Komende drie weken vinden verkeerstellingen plaats

Doorgaande weg van Son, de Nieuwstraat
Foto: Ons Son en Breugel

In week 36, 37 en 38 vinden op een groot aantal locaties in het dorp verkeerstellingen plaats. Deze tellingen worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Son en Breugel met zwarte slangen die over de weg liggen. Deze slangen registreren alle voertuigen die passeren.

Naast het aantal voertuigen wordt ook de snelheid van deze voertuigen en het type voertuig (personenauto, kleine vrachtauto of grote vrachtauto) herkend. Er worden geen kentekens of persoonlijke gegevens geregistreerd.

De resultaten van de verkeerstellingen geven de gemeente een goed beeld van de huidige verkeerssituatie in de gemeente. Hoe druk is het? Hoe hard rijdt het verkeer? Zij gebruiken de resultaten voor het nieuwe Mobiliteitsplan, dat we op gaan stellen.

Post article

Post article