Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Politieke avond - Donderdag 9 november 2023

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Sessie 1 – Oordeelsvormend: Bestemmingsplan Boslaan 63
 • Sessie 2 – Oordeelsvormend: Participatiebeleid
 • Sessie 3 – Oordeelsvormend: Implementatie Omgevingswet
 • Sessie 4 – Beeldvormend: Re-integratieverordening Participatiewet
 • Sessie 5 – Adviserend: Jeugd- en jongerenbeleid

Politieke avond - Donderdag 16 november 2023

 • Op donderdag 16 november is er een extra Politieke Avond. Deze vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Sessies 1 en 3 zijn in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessies 2 en 4 zijn in vergaderkamer Eind. Dat is op de begane grond. Van deze sessies worden geluidsopnames gemaakt. Die zijn enkele dagen later via onze website te beluisteren.
 • Er is géén besluitvormende raadsvergadering.

20:00 – 20:45 Sessie 1 – Adviserend

Beheerplan Groen & Grijs

Het college werkt aan een integraal beheerplan voor wegen en openbaar groen. De raad heeft nu de mogelijkheid om het college suggesties voor inrichting en beheer van de openbare ruimte mee te geven.

20:00 – 20:45 Sessie 2 – Oordeelsvormend

Verordening gemeentelijke
onderscheidingen

In december 2019 heeft de raad de motie Jeugdlintje aangenomen. Het college heeft dit uitgewerkt in een verordening, waarin ook de actualisaties van de verordening Erepenning en de verordening Vrijwilligerspenning zijn verwerkt.

21:00 – 22:15 Sessie 3 – Oordeelsvormend

Pumptrackbaan, locatie Molenwiek

Op 5 oktober 2023 heeft de raad de voorkeur uitgesproken voor een pumptrackbaan op de locatie Molenwiek. De raad wordt nu gevraagd die locatiekeuze met een besluit te bevestigen en om voldoende middelen voor de aanleg beschikbaar te stellen.

21:00 – 21:45 Sessie 4 – Informerend

Voortgang plan van aanpak CMD

Het college heeft een plan van aanpak opgesteld voor verbetering van het reilen en zeilen van het CMD. De raad krijgt nu informatie over de voortgang van dat plan van aanpak.

 • Bij een adviserende of informerende sessie kunnen geïnteresseerden als luisteraar aanwezig zijn.
 • Bij een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek (meespreken).
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht (inspreken). U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk de dag vóór de betreffende Politieke Avond aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 23 november 2023.

Heeft u zich al aangemeld voor een bijeenkomst over het Mobiliteitsplan?

Eerder dit jaar hebben we een enquête uitgezet over de verkeersituatie in Son en Breugel. Veel inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Nog hartelijk dank hiervoor!

Bijeenkomsten
Graag gaan we nu in gesprek over de kansen en knelpunten die mede uit de enquête naar voren zijn gekomen. Hiervoor organiseren we een aantal bijeenkomsten. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Meld u zich wel even aan?

Aanmelden kan met een mail naar s.vanlith@sonenbreugel.nl onder vermelding van uw naam, adres en het aantal personen.

Planning bijeenkomsten
Dinsdag 14 november: locatie Café-Restaurant De Zwaan, Markt 9, 5691 AR, Son
Donderdag 16 november: locatie Braecklant, Amerikalaan 2, 5691 KD, Son
Woensdag 22 november: locatie Café-Restaurant De Zwaan, Markt 9, 5691 AR, Son
Donderdag 23 november: Locatie De Boerderij Breugel, Leeuwstraat 2, 5694 VR, Breugel
Dinsdag 28 november: locatie Café-Restaurant De Zwaan, Markt 9, 5691 AR, Son

Wat gaan we bespreken?
In de bijeenkomst lichten wij toe welke informatie wij de afgelopen maanden hebben verzameld. Hoe ervaren deelnemers aan het verkeer de veiligheid? Hoe druk zijn de wegen in de gemeente? Welke overlast ervaren inwoners? Waar bevinden zich de grootste knelpunten?

Daarna gaan we in gesprek over de toekomst: hoe kunnen we de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in de gemeente verbeteren? Hierbij kijken we onder andere naar de gewenste inrichting van onze wegen voor het autoverkeer, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Naast de inrichting van wegen, kijken we ook naar het huidige en gewenste gedrag van weggebruikers. Tijdens de bijeenkomst besteden we zowel aandacht aan het verkeer in de gehele gemeente als het verkeer specifiek in een wijk.

Alle informatie die wij tijdens de bijeenkomst ophalen, gebruiken wij bij het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan.

Aandacht voor onze monumenten

In Son en Breugel hebben 20 gebouwen de beschermde monumentenstatus: 6 rijksmonumenten en 14 gemeentelijke monumenten (inclusief het Dommelhuis). We hebben er in de afgelopen periode voor gezorgd dat alle monumenten duidelijk herkenbaar zijn met een mooi herkenningsteken.

