Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel
Burgemeester Suzanne Otters-Bruijnen

Beste inwoners,

Kerst en Oudjaar staan voor de deur. Dat is te zien en te voelen in ons mooie dorp. Ons centrum ziet er prachtig uit met al die versieringen en met het winterevent op het Kerkplein. Het geeft een heerlijke winterse sfeer.

2023 was een bewogen jaar. Het nieuws werd en wordt overheerst met berichtgeving over de verschrikkelijke oorlogen en natuurrampen. Over de vluchtende mensen die hun thuis (hebben) moeten verlaten en een veilig onderdak elders zoeken. In eigen land hebben we gelukkig niet met dergelijke verschrikkingen te maken. In ieder geval niet direct. Ik ben dankbaar dat we als gemeenschap ons steentje kunnen bijdragen aan de opvang van vluchtelingen en op deze manier het leven voor hen iets dragelijker kunnen maken.

Soms lijkt het dat er alleen maar vervelende dingen in ons land en daarbuiten gebeuren. Gelukkig gebeurt er ook veel goeds en moois. Ook in Son en Breugel. Daar waar de samenleving lijkt te verharden, vooral in de media en op social media, zie je tegelijk eel mensen die voor anderen klaarstaan.

Er zijn zoveel mensen die samenwerken om de toekomst voor anderen en voor zichzelf beter en mooier te maken. Onze gemeente kent veel vrijwilligers, mantelzorgers, maatjes. Zij organiseren evenementen, helpen anderen en zijn actief bij sportclubs. Zij stellen het samenzijn voorop en dragen eraan bij dat het in ons dorp fijn is om te leven en te werken.

Kerstmis is bij uitstek een feest van samenzijn. Met familie, vrienden, buren of andere bekenden. Helaas is samenzijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Laten we daarom in deze periode wat extra aandacht geven aan mensen, voor wie dit echt donkere dagen zijn.

Dat samenzijn willen we met u vieren! Op 31 december van 14.30 tot 16.00 uur is onze traditionele oliebollenparty op het Kerkplein. Wij nodigen alle inwoners en ondernemers van harte uit om erbij te zijn. We ontmoeten u dan graag.

Namens het college wens ik u heel fijne Kerstdagen en een in alle opzichten mooi 2024!

Burgemeester Suzanne Otters- Bruijnen

Van harte welkom bij de Oliebollenparty

Oliebollen van de oliebollenparty

Ook dit jaar organiseren we weer onze traditionele oliebollenparty.

Burgemeester en wethouders nodigen alle inwoners van Son en Breugel uit om op oudejaarsdag, zondag 31 december 2023, van 14.30 tot 16.00 uur samen met hen feestelijk het oude jaar uit te luiden.

Het college deelt dan samen met enkele jeugdgemeenteraadsleden oliebollen, glühwein en warme chocolademelk uit bij de kiosk in het centrum. Spanish Blues / Darkswell verzorgt de achtergrondmuziek

Politieke Avond Donderdag 21 december 202

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

Adviserend

 • Centrumvisie – sessie 1

Besluitvormend

 • Benoeming burgerlid en sessievoorzitter
 • Verordening nadeelcompensatie
 • Wijziging verordening afvoer hemel- en grondwater
 • Bestemmingsplan Noorderlicht 1
 • Legesverordening 2024 en Tarieventabel
 • Energietoeslag 2023
 • Samenwerkingsovereenkomst regionale mobiliteit MRE
 • Bestemmingsplan Boslaan 63
 • Algemene subsidieverordening
 • Re-integratieverordening Participatiewet
 • Subsidieplafond bij subsidieregeling EV-C apparatuur
 • Subsidie Zwembad Son
 • Huisvestingsverordening 2024

Praktische informatie:

 • Bij de adviserende sessie en de raadsvergadering kunnen geïnteresseerden als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 18 januari 2024.

Uw rijbewijs online verlengen

Met ingang van 1 januari 2024 kunt u online uw rijbewijs verlengen of een uitbreiding van categorieën aanvragen. Het blijft ook mogelijk om op afspraak uw rijbewijs te verlengen aan de balie van het gemeentehuis.

Voorwaarden

 • U bent in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs.
 • U vraagt een verlenging van uw rijbewijs of een categorie-uitbreiding aan.
 • U heeft de DigiD-app met ID-check.
 • Als u medisch gekeurd moet worden, moet dat proces afgerond zijn voor u een digitale aanvraag indient.
 • U heeft een pasfoto nodig die is gemaakt bij een door de RDW erkende fotograaf. Kijk op www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs.

