Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Samenspraak afval - donderdag 29 februari 2024

Anno 2024 kijken we heel anders naar afval en grondstoffen. We streven in Nederland steeds meer naar hergebruik en recycling. In Son en Breugel zijn wij al jaren actief bezig met het verminderen van het restafval en het verbeteren van de afvalscheiding. We streven ernaar om afvalinzameling zo duurzaam mogelijk te maken. Dat vraagt om scherpe, betaalbare en toekomstbestendige keuzes.

Samenspraak: Wat vindt u?

 • Hoe zorgen we ervoor dat de hoeveelheid aangeboden afval vermindert?
 • Hoe houden we de afvalinzameling voor iedereen betaalbaar?
 • Wat vindt u van het principe dat u betaalt per keer dat u (rest)afval aanbiedt? Hoe kunnen we afvalscheiding en hergebruik stimuleren?
 • Wat vindt u van het gebruik van ondergrondse containers?

De gemeenteraad hoort graag hoe u over deze onderwerpen denkt tijdens de samenspraakbijeenkomst op 29 februari 2024.

Daarnaast informeren wij u tijdens de samenspraakbijeenkomst over de ontwikkelingen in de afvalwereld en hoort u hoe Son en Breugel presteert op het gebied van afval. Ook komt u meer te weten over Blink, de organisatie die
verantwoordelijk is voor de afvalinzameling in Son en Breugel.

U komt toch ook?

 • Wanneer: Donderdag 29 februari 2024 van 20:00-21:45 uur, inloop vanaf 19:30 uur.
 • Waar: De Zwaan
 • Aanmelden: Aanmelden is niet verplicht, maar wel prettig i.v.m. de voorbereidingen. Aanmelden kan met een e-mail naar griffie@sonenbreugel.nl

Geen geld voor sport?

Bent u volwassen (18+) en heeft u geen geld om te sporten? Volwassen (18+) inwoners van Son en Breugel met een minimum inkomen kunnen nu een bijdrage aanvragen voor sporten bij het Volwassenenfonds Sport.

Meer informatie, voorwaarden en aanvragen op www.sonenbreugel.nl/geld-en-hulp-bij-rondkomen

Volwassenenfonds Sport
Wij zijn per 1 februari 2024 aangesloten bij het Volwassenenfonds sport. Dit fonds zorgt ervoor dat volwassenen die leven rond het bestaansminimum lid kunnen worden van een sportvereniging. Op die manier maken we sport voor iedereen toegankelijk. Het Volwassenenfonds vergoedt maximaal €300,- per jaar. Het Volwassenenfonds Sport vergoedt de contributie rechtstreeks aan de sportaanbieder. Een aanvraag is één jaar geldig. Na 12 maanden kunt u opnieuw een aanvraag indienen.

Afvalinzameling

In de week van maandag 12 februari 2024 t/m vrijdag 16 februari 2024 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

Rest-afval

PMD

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Aanslag gemeentelijke belastingen

In februari 2024 ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Deze ontvangt u vanaf dit jaar van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Deze organisatie voert vanaf nu de belastingtaken uit voor de gemeente Son en Breugel. De aanslag ontvangt u per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid.

WOZ-waarde bepaalt het bedrag
Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten, zoals de afvalstoffenheffing. U krijgt daarnaast informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar kunt maken. Ook vindt u de WOZ-waarde, ofwel de geschatte waarde van uw pand, op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hier is het bedrag van uw onroerendezaakbelasting uit afgeleid. Om de hoogte van de onroerendezaakbelasting te bepalen, wordt gekeken naar de verkoopwaarde van uw woning op 1 januari van het jaar ervoor (de waardepeildatum). Deze waarde wordt WOZ genoemd en vastgesteld volgens wettelijke regels. Daarbij wordt onder andere gekeken naar recente verkopen van vergelijkbare woningen. Voor een aantal woningen heeft dit een flinke stijging gegeven van de WOZ-waarde. 

Heeft u vragen?
Kijk dan op www.bs-ob.nl. Ook kunt u contact opnemen met BSOB. Dat kan telefonisch op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer: 088- 551 00 00. U kunt ook het contactformulier op de website invullen: www.bs-ob.nl/contact. Heeft u vragen over de belastingaanslag van 2023 of van de jaren daarvoor? Neem dan contact op met de gemeente Son en Breugel via 0499-491491.

24/7 zaken doen met de gemeente

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen met de gemeente? Check sonenbreugel.nl en zoek een product of dienst.

Verduurzaming van uw woning

Heeft u vragen over het verduurzamen van uw woning?

 • Het Regionaal Energieloket geeft gratis telefonisch advies op korte vragen over het verduurzamen van je woning.
 • Een compleet advies op maat van een technisch adviseur is ook mogelijk.
 • Kijk voor meer informatie op www.regionaalenergieloket.nl/son-en-breugel. Op deze website vindt u ook informatie over bijvoorbeeld vloer-, bodem-, muur- en dakisolatie en isolerend glas. En ook onze lokale regelingen en subsidies én de nationale regelingen.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
25 januari 2024
Marijkestraat 11, 5691 TW (bouwen)
Ekkersrijt 7204, 5692 HE (bouwen)
29 januari 2024
Junopad 2, 5694 WE (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
30 januari 2024
Juralaan 6, 5691 JD (bouwen)
01 februari 2024
Fonteinberg 7, 5691 GZ (bouwen)

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Beslistermijn is met 6 weken verlengd:

 • Peellaan 67, 5691 LK
 • Nolensstraat 15, 5694 CL