Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Politieke Avond - Donderdag 22 februari 2024

 • De Politieke Avond van 22 februari 2024 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Sessie 1 en de raadsvergadering zijn in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessie 2 is in vergaderkamer Eind. Dat is op de begane grond. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt. Die is enkele dagen later via onze website te beluisteren.

19:30 – 19:55 Sessie actualiteiten en vragen

20:00 – 20:45 Sessie 1 – Beeldvormend

Aanvullende criteria lokale omroep

Het commissariaat voor de media start een aanbestedingsprocedure om per 17 februari 2025 een nieuwe lokale omroep aan te kunnen wijzen. Bij dit proces, waarin de gemeenteraad een adviserende rol heeft, heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om aanvullende criteria te stellen.

20:00 – 20:45 Sessie 2 – Oordeelsvormend

Sonniuswijk 5,
verklaring van geen bedenkingen

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van een hondenkennel. De vergunning kan alleen verleend worden als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft

21:00 Raadsvergadering – Besluitvormend

Hamerstukken

 • Benoeming geloofsbrievencommissie
 • Toelating nieuw raadslid
 • Accountantscontrole 2024
 • Wijziging Gemeenschappelijke regeling Blink 1e fase
 • Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Benoeming voorzitter en leden Commissie bezwaarschriften
 • Gemeenteraad en sociale media
 • Integraal Huisvestingsplan 2024-2028
 • Aanvullende criteria lokale omroep
 • Sonniuswijk 5, verklaring van geen bedenkingen

Bespreekstukken

 • Grondstoffenbeleidsplan

Stemming

 • Re-integratieverordening Participatiewet

Ter bespreking

 • Bestuurlijke planning
 • De agenda kan veranderen. Kijk voor de actuele agenda op sonenbreugel.notubiz.nl
 • Bij de raadsvergadering kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Bij een beeldvormende kunt u deelnemen aan het gesprek (meespreken).
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht (inspreken). U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk 21 februari 2024 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 7 maart 2024.

Afspraak maken? Doe het online!

U kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’ op de homepagina.

24/7 zaken doen met de gemeente

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen met de gemeente? Check sonenbreugel.nl en zoek een product of dienst.

Bespaartip

 

 • Wist u dat wassen op 60 graden twee keer zoveel energie kost als wassen op 40 graden?
 • Wassen op 30 of 40 graden is in de meeste gevallen voldoende voor schone en frisse was.
 • Een wasje draaien op 30 graden is 2 tot 3 keer goedkoper dan een wasje op 40 graden.
 • En een wasje draaien op 30 graden is 3 tot 4 keer goedkoper dan een wasje op 60 graden!
 • Is het toch nodig om een keer op 60 graden te wassen? Gebruik dan het ecoprogramma op de wasmachine
wastip

Samenspraak afval - donderdag 29 februari 2024

Anno 2024 kijken we heel anders naar afval en grondstoffen. We streven in Nederland steeds meer naar hergebruik en recycling. In Son en Breugel zijn wij al jaren actief bezig met het verminderen van het restafval en het verbeteren van de afvalscheiding. We streven ernaar om afvalinzameling zo duurzaam mogelijk te maken. Dat vraagt om scherpe, betaalbare en toekomstbestendige keuzes.

Samenspraak: Wat vindt u?

 • Hoe zorgen we ervoor dat de hoeveelheid aangeboden afval vermindert?
 • Hoe houden we de afvalinzameling voor iedereen betaalbaar?
 • Wat vindt u van het principe dat u betaalt per keer dat u (rest)afval aanbiedt? Hoe kunnen we afvalscheiding en hergebruik stimuleren?
 • Wat vindt u van het gebruik van ondergrondse containers?

De gemeenteraad hoort graag hoe u over deze onderwerpen denkt tijdens de samenspraakbijeenkomst op 29 februari 2024.

Daarnaast informeren wij u tijdens de samenspraakbijeenkomst over de ontwikkelingen in de afvalwereld en hoort u hoe Son en Breugel presteert op het gebied van afval. Ook komt u meer te weten over Blink, de organisatie die
verantwoordelijk is voor de afvalinzameling in Son en Breugel.

U komt toch ook?

 • Wanneer: Donderdag 29 februari 2024 van 20:00-21:45 uur, inloop vanaf 19:30 uur.
 • Waar: De Zwaan
 • Aanmelden: Aanmelden is niet verplicht, maar wel prettig i.v.m. de voorbereidingen. Aanmelden kan met een e-mail naar griffie@sonenbreugel.nl

Afvalinzameling

In de week van maandag 12 februari 2024 t/m vrijdag 16 februari 2024 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

Papier

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Openstelling aanwijzingsprocedure lokale omroep

Per 17 februari 2025 vervalt de vijfjarige aanwijzing van Stichting Lokale Omroep Son en Breugel als lokale omroep van de gemeente Son en Breugel. Daarom start het Commissariaat voor de Media een aanwijzingprocedure.

Geïnteresseerde partijen kunnen tot uiterlijk tot 17 augustus 2024 een aanvraag indienen bij het Commissariaat. Meer informatie hierover staat op de website van het Commissariaat: www.cvdm.nl/voor-mediamakers/publieke-omroepen/lokale-omroep/

Vergadering Auditcommissie

Dinsdag 20 februari 2024, aanvang 20:00 uur. Agenda, onder andere:

 • Evaluatie Auditcommissie
 • Inrichting P&C-cyclus versus financiële risico’s
 • Adviesbrief

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, kamer Stad van Gerwen (1e verdieping). De complete agenda en de vergaderstukken zijn via de website sonenbreugel.notubiz.nl te raadplegen.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
4 februari 2024
Kuyperstraat 20, 5694 CW (kappen)

Verleende omgevingsvergunningen
6 februari 2024
IJssellaan 6, 5691 HB (bouwen)
7 februari 2024
Boslaan 53, 5691 CV (bouwen en afwijken regels RO)
8 februari 2024
Hermelijnlaan 3, 5691 ES (bouwen en afwijken regels RO)
9 februari 2024
Kerkstraat 2, 5691 AK (bouwen)

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Beslistermijn is met 6 weken verlengd:

 • De Linge 5, 5691 HK
 • Peellaan 40, 5691 LL
 • Nieuwstraat 70, 5691 AG – oprichten van 2 groepszorgwoningen
 • Nieuwstraat 70, 5691 AG – oprichten van een groepszorgwoning

Ingekomen gebruiksmeldingen
4 februari 2024
Science Park Eindhoven 5550, 5692 EL (melding brandveilig gebruik)
5 februari 2024
Markt 2, 5691 AR (melding brandveilig gebruik)

Alcoholvergunning
7 februari 2024
Café-restaurant De Zwaan