Evaluatie “ PMD, wat mag mee” ​

Afgelopen maanden hebben we in het kader van de campagne “PMD, wat mag mee?” verschillende berichten geplaatst. We wilden op deze manier u helpen met het nog beter scheiden van het (plastic) afval.

Het scheiden van afval gaat erg goed in Son en Breugel! Maar we hebben wel gemerkt dat er soms verwarring is over welk product in welke afvalbak hoort.

Juist daarom zijn we deze campagne gestart. Helpt u ons om meer inzicht te krijgen in het effect van deze campagne? Dit kan door de korte, anonieme vragenlijst in te vullen via de QR-code.

Afvalinzameling

In de week van zaterdag 23 december 2023 t/m zaterdag 30 december 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

De GFT route van maandag 25 december 2023 is verplaatst naar zaterdag 23 december 2023 De GFT route van dinsdag 26 december 2023 is verplaatst de zaterdag 30 december 2023

In de week van maandag 1 januari 2024 t/m zaterdag 6 januari 2024 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

PMD

In de week van maandag 8 januari 2024 t/m zaterdag 12 januari 2024 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

In de week van maandag 1 januari 2024 t/m zaterdag 6 januari 2024 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

Kerstbomen

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Lampionnenoptocht en opening kerststal

Zaterdag 23 december 2022 om ongeveer 17.15 uur opent Wethouder Steven Grevink na de traditionele feestelijke lampionnenoptocht de kerststal in het Hertenkamp.

De lampionnenoptocht start om 17.00 uur vanaf het plein bij de St. Genovevakerk in Breugel. Neem je eigen lampion mee.

De kerststal is dagelijks geopend van 09.30 tot 18.00 en open tot en met 6 januari 2023

Wijzigingen afvalinzameling

Vanaf 1 januari 2024 zijn er wijzigingen in de afvalinzameling. Deze wijzigingen zijn nodig om de tariefstijging van de afvalstoffenheffing voor alle inwoners te kunnen beperken.

 • De PMD-zakken en GFT-afval worden voortaan structureel 1 keer per 2 weken opgehaald.
 • De inzameldag van papier wijzigt.
 • Het “happy hour” van de milieustraat vervalt.
 • Kringloopbedrijf Het Goed en de WSD zamelen voortaan het textiel in.
 • Per 1 maart 2024 kunt u gratis een container voor de opslag van PMD-afvalzakken aanvragen. Meer informatie volgt voor 1 maart 2024.
 • Sinds 1 oktober 2023 zamelt Blink de GFTcontainers in met een zogenaamde zijlader. Zijladers kunnen meer containers per uur verwerken en zorgen daarmee voor een efficiëntere dienstverlening en een lagere Arbo-belasting. De chauffeur kan uw container goed legen als uw container op de juiste manier aan de straat staat. Helpt u mee om de inzameling efficiënt te laten verlopen?
 • Voor de actuele data bekijkt u de afvalkalender in de afval-app van Blink, of kijk op Afvalkalender | Blink (mijnblink.nl). Blink is bezig met het doorvoeren van de wijzigingen. De actuele gegevens delen ze zo snel mogelijk in de app.
 • Kijk voor alle wijzigingen en uitleg op www.sonenbreugel.nl / zoek op wijzigingen afvalinzameling

Kerstbomen 8 januari 2024

Op maandag 8 januari 2024 haalt Blink de kerstbomen op. Zorg er voor dat uw boom maandagochtend op tijd buiten ligt.

De Lokaal Sociaal Bemiddelaar

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft een lokaal sociaal bemiddelaar aangesteld in de persoon van mevrouw Jeannette van den Tillaart.

Taak
De lokaal sociaal bemiddelaar heeft de taak te bemiddelen tussen inwoners en de gemeente op het gebied van het sociaal domein. U kunt bijvoorbeeld denken aan de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de jeugdwet en inkomensondersteuning. Het betreft complexe problemen waarbij de inwoner en de gemeente vastlopen in regelgeving en er met elkaar niet uitkomen. Hierdoor kan de inwoner “tussen wal en schip vallen” en zich niet gehoord voelen.

Werkwijze
De lokaal sociaal bemiddelaar werkt onafhankelijk van de gemeente en gaat samen met de inwoner en de gemeente op zoek naar de best mogelijke oplossing voor het probleem van de inwoner. De lokaal sociaal bemiddelaar luistert naar de partijen die betrokken zijn bij het probleem en vraagt andere mensen – binnen en buiten de gemeente – om advies met het doel een oplossing te vinden die passend is.

Contactgegevens
Inwoners kunnen rechtstreeks contact met de lokaal sociaal bemiddelaar opnemen via:

 • email: SociaalbemiddelaarSenB@gmail.com
 • telefoon op maandag en woensdag 06-58915185.

