Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Politieke Avond - Donderdag 7 maart 2024

  • De Politieke Avond van 7 maart 2024 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
  • Sessies 1, 3 en 5 zijn in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
  • Sessies 2, 4 en 6 zijn in vergaderkamer Eind. Dat is op de begane grond. Van deze sessies worden geluidsopnames gemaakt. Die zijn enkele dagen later via onze website te beluisteren.
  • Er is géén besluitvormende raadsvergadering.

19:30 – 19:55 Sessie actualiteiten en vragen

20:00 – 20:45 Sessie 1 – Informerend

Ontwikkeling Breeakkerstraat 1a

De voormalige gemeentewerf is in beeld voor herontwikkeling. We hebben de financiële haalbaarheid van tijdelijke woningbouw onderzocht. We informeren de gemeenteraad hierover.

20:00 – 20:45 Sessie 2 – Beeldvormend

Herinrichting Milieustraat

De milieustraat moet opgeknapt worden. Ons voornemen is om een circulaire bouwmethode toe te passen. Daarvoor is extra krediet nodig. Het is aan de gemeenteraad om daarover te besluiten.

21:00 – 22:00 Sessie 3 – Beeldvormend

Mobiliteitsplan

We werken aan een nieuw mobiliteitsplan. Er zijn verkeerstellingen verricht en we hebben informatie opgehaald bij inwoners. Op basis hiervan stelt het college een aantal focuspunten voor. We vragen de gemeenteraad hierop te reageren.

21:00 – 21:45 Sessie 4 – Informerend

Voortgang CMD

Het college heeft een plan van aanpak opgesteld voor verbetering van het reilen en zeilen van het CMD. We informeren de raad nu over de voortgang van dat plan van aanpak.

22:15 – 23:00 Sessie 5 – Adviserend

Variantenonderzoek ontsluiting Jansen

We hebben verschillende varianten bestudeerd voor de route naar de toegang van het bedrijfsterrein van Jansen aan de Kanaaldijk Zuid. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten over een voorkeursvariant.

22:00 – 22:45 Sessie 6 – Oordeelsvormend

Aanvullende criteria lokale omroep

Het commissariaat voor de media start een aanbestedingsprocedure om per 17 februari 2025 een nieuwe lokale omroep aan te kunnen wijzen. Bij dit proces, waarin de gemeenteraad een adviserende rol heeft, heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om aanvullende criteria te stellen.

De agenda kan veranderen. Kijk voor de actuele agenda op sonenbreugel.notubiz.nl
• Bij een adviserende of informerende sessie kunt u als luisteraar aanwezig zijn. Vooraf aanmelden is niet nodig.
• Bij een beeldvormende sessie kunt u deelnemen aan het gesprek (meespreken).
• Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht (inspreken). U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
• Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk 6 maart 2024 aan via griffie@sonenbreugel.nl.
• De volgende Politieke Avond is op donderdag 21 maart 2024.

Afspraak maken? Doe het online!

U kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’ op de homepagina.

24/7 zaken doen met de gemeente

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen met de gemeente? Check sonenbreugel.nl en zoek een product of dienst.

Succesvolle bijeenkomst zakendoen met de gemeente

Op 21 februari 2024 organiseerden we in samenwerking met ons inkoopbureau Bizob een informatieve ondernemersbijeenkomst “zakendoen met uw gemeente”.

Optimale inkoop door verbinding
Met een mooie opkomst van ruim 26 ondernemers kijken we terug op een zeer geslaagde avond! Douwe van de Goorberg van Bizob gaf een presentatie over hoe een ondernemer in aanmerking komt om opdrachten voor de gemeente uit te voeren, welke wet- en regelgeving van toepassing is en waar men terecht kan met vragen. De vragen en de ervaringen van de ondernemers uit het publiek waren zeer waardevol. De belangrijkste conclusie van de avond was dat we vooral moeten samenwerken!

Wij danken inkoopbureau Bizob en alle aanwezige ondernemers voor hun interesse en bijdragen aan deze avond

Aanslag gemeentelijke belastingen via BSOB

U ontvangt deze maand de aanslag voor de gemeentelijke belastingen van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Deze organisatie voert vanaf nu de belastingtaken uit voor de gemeente Son en Breugel. De aanslag ontvangt u per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid.

