldvormende sessie kunt u deelnemen aan het gesprek (meespreken).
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht (inspreken). U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk 6 december 2023 aan via
  griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 21 december 2023.

Openbare vergadering jeugdgemeenteraad

Op donderdag 7 december 2023 vergadert de jeugdgemeenteraad. De vergadering begint om 16.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

 • Terugblik op jury duurzaamheidsprijs
 • Ingekomen stukken en mededelingen:
  • Gevaarlijk zebrapad
  • Oliebollenparty
  • Excursie jeugdgemeenteraad
  • Stand van zaken autoloze schooldag
 • Ideeën voor voorzieningen voor jongeren in Son en Breugel
 • Stand van zaken werkgroep milieu en werkgroep speelvoorzieningen

Afvalinzameling

In de week van maandag 11 december 2023 t/m vrijdag 15 december 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld

GFT

PMD

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Tegemoetkoming voor chronisch zieken en inwoners met beperking

Inwoners met een chronische ziekte of beperking kunnen een financiële tegemoetkoming van € 300,- per kalenderjaar ontvangen. Deze tegemoetkoming kunt u tot 31 december 2023 aanvragen voor de extra zorgkosten van het jaar 2022.

Wie kan deze tegemoetkoming ontvangen?
U kunt deze tegemoetkoming ontvangen als u:

 1. op de datum van uw aanvraag tenminste 1 maand woonachtig bent in Son en Breugel (inschrijving in de Basisregistratie Personen);
 2. in de jaren 2020, 2021 en 2022 uw volledige eigen risico zorgverzekering (€ 385,- per jaar) heeft betaald of op het moment van aanvraag een eigen bijdrage aan het CAK betaalt in verband met een Wmo-voorziening.

Daarnaast mag uw bruto inkomen per jaar niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Dit grensbedrag is afhankelijk van uw woonsituatie. Voor alle voorwaarden kijk op www.sonenbreugel.nl/compensatie-zorgkosten

Aanvragen kan op 2 manieren

 1. U kunt een digitaal formulier invullen via www.sonenbreugel.nl/compensatie-zorgkosten/ (met uw digid)
 2. U kunt een papieren formulier invullen en inleveren bij het CMD (in het Dommelhuis) of het gemeentehuis.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de regeling of het formulier? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie van het cluster Werk en Inkomen, via telefoonnummer 0499-491491 (tussen 9.00 en 11.00 uur). U kunt hier ook een papieren formulier vragen. Wij sturen het dan op.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
23 november 2023
Piet Heinlaan 8, 5694 CC (bouwen)
Vondelstraat 51, 5691 XB (bouwen)
Olen 1, 5694 NP (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
28 november 2023
Spanvlinderlaan 1, 5691 RW (bouwen)
29 november 2023
Eemshof 4, 5691 PH (bouwen en afwijken)
Eemshof 10, 5691 PH (bouwen en afwijken)
de Bontstraat 10, 5691 SW (kappen)

Bestemmingsplannen

 • Het ontwerpbestemmingsplan “Driehoek; Kanaalstraat 31-33”
  (NL.IMRO.0848.BP903KANAALSTRAATON01), de anterieure overeenkomst met LuXli b.v. en Maashout B.V. en het beoordelingsbesluit m.e.r. liggen ter inzage van 07 december 2023 t/m 17 januari 2024
 • Het ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat ong.” (NL.IMRO.0848.BP408BREUGEL-VO01), de anterieure overeenkomst Kapel
  Beheer B.V. en het beoordelingsbesluit m.e.r. liggen ter inzage van 07 december 2023 t/m 17 januari 2024
 • Het ontwerpbestemmingsplan “Son Midden; Vijverlaan ong.” (NL.IMRO.0848.BP306SONMIDDENON01) en de anterieure overeenkomst liggen ter inzage van 7 december 2023 t/m 17 januari 2024 (NB inzagetermijn is aangepast)