De lokaal sociaal bemiddelaar biedt geen ondersteuning bij het indienen van een aanvraag. Als u ondersteuning wilt bij het indienen van uw aanvraag, dan kunt u dit bij uw eerste melding bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) aangeven. De medewerkers van het CMD kunnen u verder informeren

Feestdagen en gemeentenieuws

In de laatste week van december 2023 (woensdag 27 december 2023) en de eerste week van januari 2024 (woensdag 3 januari 2024) verschijnt er geen pagina met gemeentenieuws.

Bezwaarschriftencommissie hoorzitting 8 januari 2024

De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig hoorzittingen. De eerstvolgende vergadering is op 8 januari 024 en de agenda staat op www.sonenbreugel.nl (zoek op hoorzittingen).

Wilt u een hoorzitting bijwonen?
Meld u dan aan door contact op te nemen via het algemene nummer 0499-491492 of een e-mail te sturen naar bezwaarschriftencommissie@sonenbreugel.nl

Verplaatsing aanplakborden

We hebben de afgelopen periode verschillende meldingen binnen gekregen over de aanplakborden op het Pieter Brueghelplein en op de hoek Europalaan/Boslaan. De borden zorgden o.a. voor belemmering van het zicht van het verkeer. Wij hebben vervolgens bekeken of we de aanplakborden kunnen verplaatsen.

Het aanplakbord op de hoek Europalaan/Boslaan verplaatsen we een stuk naar achteren. Het aanplakbord op het Pieter Brueghelplein verplaatsen we naar de locatie Van Gentlaan ter hoogte van de Ruijterstraat. De verplaatsing van het aanplakbord op het Pieter Brueghelplein naar de Van Gentlaan is opgenomen in de ‘Wijziging algemeen aanwijzingsbesluit APV gemeente Son en Breugel 2022. Dit besluit is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl.

Waarom hebben we aanplakborden?
We hebben in Son en Breugel een verbod op ‘plakken en kladden’. Dit verbod is opgenomen in artikel 2.43 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Son en Breugel 2022. Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van de eigenaar, aanplakbiljetten, afbeeldingen enzovoort te plakken op openbare plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan elektriciteitskasten en bushokjes. Vanwege het grondrecht van vrijheid van meningsuiting moeten we wel mogelijkheden bieden om meningsuitingen en bekendmakingen aan te brengen. Daarvoor hebben we de aanplakborden geplaatst.

Waar kunt u borden voor gebruiken?
De aanplakborden kunt u gebruiken voor het aanbrengen van meningsuitingen en niet commerciële bekendmakingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aankondigingen van verenigingen of niet-commerciële evenementen.

Tips voor het gebruik

 • Plak de posters goed vast en zorg dat ze niet snel loslaten. Dan blijft de boodschap langer zichtbaar en vervuilen de posters ook niet de omgeving
 • Zorg voor een duidelijke, goed leesbare boodschap op uw poster. Gebruik grote letters, zodat de boodschap ook op afstand leesbaar is.
 • Plak uw posters niet over andere posters heen.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
07 december 2023
Antoon van de Venstraat 17, 5691 CJ (bouwen)
08 december 2023
Potjesberg 3, 5691 DH (bouwen)
11 december 2023
Nolensstraat 15, 5694 CL (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)
12 december 2023
Fonteinberg 2, 5691 GZ (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
12 december 2023
Dresdenlaan 7, 5691 GT (kappen)
13 december 2023
Ekkersrijt 1308, 5692 AH (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)
Kuyperstraat 20, 5694 CW (bouwen)
Houtens 11 t/m 37, 5691 NX (bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening)
14 december 2023
Vuurlibel 18, 5692 WL (bouwen)

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Brouwerskampweg 17, 5691 PN

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning met 6 weken

 • Rooijseweg 2, 5691 PA
 • Ekkersrijt 2031, 5692 BB

Bestemmingsplannen

 • Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Driehoek ong. 6 rvr” (NL.IMRO.0848.BP833BUITENGEBIEDON01) en het ontwerpbesluit “Hogere grenswaarde Wet geluidhinder Buitengebied; Driehoek ong. 6 rvr” liggen ter inzage van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024. BenW zijn een anterieure overeenkomst aangegaan met de initiatiefnemers
 • Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Ockhuizenweg 9 en 18” (NL.IMRO.0848.BP832BUITENGEBIEDON01) ter inzage van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024.

Evenementen
12 december 2023
Tijdelijke verkeersmaatregelen Lampionnenoptocht / opening kerststal op 23 december 2023