Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Samenspraak afval - donderdag 29 februari 2024

Anno 2024 kijken we heel anders naar afval en grondstoffen. We streven in Nederland steeds meer naar hergebruik en recycling. In Son en Breugel zijn wij al jaren actief bezig met het verminderen van het restafval en het verbeteren van de afvalscheiding. We streven ernaar om afvalinzameling zo duurzaam mogelijk te maken. Dat vraagt om scherpe, betaalbare en toekomstbestendige keuzes.

Samenspraak: Wat vindt u?

 • Hoe zorgen we ervoor dat de hoeveelheid aangeboden afval vermindert?
 • Hoe houden we de afvalinzameling voor iedereen betaalbaar?
 • Wat vindt u van het principe dat u betaalt per keer dat u (rest)afval aanbiedt? Hoe kunnen we afvalscheiding en hergebruik stimuleren?
 • Wat vindt u van het gebruik van ondergrondse containers?

De gemeenteraad hoort graag hoe u over deze onderwerpen denkt tijdens de samenspraakbijeenkomst op 29 februari 2024.

Daarnaast informeren wij u tijdens de samenspraakbijeenkomst over de ontwikkelingen in de afvalwereld en hoort u hoe Son en Breugel presteert op het gebied van afval. Ook komt u meer te weten over Blink, de organisatie die
verantwoordelijk is voor de afvalinzameling in Son en Breugel.

U komt toch ook?

 • Wanneer: Donderdag 29 februari 2024 van 20:00-21:45 uur, inloop vanaf 19:30 uur.
 • Waar: De Zwaan
 • Aanmelden: Aanmelden is niet verplicht, maar wel prettig i.v.m. de voorbereidingen. Aanmelden kan met een e-mail naar griffie@sonenbreugel.nl

Agenda hoorzitting 5 februari 2024

De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig hoorzittingen. De eerstvolgende vergadering is op 5 februari 2024 en de agenda staat op www.sonenbreugel.nl (zoek op hoorzittingen).

Wilt u een hoorzitting bijwonen?
Meld u dan aan door contact op te nemen via het algemene nummer 0499-491492 of een e-mail te sturen naar bezwaarschriftencommissie@sonenbreugel.nl

Afspraak maken? Doe het online!

U kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’ op de homepagina.

24/7 zaken doen met de gemeente

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen met de gemeente? Check sonenbreugel.nl en zoek een product of dienst.

Aanslag gemeentelijke belastingen

In februari 2024 ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Deze ontvangt u vanaf dit jaar van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Deze organisatie voert vanaf nu de belastingtaken uit voor de gemeente Son en Breugel. De aanslag ontvangt u per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid.

WOZ-waarde bepaalt het bedrag
Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten, zoals de afvalstoffenheffing. U krijgt daarnaast informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar kunt maken. Ook vindt u de WOZ-waarde, ofwel de geschatte waarde van uw pand, op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hier is het bedrag van uw onroerendezaakbelasting uit afgeleid. Om de hoogte van de onroerendezaakbelasting te bepalen, wordt gekeken naar de verkoopwaarde van uw woning op 1 januari van het jaar ervoor (de waardepeildatum). Deze waarde wordt WOZ genoemd en vastgesteld volgens wettelijke regels. Daarbij wordt onder andere gekeken naar recente verkopen van vergelijkbare woningen. Voor een aantal woningen heeft dit een flinke stijging gegeven van de WOZ-waarde. 

Heeft u vragen?
Kijk dan op www.bs-ob.nl. Ook kunt u contact opnemen met BSOB. Dat kan telefonisch op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer: 088- 551 00 00. U kunt ook het contactformulier op de website invullen: www.bs-ob.nl/contact. Heeft u vragen over de belastingaanslag van 2023 of van de jaren daarvoor? Neem dan contact op met de gemeente Son en Breugel via 0499-491491.

Afvalinzameling

In de week van maandag 5 februari 2024 t/m vrijdag 9 februari 2024 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

Papier

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Politieke Avond – Donderdag 1 februari 2024

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

Informerend

 • Stand van zaken MRE/SGE – sessie 1

Beeldvormend

 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs – sessie 3

Oordeelsvormend

 • Grondstoffenbeleidsplan – sessie 2

Adviserend

 • Herijking duurzaamheidsbeleid – sessie 4

Praktische informatie:

 • Bij een adviserende of informerende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Bij een beeldvormende sessie kunt u deelnemen aan het gesprek (meespreken).
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht (inspreken). U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk 31 januari aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 22 februari 2024.

Openbare vergadering jeugdgemeenteraad

Op donderdag 8 februari 2024 vergadert de jeugdgemeenteraad. De vergadering begint om 16.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

 • Terugblik op de Oliebollenparty, opening van de legoclub en plaatsing van de verkeersborden
 • Stand van zaken autoloze schooldag
 • Stand van zaken werkgroepen

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Verleende omgevingsvergunningen
23 januari 2024
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER (bouwen)
24 januari 2024
Ekkersrijt 4091a, 5692 DB (bouwen)

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Ekkersrijt 1310, 5692 AH

Evenementen
24 januari 2024
Tijdelijke verkeersmaatregelen Darkraver, Nieuwstraat 25 op 12 februari 2024