Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Start snoeien bosplantsoen

Deze week start aannemer Van Weert Rondhout met het snoeien van de randen van het bosplantsoen. We snoeien om de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de beplanting te verbeteren.

Ze gaan de randen snoeien, uitdunnen en beplanting verwijderen. We realiseren ons dat dit er in het begin niet mooi uit ziet. Het idee erachter is dat we gelaagdheid van laag naar hoog creëren. Hierdoor ontstaat er meer biodiversiteit en krijgen kruiden en struiken meer kans. Als we alles zomaar laten groeien ontstaat er grote lichtconcurrentie tussen de verschillende
beplantingen.

Door te snoeien en beplanting weg te halen worden de struiken en bomen mooier en voller. Uiteraard doet de aannemer van tevoren een flora en faunacheck. 

snoeien bosplantsoen
In de tekening kunt u zien hoe dit er over 1 a 2 jaar uit gaat zien. Bron: ecopedia.be (Idverde, Jan van Lierde)
Op het kaartje ziet u waar de aannemer gaat snoeien.

Politieke Avond donderdag 22 februari 2024

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

Beeldvormend

 • Aanvullende criteria lokale omroep – sessie 1

Oordeelsvormend

 • Sonniuswijk, verklaring van geen bedenkingen – sessie 2

Besluitvormend – raadsvergadering

 • Benoeming geloofsbrievencommissie
 • Toelating nieuw raadslid
 • Accountantscontrole 2024
 • Wijziging GR Blink 1e fase
 • Aanpassing GR VRBZO
 • Benoeming voorzitter en leden Commissie bezwaarschriften
 • Gemeenteraad en sociale media
 • Integraal Huisvestingsplan 2024-2028
 • Aanvullende criteria lokale omroep
 • Sonniuswijk 5, verklaring van geen bedenkingen
 • Grondstoffenbeleidsplan
 • Re-integratieverordening Participatiewet
 • Bestuurlijke planning

Praktische informatie:

 • De agenda kan veranderen. Kijk voor de actuele agenda op sonenbreugel.notubiz.nl
 • Bij de raadsvergadering kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
 • Bij een beeldvormende sessie kunt u deelnemen aan het gesprek (meespreken).
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht (inspreken). U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk 21 februari aan via
  griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 7 maart 2024.

Afspraak maken? Doe het online!

U kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’ op de homepagina.

24/7 zaken doen met de gemeente

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen met de gemeente? Check sonenbreugel.nl en zoek een product of dienst.

Samenspraak afval - donderdag 29 februari 2024

Anno 2024 kijken we heel anders naar afval en grondstoffen. We streven in Nederland steeds meer naar hergebruik en recycling. In Son en Breugel zijn wij al jaren actief bezig met het verminderen van het restafval en het verbeteren van de afvalscheiding. We streven ernaar om afvalinzameling zo duurzaam mogelijk te maken. Dat vraagt om scherpe, betaalbare en toekomstbestendige keuzes.

Samenspraak: Wat vindt u?

 • Hoe zorgen we ervoor dat de hoeveelheid aangeboden afval vermindert?
 • Hoe houden we de afvalinzameling voor iedereen betaalbaar?
 • Wat vindt u van het principe dat u betaalt per keer dat u (rest)afval aanbiedt? Hoe kunnen we afvalscheiding en hergebruik stimuleren?
 • Wat vindt u van het gebruik van ondergrondse containers?

De gemeenteraad hoort graag hoe u over deze onderwerpen denkt tijdens de samenspraakbijeenkomst op 29 februari 2024.

Daarnaast informeren wij u tijdens de samenspraakbijeenkomst over de ontwikkelingen in de afvalwereld en hoort u hoe Son en Breugel presteert op het gebied van afval. Ook komt u meer te weten over Blink, de organisatie die
verantwoordelijk is voor de afvalinzameling in Son en Breugel.

U komt toch ook?

 • Wanneer: Donderdag 29 februari 2024 van 20:00-21:45 uur, inloop vanaf 19:30 uur.
 • Waar: De Zwaan
 • Aanmelden: Aanmelden is niet verplicht, maar wel prettig i.v.m. de voorbereidingen. Aanmelden kan met een e-mail naar griffie@sonenbreugel.nl

Afvalinzameling

In de week van maandag 12 februari 2024 t/m vrijdag 16 februari 2024 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

PMD

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Geld en energie besparen met de energiebespaarcoach

Bespaar geld en energie met de tips van energiebespaarcoach Lea.

Huurders en huiseigenaren (met een smalle beurs) kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen bij energiebespaarcoach Lea. Zij vraagt naar uw energieverbruik, geeft besparingstips en zet deze op een rijtje in een persoonlijk rapport.

De tips kunt u, zonder hoge kosten, zélf uitvoeren. Ook ontvangt u gratis een box met producten die water, gas of elektriciteit besparen. Zo bespaart u jaarlijks al snel honderden euro’s op uw energierekening en verhoogt u uw wooncomfort. Zónder verbouwingen en zónder investeringen.

Interesse?
Aanmelden kan gemakkelijk online aan via https://energiebox.org/gemeente-son-en-breugel.

Laat je niet interneppen

Zo’n 2,2 miljoen mensen kregen vorig jaar te maken met online criminaliteit. Door de slimme manieren van online misleiding kan iedereen in de val trappen. Kijk voor meer informatie op www.veiliginternetten.nl.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
07 februari 2024
nabij Brouwerstraat 18, 5694 AW (kappen)

Verleende omgevingsvergunningen
07 februari 2024
Kuyperstraat 18, 5694 CW (bouwen)
13 februari 2024
Planetenlaan 42, 5694 TR (bouwen)
15 februari 2024
Geuzenberg 1, 5691 DP (kappen)
15 februari 2024
Kuyperstraat 20, 5694 CW (kappen)

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Beslistermijn is met 6 weken verlengd:

 • Potjesberg 3, 5691 DH
 • Ekkersrijt 4104, 5692 DC

Activiteitenbesluit Milieubeheer
Maatwerkvoorschiften voor Ekkersrijt 2056, 5692 BA, 6 weken ter inzage vanaf 21 februari 2024