Rijksmonumenten
Alle rijksmonumenten zijn nu voorzien van een schildjes van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Bij 2 rijksmonumenten zijn de verouderde rijksmonumentenschildjes vervangen door het nieuwe schildje. Op de gebouwen waar nog geen schildjes aanwezig waren, de pastorie in Breugel en de kerktoren in Son, hebben we nu ook schildjes bevestigd.

Gemeentelijke monumenten
13 gemeentelijke monumenten hebben we voorzien van de nieuwe speciaal ontworpen geëmailleerde schildjes met het logo van Son en Breugel en de tekst Gemeentelijk Monument. Met de medewerking van de eigenaren hebben nu ook de oude pastorie in Breugel en de 3 monumenten aan de Kerkstaat een schildje gekregen. Het “nieuwste” monument, het Dommelhuis voorzien we binnenkort van een schildje.

Kleinste begraafplaats van Nederland
Het grafmonument van Van Hoven bij de vijver aan de Europalaan vormt een bijzonder monument. Dit graf is de ‘kleinste algemene begraafplaats van Nederland’. Dit monument heeft het schildje op een nieuw informatie bordje gekregen met uitleg over dit bijzonder monument. Een QR code verwijst naar nog meer informatie.

Afvalinzameling

In de week van van maandag 13 november 2023 t/m vrijdag 17 november 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Wilt u mensen helpen bij vragen in het sociaal domein?

Voor vragen over het sociale domein kunt u in Son en Breugel contact opnemen met het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname). Sommige mensen vinden het prettig als ze tijdens dit traject bijgestaan worden door een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Sjef den Uijl is al jaren actief als onafhankelijk cliëntondersteuner. Hij kan echter wel wat collega’s gebruiken!

Zoekt u nog vrijwilligerswerk en past deze taak bij u? Dan kunt u zich aanmelden bij Ismene Borger van de LEVgroep (Ismene.Borger@levgroep.nl).

Wilt u graag van een ervaren cliëntondersteuner eerst wat meer info? Dan staat Sjef den Uijl u graag te woord. U kunt hem mailen via sjefdenuijl@chello.nl of bellen op 06-33850801.

We gaan de bladeren weer opruimen

We gaan weer starten met het blazen, verzamelen, vegen, opruimen en composteren van de bladeren.

Bladkorven
Vanaf deze week plaatsten we weer op vaste plaatsen in het dorp bladkorven. U kunt een handje meehelpen met het opruimen van bladeren die in het openbaar gebied vallen. We plaatsten 70 bladkorven op plaatsen waar veel blad valt. Op www.sonenbreugel.nl/werkzaamheden vindt u een overzicht.

Alleen blad in de korven!
De korven worden geleegd met een zuiginstallatie. De zuiginstallatie kan alleen bladeren opzuigen en bijvoorbeeld geen takken. Om beschadiging van de machine te voorkomen mag u in deze korven alleen blad deponeren en dus géén planten, snoeihout en takken. Als een bladkorf verkeerd gebruikt wordt, gaan we de korf verwijderen.

Bladcompost
We slaan dit jaar de in de korven verzamelde bladeren op, zodat er bladcompost ontstaat. In het voorjaar gebruiken we de bladcompost voor de groenvakken en borders.

Bladblazers
Niet in alle straten staan bladkorven, maar we gaan wel in alle straten bladeren verwijderen. Als het weer het toelaat en het blad droog is, gaan de wijkteams vanaf volgende week met bladblazers van start om wijk voor wijk het blad van de straten
te verwijderen.

 • Op de meeste plaatsen blazen we bladeren naar het midden van de straten, om ze vervolgens op te zuigen.
 • Op plaatsen waar dat mogelijk is, blazen we het blad terug in de groenstroken. De bladeren geven direct voeding voor de groenstroken

De teams komen overal. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de wijkteams niet overal tegelijk kunnen zijn.

WSD helpt mee
Dit jaar helpen medewerkers van de WSD (Werk Samen Doen / sociaal werkbedrijf) de wijkteams bij het verwijderen van de bladeren.

Eigen tuin
Om het blad in uw eigen tuin makkelijk weg te werken, legen we de groene GFT-containers t/m eind november wekelijks. Vanaf begin december gaat het ophaalschema van GFT weer naar tweewekelijks.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
25 oktober 2023
Ekkersrijt 4115a, 5692 DD (bouwen)
30 oktober 2023
Vijverlaan ongenummerd (bouwen)
Vestapad 12, 5694 WH (bouwen)
01 november 2023
Vuurlibel 18, 5692 WL (bouwen)

Voornemen tot verkoop grond
Sonniuswijk, perceel sectie G 747 en deel perceel sectie G 748