WOZ-waarde bepaalt het bedrag
Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten, zoals de afvalstoffenheffing. U krijgt daarnaast informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar kunt maken. Ook vindt u de WOZ-waarde, ofwel de geschatte waarde van uw pand, op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hier is het bedrag van uw onroerendezaakbelasting uit afgeleid. Om de hoogte van de onroerendezaakbelasting te bepalen, wordt gekeken naar de verkoopwaarde van uw woning op 1 januari van het jaar ervoor (de waardepeildatum). Deze waarde wordt WOZ genoemd en vastgesteld volgens wettelijke regels. Daarbij wordt onder andere gekeken naar recente verkopen van vergelijkbare woningen. Voor een aantal woningen heeft dit een flinke stijging gegeven van de WOZ-waarde.

Heeft u vragen?
Kijk dan op www.bs-ob.nl. Ook kunt u contact opnemen met BSOB. Dat kan telefonisch op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer: 088- 551 00 00. U kunt ook het contactformulier op de website invullen: www.bs-ob.nl/contact. Heeft u vragen over de belastingaanslag van 2023 of van de jaren daarvoor? Neem dan contact op met de gemeente Son en Breugel via 0499-491491.

Afvalinzameling

In de week van maandag 4 maart 2024 t/m vrijdag 8 maart 2024 worden de volgende afvalstroom ingezameld:

GFT

Papier

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Gratis container voor de opslag van PMD

Het is mogelijk om vanaf 1 maart 2024 een gratis container voor de opslag van uw PMD-zakken aan te vragen.

Het ophalen van PMD-afval is vanaf dit jaar aangepast naar 1 keer per 2 weken. Dat betekent dat u de PMD-zakken langer thuis moet bewaren. Daarom kunt u nu eenmalig een PMD-container aanvragen voor het bewaren van uw PMD-zakken.

De container is bedoeld om het makkelijker en prettiger te maken de zakken bij uw woning te bewaren. Het is niet bedoeling dat de container aan de straat wordt gezet om leeg te maken. Op de ophaaldag biedt u uw PMD per zak aan, zoals u gewend bent. De PMD-containers worden niet geledigd.

Het aanvragen van een gratis PMD-container kan eenmalig tot 1 juni 2024. De aanvraag kunt u doen op https://mijnblink.nl/container. Geef bij uw aanvraag aan dat het om een gratis PMD-container gaat.

Energieloket in het Dommelhuis

De lokale energiecoöperatie SonEnergie organiseert elke eerste en derde zaterdag in de maand tussen 11:00 en 13:00 uur een inloopspreekuur in het Dommelhuis.

Hier kunt u terecht voor vragen over energie en energiebesparing. Kijk voor meer informatie op www.sonenergie.nl/energieloket-dommelhuis/.

Kwijtschelding of betalingsregeling gemeentelijke belasting?

Heeft u zorgen over geld en lukt het u niet om alle rekeningen te betalen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belasting of kunt u een betalingsregeling treffen. Op de website van BSOB leest u wanneer u dat mogelijk is: www.bs-ob.nl/betalen.

Heeft u liever iemand die met u meedenkt? De sociaal raadslieden kunnen u helpen. De sociaal raadslieden zijn vrijwilligers. Zij helpen met het invullen van formulieren en beantwoorden juridische vragen. Bel 0499 – 475 361 of mail naar teamsonenbreugel@levgroep.nl

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
19 februari 2024
Panterlaan 2, 5691 GD (afwijken regels omgevingsplan)
22 februari 2024
Hendrik Veenemanstraat 41, 5691 BA (kappen)
Doormanlaan 1, 5694 EA (kappen)
Ekkersrijt 4304, 5692 DH (reclame)

Verleende omgevingsvergunning
22 februari 2024
Ekkersrijt 2031-2037, 5692 BB (bouwen en afwijken regels RO)

Geweigerde omgevingsvergunning
21 februari 2024
Bijenlaan 48, 5692 VC (bouwen en afwijken van regels RO)

Ontwerpbeschikking Wabo
Brouwerskampweg 19-21, 5691 PN, ter inzage van 28 februari t/m 9 april 2024